Din görevlilerine Rotasyon yok mu?

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, din görevlilerini rahatsız eden 'rotasyon' sorununun tümden çözüldüğü müjdesini verdi.

MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Türkiye genelindeki din görevlileri için büyük bir önem arz eden 'rotasyon' meselesinde Vahdet aracılığıyla müjdeyi verdi. Bayraktutar, "Bu konuda din görevlilerimiz rahat olsun ve hiçbir endişeye kapılmasın. Başbakan Ahmet Davutoğlu'na durumu ilettik. Başbakanımız da bizzat 'Bu iş bitmiştir' dedi ve çoğu görevliyi zor duruma sokan rotasyon engelini kaldıracağını duyurdu" dedi.

EZİYET EDİLMEDEN ÇÖZÜM BULUNSUN

DPB'ce Yüksek Lisans Bilgileri Alınan Sağlıkçı Atamalarında Başarı Sağlandı Mı?

Yüksek lisans şartı aranan kadrolar, boş kalmaktan nasıl kurtuldu? Devlet Personel Başkanlığının 24 Temmuz 2014 tarihli duyurusunda; Sağlık Fizikçisi, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Odyolog unvanlarını KPSS merkezi yerleştirmelerinde tercih edecek adayların Başkanlığın Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvurması gerektiği ifade edilmişti.

Bu doğrultuda adaylar, yüksek lisans diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ve kimlik belgeleri ile Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmışlardı. Bu unvanlara ataması tereddütlü olan adaylar ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından görüş alarak başvurularının ekine görüş yazısını da eklemişlerdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına da bu unvanlar arasından sıklıkla Sağlık Fizikçisi kadrosuna atanıp atanamayacağına yönelik adaylarca başvuru yapılmıştı.

KPSS şartı aranmadan Devlet memuriyetine başvuru şartları

Başka statülerde belli bir süre görev yapmış olanların, KPSS şartı aranmadan Devlet memuriyetine girmeleri de mümkün...

İstisnai memur kadroları dışındaki memur kadrolarına atanabilmek için, Kamu Personeli Seçme Sınavına girilmiş olması ve bu sınav sonuçlarına göre kurumlar tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olmak veya ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmek gerekmekte...

657 sayılı Devlet Memurları Kanun, bu Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanların, boş kadro bulunması ve girecekleri hizmet sınıfının niteliklerini taşımaları kaydıyla Devlet memuriyetine girebileceklerine hükmetmiştir.

İŞTE O GÖREVLER...

657 sayılı Kanunun sözü edilen düzenlemesine istinaden;

-926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel (subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay)

Hangi kurum, unvan değiştirme sınavını kendisi yapabilir?

SORU: Bir Bakanlıkta görev yapmaktayım. Kurumum uzun zamandır unvan değişikliği sınavı açmamaktadır. Genel Yönetmelikte değişiklik yapıldı ve kurumlara kendi sınavlarını kendilerinin yapması hakkı tanındı. Mesela üniversiteler kendi unvan değişikliği sınavını kendileri yapıyor. Buna rağmen kurumum unvan değişikliği sınavı düzenlemiyor. Kurumumun unvan değişikliği sınavı düzenlemesinde mevzuata aykırılık var mı?

CEVAP: Görevde Yükselme Genel Yönetmeliğinin 12 inci maddesi şu şekildedir:

Danıştay, KPSS'deki 3001 taleplerini reddetti

KPSS tercihlerinde '3001 Olsun' talebine Danıştay Onaltıncı Dairesi Tarafından Reddedildi.

2014 KPSS'ye ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde yaklaşık 3.6 milyon aday girmiş olup, yaklaşık 780 bini önlisans düzeyindedir. KPSS Tercih İşlemlerinde Önlisans mezunu adayların ortak olarak kullandığı kod ise 3001 (Herhangi bir önlisans programından mezun olmak)dir.

Devlet Personel Başkanlığının geçmiş yıllarda Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil bazı unvanlarda genel nitelikli(2001, 3001, 4001) kodların kullanılması yönünde tavsiye kararı olmuş ancak bu noktada kamu kurum ve kuruluşlarını belli bir koda veya kodlara yönlendirme girişiminde bulunmamıştır.

2015/2 KPSS Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması Sonrası Atama Süreci Nasıl Olacak?

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandığında, atama süreci nasıl olacak? KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, kamu kurumları ÖSYM sistemi üzerinden, kurumlarına yerleşen aday/adaylara ilişkin bilgileri edinecektir. Tercih Kılavuzu hükmü gereğince yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Daha sonrasında Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 25' inci maddesi doğrultusunda kurumlar "Atamaya Yetkili" amirin onayı ile 5 kişiden oluşan sınav değerlendirme komisyonu kuracaklardır.

Görevde yükselme sınavı için ders notları veriliyor mu?

SORU: Kurumum mimar kadrosu için görevde yükselme sınavı ilanına çıktı. Duyuruda konu başlıkları bildirilmiş ama herhangi bir ders notu vermeyeceklerini bildirdiler. Eskiden ders notlarını da bizlere veriyorlardı. Şimdi konuların hangi kaynaktan çıkacağını bilmiyoruz. Bu durum adaletsiz değil mi?

CEVAP: Görevde Yükselme Genel Yönetmeliğinin 12 inci maddesi şu şekildedir:

"Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, mahalli idareler için İçişleri Bakanlığınca, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca olmak üzere, ilgili kurumlarca belirlenecek konularda yapılır."

2015/2 EKPSS Tercihlerinde Atama Sayısı Ne Kadar?

Binlerce engelli memur adayının gözü 16 Aralık 2015 tarihinde sonuçları açıklanacak olan 2015/2 EKPSS – Kura atamaları ile ilgili açıklanacak tercih kılavuzunda.

2015/2 EKPSS Tercihleri Kontenjan Sorgulamak için Tıklayınız

Her gün kadro sayısı kaç, ne kadar alım olacak sorusunun cevabı artık yavaş yavaş kesinlik kazanmakta.

Proje okullarında öğretmenler istediği yere gidebilir mi?

İstanbul 12. İdare Mahkemesi, proje okullarında görev yapan öğretmenlerin keyfi olarak görev yerlerinin değiştirilemeyeceğine karar verdi.

İstanbul ve Eskişehir başta olmak üzere, doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan ve proje okulu olarak adlandırılan okullarda görev yapan çok sayıda öğretmenin, görev yerleri, haklı ve hukuka uygun hiçbir neden yokken değiştirilmiştir.

Eğitim Sen tarafından açılan davada İstanbul 12. İdare Mahkemesi, iki davada yürütmenin durdurulmasına kararı vermiştir.

Kararın gerekçesi şu şekildedir:

Maaşına haciz gelen aday memurun, görevine son verilir mi?

Borçlarını ödemediği için maaşına haciz gelen bir memurun görevine son verilir mi?

SORU: Arkadaşlar memurluğa atandıktan sonra ailevi nedenlerden dolayı borç yaptım. Bankadan kredi çektim. Ama şuan için bu ödemeleri daha yapamaz oldum. Bankalarda daha kredi vermiyor. Benim korkum. Malum aday memurum çok zor şartlar altında memurluğu kazandım. Korkum şudur ki ödeyemediğim kredi yüzünden banka beni icraya verirse ve bunun sonucunda maaşıma haciz gelmesi durumunda ne olur? Konuyla ilgili olaraktan aday memurken memurluktan atılır mıyım?

Eğitimde Kalite Seferberliği Başlıyor

64. Hükümet Programı'nda, "Eğitimde Kalite"nin en öncelik verilen alanlardan biri olacağı ve bu kapsamda "Eğitimde Kalite Seferberliği"ni başlatılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Meclis'e sunulan 64. Hükümet Programı'nın "İnsani Kalkınma ve Nitelikli Toplum" başlıklı üçüncü bölümünde, 64. Hükümet'in reform hükümeti olacağı belirtilerek, eğitim de reformların yoğunlaştırılacağı alanlar arasında sıralandı.

Hükümet Programı'nda, AK Parti Hükümetlerinin eğitimi; uzun vadeli bir bakış açısıyla geleceğe yatırım olarak kabul ettiği, insanın yaşam kalitesini yükselten, insan kaynağını çağdaş dünya ile rekabet edebilir donanıma kavuşturan bir süreç olarak gördüğünün altı çizildi.

Zabıta komiseri ve itfaiye çavuşu, şef zammını da alacak mı?

Zabıta komiseri ve itfaiye çavuşu unvanında yer alanlar, şeflere verilen 7 puanlık zammı da alacak mı?

SORU: Toplu sözleşmede şeflerin özel hizmet tazminatına ilişkin olarak şu hüküm yer almıştır:
" Şeflerin özel hizmet tazminatı
Madde 33- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir."

Ayrıca zabıta ve itfaiye personeline 5 puan ilave edilir deniliyor. Zabıta komiser ve itfaiye çavuşu hangi oranda zam alacak? 12 mi 5 mi 7 mi teşekkür ederim

MEB Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezlerine öğretmen atama sonuçlarını açıkladı. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezlerine öğretmen atama sonuçlarını açıkladı. İşte detaylar... Bakanlığımıza bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinin öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak öğretmen alımı yapılacaktır. Atamalara ilişkin başvurular 1 -7 Eylül 2015 tarihleri arasında bakanlığımızın mebbis.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Belirlenen atama ölçütleri ve mevzuat hükümleri atama kılavuzunda bulunmaktadır. Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama e-Kılavuzu’nda belirtilen hususlarda yer alan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin 7 Eylül 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

Kimler Devlet Memurluğuna Sınavsız Geçebiliyor?

Bazı meslek gruplarında görev yapanlar için KPSS şartı aranmaksızın devlet memuriyetine geçiş hakkı tanınmıştır. Peki bu meslek grupları hangileridir? İşte detaylar...

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş