Talim Terbiye Kurulu yöneticilerinin memur olma şartı kalktı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul müfredatını, ders kitaplarını, haftalık ders çizelgelerini belirleyen Talim Terbiye Kurulu'nun başkan ve yöneticileri için devlet memuru olma koşulunu kaldırdı.

Yani Milli eğitim'in belkemiğini oluşturan Talim ve Terbiye Kurulu'nu yönetebilmek için Türk vatandaşı olmak, devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suçlar ile rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan mahkum olmamak koşullarına bakılmayacak.

MEB, dün Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle kurulun başkanlığına ve üyeliğine atanma koşullarında ilginç bir değişiklik yapıldı. Eski yönetmelikte kurul başkanı ve üyelerinin atanabilmesi için 657 sayılı Devlet memurları Yasası'nda düzenlenen özel ve genel şartları taşıması gerektiği hükme bağlanmıştı.

MEB Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı

15 bin öğretmen ve 5 bin dershane öğretmeninin başvuruda bulunduğu sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı.

MEB, Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra, sol bölümde bulunan sınavlar kısmındaki "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Mülakat Sonuçları"ndan öğrenebilirsiniz.

MEB Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları tıkla öğren

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Aday puanlarının eşit olması durumunda ise KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak. Bu durumda da eşitlik devam ederse aday bilgisayar kurası ile belirlenecek

Sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmenin 10 Ekim'de atanacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmenin 10 Ekim'de atanacağını açıkladı.

Öğretmen adaylarının 4-7 Ekim tarihleri arasında tercih yapabileceği belirtildi.

Savunma Bakanlığına ilk kez siviller atandı

Milli Savunma Bakanlığında, üst düzey kadrolara ilk kez sivil isimler atandı.

Milli Savunma Bakanlığında, Müsteşarlıktan sonra Müsteşar yardımcılığı, Personel Genel Müdürlüğü, Tedarik Hizmetleri Genel müdürlüğü, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel müdürlüğü gibi kadrolara ilk kez askeri personel değil sivil isimler atandı.

Müsteşar yardımcılığına Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik işleri Genel Müdürü Büyükelçi Basat ÖZTÜRK,

Personel Genel Müdürlüğüne Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nizamettin EKİNCİ,

Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçi Bölüm Başkanı İsmail ALTINTAŞ,

Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Şinasi TOĞROL

atandı.

İŞTE RESMİ GAZETE YAYIMLANAN KARARNAMELER

Milli Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/675

Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.515,37 TL olmuştur.

Yoksulluk ülkenin temel sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının 2015 yılı sonuçlarına göre; medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı yüzde 21,9'dur. Diğer bir ifadeyle ülkede yaşayan her beş kişiden biri, devletin resmi kurumunun belirlediği kritere göre, yoksuldur.

Proje okullarına atamaları müstaşar yapacak

MEB 05/12/2013 tarihli ve 35427624/10.04/3696087 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi yürürlükten kaldırarak "MEB, imza yetkileri yönergesi değişti" haberimizde yer verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi yürürlüğe koydu.

Peki neler değişti? önemli gördüğümüz dört değişiklik var;

1-Proje okullarının yönetici ve öğretmenlerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin onayları Müsteşar İmzalayacak.

2- İl milli eğitim müdür yardımcılar ile İlçe milli eğitim müdürlerinin atamaya ilişkin onaylarını Bakan Yardımcısı imzalayacak.

3- Grup Başkanı tanımı kaldırıldı yerine Daire Başkanı tanımı getirildi.

4- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki yeni Yönetmelik yönergeye işlendi.

İşte tüm değişiklikler;

Zabıt Katibi uygulama sınav metinleri

Adalet Bakanlığı, Zabıt Katibi uygulama sınav metinlerini yayımladı.

KADROLU VE SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVI

METİNLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Adalet Bakanlığı atama yönetmeliğinde değişiklik

22 Eylül 2016 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 29835

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bağlı Kuruluş kadroları ile zabıt katipliği, cezaevi katipliği, mübaşir, şoför ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağırılır.

Belediye meclislerinde "yedek üyelik" sistemi nasıl işliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya attığı "yedek üyelik" sistemi, belediye meclislerinde nasıl işliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan milletvekilliği için farklı bir öneri geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yedek milletvekili" önerisini ortaya atarak, eksilme durumunda bu listedeki vekilin görev alabilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 71'inci Birleşmiş Milletler Zirvesi için New York'a gitti. Burada Reuters'e konuşan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Parlamentoda belediye meclislerindeki gibi her partinin kendi yedek milletvekili listesi olması faydalı olabilir; eksilme olursa bu listeden gelir, boşluk olmaz" dedi.

BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİNİN DÜŞMESİ

OHAL süreci uzatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 71. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere gittiği ABD'de Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan OHAL süreciyle ilgili olarak "OHAL, Meclis kararıyla uzatılabilir" dedi.

Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye'de geçiş döneminde Beşar Esad'ın yerinin olmadığını da belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Fethullah Gülen'in bir an önce tutuklanması ve süreç sonunda Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini de söyleyen Erdoğan, "Fethullah Gülen'in faaliyetleri tüm dünyada yasaklanmalı" dedi.

Türkiye'deki OHAL ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkan Erdoğan, "OHAL süresi Meclis kararıyla uzatılabilir" dedi.

Erdoğan, sığınmacı anlaşmasıyla ilgili olarak da AB'nin üzerine düşeni yapmadığını ve müzakereler sürecinde Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmediğini belirtti.

Öğretmen atamaları nasıl yapılacak?

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 20 bin öğretmenin alınmasına ilişkin sınav süreci devam ediyor.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli açıklamalarda bulundu.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

20 bin öğretmenin alınmasına ilişkin sınav süreci devam ediyor. Mülakatlar devam ediyor. 10 Ekim itibarıyla tamamlanmış olacak. Bu da ihtiyaçlarımız karşılayacak bir sayıdır.

Kasten yaralamada tutuklama kararı verilebilir mi?

Adalet Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısı taslağıyla vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlardaki tutuklama yasağı kaldırılacak. Böylece şort giydiği gerekçesiyle belediye otobüsünde bir kadını darbettiği ileri sürülen A.Ç. ile benzer suçları işleyenler hakkında tutuklama kararı verilebilecek.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar arasında düzenlenen ve dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası gerektiren "basit kasten yaralama" suçlarında tutuklama kararının verilmemesinde yeni düzenleme hayata geçirilecek.

Boş kalan kurumlara memur alımı için hangi şartlar gerekiyor?

FETÖ darbe girişimi sonrası binlerce memur açığa alınmış ve boşalan koltuklara ilişkin alımlar başladı. Halkbank, Sayıştay, Devlet Demiryolları, Vakıfbank, Polis Özel Harekat, Sözleşmeli Astsubay alımları gibi iş ilanları yayınlandı.

2016 memur alımı için bereketli bir yıl oldu. FETÖ temizliği sonucu boş kalan bir çok kuruma memur alınacak.

Kamudaki görevden uzaklaştırmaların ardından bir çok kurum yeni alımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı'na 20 bin, özel harekata 10 bin kişi alınacağı açıklandı.

Yeni alımlarla kamuya alınacak personel sayısı 50 bini bulacak. Kamu kurumlarında bir yandan darbe girişimi sonrasındaki görevden almalar devam ederken bir yandan da alımlar gerçekleşiyor.

Hırsızlıktan tehdide uzlaşma paketi

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı, bayramdan sonra Bakanlar Kurulu’na sunulması ve TBMM’nin 1 Ekim’de açılmasının ardından yasalaşması hedeflenen taslakla, alternatif çözüm yolu olan ‘uzlaşma’, ‘uzlaştırma’ adıyla yeniden düzenlenecek. ‘Tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık ve dolandırıcılık’ da ‘uzlaştırma’ kapsamına alınacak. Mağdurlarla fail anlaşırsa dosya kapanacak. Taslaktaki düzenlemeler özetle şöyle:

MÜZAKERELER GİZLİ OLACAK

‘Uzlaştırma’ taslakta, “Tarafsız bir kişinin yardımıyla uyuşmazlığın gönüllü olarak çözülmesi için mağdur ve failin iletişim kuracağı bir süreci ifade eder” diye tanımlandı. Savcılıkça görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve uygun görülen belgelerin birer örneği verilecek.

Uzlaştırmacı, soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü olacak. Uzlaştırma müzakereleri gizli yürütülecek.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş