Hac adayları kayıt yenileme nasıl yapılır?

- Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Dursun Aygün, 2017 hac organizasyonunda konaklama türünde değişikliğe gittiklerini, bu nedenle hacı adaylarının kayıtlarının otomatik değil kendileri tarafından yenileneceğini bildirdi.

Aygün, 2017 yılı hac organizasyonuna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene "Tercihli Oda Konaklama Türü" isimli yeni bir sisteme geçildiğini belirtti.

Yeni sistemde hacılara 2, 3, 4 kişilik odalarda konaklama imkanı verileceğini açıklayan Aygün, böylece hem konaklama kalitesinin artırılacağını hem de ücrette adalet sağlanacağını söyledi.

Vatandaşların tercihlerini belirlemek için sistemde kaydı bulunan bütün hacı adaylarının kayıtlarının yenileneceğini, kaydı olmayanların ise ön kayıt yaptıracaklarını ifade eden Aygün, sözlerini şöyle sürdürdü:

OHAL ne zaman bitiyor?

AK Parti ile MHP'nin üzerinde uzlaştığı başkanlık sistemi ile ilgili anayasa değişikliği teklifi önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. AK Parti de teklif henüz Meclis'e sunulmadan, alternatif takvim hazırladı.

AK Parti ile MHP'nin üzerinde uzlaştığı başkanlık sistemi ile ilgili anayasa değişikliği teklifi önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. AK Parti de teklif henüz Meclis'e sunulmadan, alternatif takvim hazırladı. Buna göre 3 aylık OHAL, 18 Ocak'ta doluyor. OHAL'in üç ay daha uzatılması halinde ise bu süre 18 Nisan'da doluyor. Bu durumda teklif ocak ayında Meclis'e gelecek, komisyon ardından Meclis görüşmeleri ise 15 Şubat'ta tamamlanacak. 20 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, değişikliği onaylaması ardından 18 Nisan'da OHAL süresinin dolmasını takiben referandum yapılacak.

MEB İl Müdürü İl Müdür Yardımcısı ve İlçe Müdürlüğü'ne atama nasıl yapılır?

MEB İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı ve İlçe Müdürlüğü'ne atama nasıl yapılır?

l Milli Eğitim Müdür Yardımcısı atamaları ile ilgili olarak; 1- İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ataması için şartlar nelerdir? 2- İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı normu var mıdır? 3- Bu konuda yasal mevzuat nedir? Bu konularda bilgi verirseniz memnun olurum.

Milli Eğitim İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı atamalarına ilişkin mevzuatta özel bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Sadece ilçe müdürlüğüne atama için 2016 yılında bazı şartlar getirilmiştir.

Bu bağlamda "Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik"te sadece İlçe Müdürleri için özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre;

Kamu ve kuruluşlarının KamuNet'e dahil edilmesine ilişkin genelge

Kamu kurum ve kuruluşlarının KamuNet'e dahil edilmesine ilişkin genelge Resmi Gazete'de yer aldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının Kamu Sanal Ağ'a (KamuNet) dahil edilmesine ilişkin Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Siber güvenlik çalışmaları kapsamında kurulan Siber Güvenlik Kurulu ve KamuNet hakkında bilgilendirmede bulunulan genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türk Telekom iş birliğiyle yürütülen ulusal siber güvenlik çalışmalarına destek vermesi istendi.

Maarif müfettişleri ne iş yapar?

Maarif müfettişleri, illerde il müdürlüklerine bağlı olarak inceleme, araştırma, rehberlik hizmetleri ile il müdürünün vereceği diğer görevleri yapacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde, "Bakanlık Maarif Müfettişi" unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere "Maarif Müfettişi", "Eğitim Müfettişi", "Milli Eğitim Denetçisi" ve "İl Eğitim Denetmeni" unvanlarını ibraz etmiş olup halen bakanlık teşkilatında görevli olanlar ile bakanlık teşkilatında şube müdürü ve üstü kadrolarda fiilen çalışanlar ve milli eğitim uzmanı ile milli eğitim uzman yardımcılarından yabancı dil ve tez şartını karşılayanlar arasından yapılacak mülakatta başarılı olanlar, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen atama sayı sınırlarına tabi tutulmaksızın bakan onayı ile "Bakanlık Maarif Müfettişi" atanabilecek.

Yurt dışına gönderilen personelin görev süresi ne kadardır?

Kanunla yurt dışına gönderilen bursiyerlerin eş ve çocuklarının tedavi giderlerinin karşılanmasına da imkan sağlanıyor.

Mecburi hizmetle yükümlü bulunanların yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin bitiminden itibaren en çok 3 ay içinde kurumlarına başvurma zorunluluğu 2 ay şeklinde değiştiriliyor.

Yurt dışına gönderilmeye hak kazandıktan sonra çeşitli nedenlerle ruh veya beden sağlığı bozulan öğrenciler, hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ve bakanlığın istediği diğer belgelerle sağlık durumlarının öğrenimlerini sürdürmelerine imkan vermediğini belgelendirmeleri halinde, öğrencilikle ilişikleri kesilecek. Bu öğrenciler tahsil masrafı ödemeyecek, mecburi hizmetle yükümlü tutulamayacak.

Büyükşehir sayısı artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleri ile bir araya geldiği toplantıda, ''Büyükşehir sayısı 50-60'ı bulabilir.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Partili milletvekilleri ile bir araya geldi.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmelerinin detaylarını paylaşarak, "Üç kez görüşme yaptık. Rusya'nın, Türk askerlerine yapılan saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. İki ülkenin Suriye'de insanı yatırımlar yapması konusunu da konuştuk. Hastane, okul gibi ortak çalışmalar da yapacağız. Zaten saldırıları rejim üstlendi" dedi.

Milletvekillerinin, büyükşehir kapsamında olmayan illerde hizmetlerin götürülmesinde sıkıntı yaşandığı, farklı imar kararları aldığını belirtmesi üzerine Erdoğan, "Bu sorunu biz de tespit ettik. Yeni bir düzenleme yapacağız. Büyükşehir olmak için aranan nüfus rakamı düşürülecek.

MEB görevde yükselme ek atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2016 yılı taşra teşkilatı görevde yükselme sınavı (GYS) ek atama sonuçları açıklandı. MEB GYS ek atama sonuçları sorgulamak için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan duyuruda 2016 yılı taşra teşkilatı görevde yükselme sınavı (GYS) ek atama sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2016 yılı taşra teşkilatı görevde yükselme sınavı (GYS) ek atama sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.Milli Eğitim Bakanlığınca 6 Aralık 2015 tarihinde yapılan (şef-memur) görevde yükselme sınavında ilân edilen taşra teşkilatı kadrolarına atama yapılmış ve bazı kadrolar boş kalmıştı.

Ceza kanunlarında değişiklik

Ceza kanunlarında değişiklik yapan Kanun, Resmi Gazetede

6763 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6763

Kabul Tarihi: 24/11/2016

MADDE 1- 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bilirkişilik konusunda yeni kanun neler getiriyor?

Yürürlüğe giren yeni bilirkişilik kanunu neler getiriyor?

YARGININ KANAYAN YARALARINDAN OLAN BİLİRKİŞİLİK KONUSUNDA YENİ KANUN NE GETİRİYOR?

Mahmut ESEN

E. Mülkiye Başmüfettişi

I-GİRİŞ

03.11.2016 gün ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 24.11.2016 gün ve 29898 sayılı R.G. yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.[1]

Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisine bilirkişi denilmektedir.

1 Aralık 2016 tarihli mülki idare amirleri atama kararnamesi

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle 616 mülki idare amirinin yeri değiştirildi.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle 616 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. 12 mülki idare amirinin de bakanlık bünyesindeki görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Kararnameye göre, 396 ilçe kaymakamı ile 106 vali yardımcısının yeri değiştirilirken, 75 kaymakam ve vali yardımcısı il hukuk müşaviri olarak görevlendirildi.

1 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

1 ARALIK 2016 TARİHLİ MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA KARARNAMESİ

1. Derece Kadrolu Personel Genel Müdür Yardımcılığına Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahri MERAL'ın,
1. Derece Kadrolu Personel Genel Müdür Yardımcılığına Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa ÇİT'in,

Partili Cumhurbaşkanı sistemi nedir?

Anayasa değişikliği kapsamında Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinin ardından, Partili Cumhurbaşkanlığı konusu yeniden gündeme geldi. İşte Partili Cumhurbaşkanı sistemi ile ilgili merak edilenler...

Partili Cumhurbaşkanı sistemi nedir?

"Partili cumhurbaşkanlığı" yani dünyada bilinen ismiyle yarı başkanlık sistemi...

Partili Cumhurbaşkanlığında Anayasada yapılacak küçük çaplı değişiklikler yeterli. Yaklaşık 10 maddenin değiştirilmesi ile Anayasanın partili cumhurbaşkanlığı sistemine uyumu sağlanabilecek.

Cumhurbaşkanı’nın nitelikleri ve tarafsızlığı başlığını taşıyan Anayasa’nın 101’inci maddesi kilit konumda.

“Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisiyle ilişkisi kesilir” cümlesi Anayasa’dan çıkarılırsa Partili Cumhurbaşkanı formülü için engel kalmayacak.

Tecrübeli mülki amir alt bölgeye atanabilecek

Mülki idare amirleri yer değiştirme yönetmeliğinde yapılan düzenlemeye göre, tecrübeli mülki amirleri alt grup hizmetlerine atanabilecek.

İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

Yapılan değişiklik sırasında alt grup hizmetlerine atanmaya dair yeni bir düzenleme getirildi. Buna göre, tecrübeli mülki idare amirleri, temel kamu hizmetinin sağlanmasına yönelik acil ihtiyacın varlığı halinde daha alt grup hizmetlerindeki görevlere atanabilecek.

Bu durumda yapılan atamalar, meslek mensuplarının normal şartlarda atanacakları grup hizmetlerinden sayılacak ve toplamda beş yılı geçemeyecek.

İcra takibi ücreti ne kadar?

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde yapılan değişiklikle, tahliyeye ilişkin icra takipleri için bin 800 lira olan tarife, 600 liraya düşürüldü.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde yapılan değişiklikle tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bin 800 lira olan tarife 600 liraya düşürüldü.

Türkiye Barolar Birliğince hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, avukatların ücret tarifelerinde bazı değişiklikler yapıldı.

Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bin 800 lira olan tarife 600 liraya, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde izlenilen davalar için de 900 lira olan tarife 700 liraya indirildi.

İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen duruşmasız davalar için bin lira olan ücret 900 liraya, duruşmalı davalar için ise bin 500 lira olan tarife 1 bin 375 liraya düşürüldü.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş