Öğretmen atama şartları değişti mi?

Milli Eğitim Bakanı Avcı, şubatta 10 binin üzerinde atama yapılacağını söyledi. Avcı, 'Atanan öğretmenler kıdemlilerin yanında önce staj yapacak. Daha sonra göreve başlayacaklar' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, dün Eskişehir'de "Eğitim Bilişim Ağı" Projesi'nin Tanıtım Programına katıldı. gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avcı, atama bekleyen binlerce öğretmene çok önemli bir müjde verdi.

ŞUBATTA 10 BİNİN ÜZERİNDE ATAMA YAPILACAK

Avcı, "Elimizde zaten 10 bin kontenjan var. Şubat'ta 10 binin üzerinde öğretmen ataması yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

3 AY STAJ YAPACAKLAR

Atanan öğretmen ne kadar staj yapacak?

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen atama sistemini sil baştan yeniledi. Bundan böyle ataması yapılan öğretmen üç ay kıdemli öğretmen yanında staj yapacak. Öğretmenler, daha önce ataması yapılır yapılmaz atandığı okulda göreve başlıyordu. İlk uygulama Şubat 2016 ataması ile başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de eğitim muhabirlerine önemli açıklamalarda bulundu. Şubat ayında öğretmen atamasını yapacaklarını açıklayan Avcı, "Elimizde 10 bin kadro var. Biz Şubat ayında 10 binden fazla öğretmen ataması yapmak istiyoruz. Ayrıca sistemi de değiştiriyoruz. Şubat'ta ataması yapılanlar yaz dönemine kadar 3 ay boyunca kıdemli bir öğretmenin yanında staj yapacak. Yaz döneminde ise hizmet içi eğitim aldıktan sonra görevine başlayabilecekler" dedi.

EMEĞE VERİLEN DEĞER

Öğretmenlikten ve öğretmenden neler beklenmektedir?

Öğretmenliğin insan dünyasının en eski mesleklerinden biri olduğunu biliyoruz. "Öğretmenlik" kavramı, aynı zamanda, "eğitim", "öğretim", "öğrenim" kavramlarıyla birlikte, son derece zengin tarihsel arkaplanı olan bir kavram.Her toplum, her toplumsal ve kamusal düzenleniş kendi eğitim-öğretimsistemini yarattığı gibi, öğretmenini de yaratıyor. Öğretmenler toplumsal, tarihsel, kültürel ilişkilerinin bir sonucu olduğu gibi, bu ilişkilere biçim veren özneler aynı zamanda.

İnsanın eğiten, eğitebilen; eğitilen, eğitilebilen bir varlık olmasında varoluş temelini bulan öğretmenlik mesleği ve onun taşıyıcısı olarak öğretmen, günümüzde, değişen, farklılaşan yeni, çağdaş teknolojik iletişim ortamında, salt yüz yüze iletişim ilişkileriyle yetinmeyen, yetinemeyen, yetinmemesi gereken bir öznedir, hatta ağdaş öznedir. Böyle bir öznenin yetişiminin ne denli önemli olduğu da açıktır.

Görsel sanatlar öğretmenliğine atamada değişiklik

Talim ve Terbiye Kurulu, Görsel Sanatlar öğretmenliğine kimlerin atanabileceğini yeniden düzenledi.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Görsel Sanatlar öğretmenliğine hangi bölüm mezunlarının atanabileceğini belirten ek çizelgenin 29 nolu sırasında değişikliğe gitti. tıklayınız.

Yapılan değişiklik sırasında, Resim Anasanat dalı bölümü mezunlarının da, formasyon almaları koşuluyla, Görsel Sanatlar öğretmenliğine başvurabilmesi kararlaştırıldı.

İşte yapılan Görsel Sanatlar öğretmenliğine hangi bölüm mezunlarının atanabileceğini düzenleyen değişikliğin eski ve yeni hali

ESKİ

1. Resim Öğretmenliği
2. Resim - İş Öğretmenliği
3. Resim (*)
4. Geleneksel Türk Sanatları (*)
5. Geleneksel Türk El Sanatları (*)
6. Görsel Sanatlar Bölümü (*)

YENİ

1. Resim Öğretmenliği

MEB, okul yöneticiliğini 4 yıla indirdi

MEB bugün yayımladığı yönetmelikte gerek müdürlük gerekse müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için görev süresini 4 yıla indirdi.

2014 yönetmeliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü engelini aşanlar en azından 4 yıl daha uzatma alıp aynı kurumda 8 yıl çalışabilmekteydiler.

Aynı şekilde müdür yardımcılığı için de süre 4 yıl.

4 yılın sonunda göreve devam etmek isteyenler müdürlük için sözlü sınava girmek zorundalar. Sözlü sınava girip başarılı olsalar bile görev yaptıkları okulu başkaları da tercih edebileceğinden bu kuruma yeniden (8 yılı doldurmak üzere) görevlendirilmesi neredeyse imkansız hale geldi.

Sözlü sınavla müdür yapılan bir kişiye 4 yıl sonra yeniden sözlü sınav yapmanın mantığı MEB'de gizli?

Okul müdürlüğü için, 8 yıl öğretmenlik şartı kalktı

Milli Eğitim Bakanlığının yeni düzenlemesiyle müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirmelerde merkezi yazılı sınav şartı getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), yeni düzenlemesiyle müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirmeler için merkezi yazılı sınav şartı getirildi. Müdürlüğe görevlendirmeler ise müdürlük, müdür başyardımcısı, müdür yardımcılığı yapmış olanlardan değerlendirme ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, eğitim kurumlarına yönetici atamasını düzenleyen yönetmeliğin bazı hükümlerini iptal etmesi üzerine MEB'in hazırladığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MEB'in yönetici atamada ek puan verdiği durumlar

MEB, eğitim kurumlarında yönetici atamalarına bazı durumlarda ek puan verecek...

Milli Eğitim Bakanlığının, 6 Ekim 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı, yönetici atama yönetmeliğine göre, müdürlüğe görevlendirme sırasında bazı durumlar için ek puan verilecek.

Müdürlüğe görevlendirmede, ek puan 5 puan verilecek durumlar şu şekildedir:

a) Okul Öncesi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
b) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenlerinden fen liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
c) Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

Okulların güvenliği öğretmene emanet

Bilindiği üzere 19. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulunda ele alınan konulardan biriside Okul Güvenliğiydi ve kurulda "Okulda fiziksel güvenliği sağlamak amacıyla, bütün okullarda güvenlik görevlisi ve sağlık personeli hizmet alımı yoluyla görevlendirilmelidir." kararı alınmıştır.

Hatta Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 04.02.2015 tarih ve 1222428 sayılı aşağıda yer verdiğimiz yazılarında;

Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin "Birliğin görev ve yetkileri" başlıklı 6. maddesi 1.fıkrası (d) bendindeki; "d) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak, bu hizmetlere ilişkin sosyal güvenlik primi, vergi ve benzeri ödemelerin yapılmasını sağlamak." hükümleri ile,

Müdürlüğe iki aşamalı bir değerlendirmeyle atama yapılacak?

MEB, eğitim kurumlarına yönetici atamalarını 6 Ekim 2015 tarihi itibariyle bütünüyle değiştirdi.

MEB, eğitim kurumlarına yapılacak görevlendirmeleri tümüyle değiştirdi. Düzenleme, 6 Ekim 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

MÜDÜR YARDIMCILIĞI, MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞINA YAZILI SINAVLA ATAMA YAPILACAK

Yapılan düzenlemeye göre müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığına, yazılı sınav sonuçlarına göre atama yapılacak.

Yönetici olarak atanacakların, görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunması gerekiyor.

Müdür yardımcılığı için yapılacak yazılı sınavın konuları şu şekilde olacaktır:

a) Türkçe-dil bilgisi: %10,
b) Genel kültür: % 10,
c) Resmi yazışma kuralları: % 4,
ç) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri: % 4,

Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı Giriş Yerleri Açıklandı

Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı Giriş Yerleri Tıkla Öğren

Milli Eğitim Bakanlığı Asli Öğretmenliğe geçiş sınavı ne zaman yapılacak?. MEB tarafından sınav tarihi ve saati açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı, Sınav Giriş Yeri Bilgilerini yayımladı. 11 Ekim 2015 Pazar günü saat 10:00'da yapılacak sınava giriş yerleri için tıklayınız Öğretmen Atama ve yer değiştirme Yönetmeliği kapsamında aday öğretmenler için yapılacak sınav takvimi açıklandı. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nce performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olan aday öğretmenler, bir yıl fiilen çalışma şartını yerine getirmeleri halinde sınava girebilecek.

Sosyal bilgiler öğretmenliği atama başvurusu başladı mı?

Sosyal Bilgiler öğretmenliğine başvurular alınıyor.2015 Yılı Öğretmenlik alan sınavına karşı açılan dava kapsamında yargılama sürecinde bulunan "Coğrafya" ve "Sosyal Bilgiler" alan öğretmenliklerine yargılama sonucunda verilen karar doğrultusunda atama yapılmak üzere daha sonra belirlenecek tarihte başvuru alınacağı daha önce ifade edilmiştir.

Buna göre Sosyal Bilgiler öğretmenliği için 01/09/2015 tarihli ve 865744 sayılı yazı eki duyuru çerçevesinde 08/10/2015- 14/10/2015 tarihleri arasında 988 ilk atama, 9 yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama olarak toplam 997 kontenjana atama yapılmak üzere başvuru alınacaktır.

Atamalar, 16/10/2015 tarihinde sonuçlandırılacaktır.

Stajyer öğretmenlerle ilgili düzenleme Meclis gündeminde

Yıl içinde 3 performans değerlendirmesine tabi tutulan, bunu geçerlerse yazılı, onu da geçerlerse mülakatla karşı karşıya kalacak olan stajyer öğretmenlerle ilgili düzenleme Meclis gündeminde.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) üçlü düzenlemesi nedeniyle Eylül 2014'te ataması yapılan 40 bin stajyer öğretmen 11 Ekim'de yazılı sınava girecek. 3 performans değerlendirmesini geçen ve yazılı sınava girmeye hak kazanan öğretmenler, 60 puan barajını geçemeyerek başarısız olmaları durumunda kasım başında başka bir okulda görevlendirilecek. Yazılıda başarısız olanın performansı da yanacak.

BİRİ AKSARSA SİL BAŞTAN

MEB, Maliye'den 25 öğretmen için ek kadro isteyecek

Milli Eğitim Bakanı Avcı'nın önceki gün Eskişehir'de öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklama heyecan yarattı. Gelecek yıl şubat ayında öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağı sorusuna Bakan Avcı, "Kesin bir açıklama yapmayayım ama değerlendiriyoruz. Yasa gereği senede bir atama yapılabiliyor. Ancak Meclis açıldıktan sonra değerlendirmelerimizi tamamlayıp karar vereceğiz. Ama gençlerimizi memnun edeceğimizi tahmin ediyorum" cevabını vermişti.

Devlet memuru, çocuğunu hastaneye götürürken kendisine izin verilir mi?

Çocuğunu hastaneye götüren memura idari izin verilir mi? Hastalık raporlarına ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 105. maddesinde düzenleme yapılmıştır.

Kanuni düzenlemeye ek olarak, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" bulunmaktadır. Bu yönetmelik 2011 yılında yürürlüğe konuldu. Bu yönetmelikten önce, 1981 yılında yürürlüğe konulan "Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik" adlı bir yönetmeliğe göre işlemler yürütülmekteydi.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş