Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi uzatılacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2015 üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresinin uzatılması için düzenlemeye gidiyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2015 üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuru süresinin uzatılması için düzenlemeye gidiyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa sunuldu.

ÇKS yönetmeliğinin ilgili maddesine göre, üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları üretim yılının 30 Haziran tarihinde sona eriyor. Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS'ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamıyor.

Memur, Şef Kadrosuna Vekaleten Atanabilir mi?

Memur Şef Kadrosuna Vekalet Edebilir mi? Bir kamu kurumunda dört yıllık üniversite mezunu memur olarak çalışıyorum. Kurumumuzda boş bulunan şefliğine vekaleten atanabilir miyim? Atanabilirsem haklarından faydalanabilir miyim?

Bir kamu kurumunda dört yıllık üniversite mezunu memur olarak çalışıyorum. Kurumumuzda boş bulunan şefliğine vekaleten atanabilir miyim? Atanabilirsem haklarından faydalanabilir miyim?

Yasal Dayanak

1- 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesi:

Kamuda uzaktan çalışma olacak mı?

Çalışma Bakanı Soylu, "Geçici çalışanların oranı toplam çalışanların yüzde 2'sini geçmeyecek" dedi. Uzaktan çalışma 6 ay süreli olacak. İstisnai durumlarda 8 aya çıkabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu evden ve telefonla çalışmayı "uzaktan çalışma" olarak düzenleyeceklerini ve "güvenceli esnekliğe" kavuşturacaklarını, "geçici çalışanların toplamın yüzde 2'sini aşmayacağını" bildirdi. Bakan Soylu "geçici iş ilişkisinin düzenlenmesiyle kayıtdışılığın azalacağını, mevsimlik tarım işçilerinin de sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınacağını" açıkladı.

Memur güvencesinin kaynağı nedir?

Zaman zaman memur güvencesi kaldırılıyor veya kaldırılacak ifadelerine şahit alıyoruz. Bu yazımızda memur güvencesinin nereden kaynaklandığı ile bu güvencenin kaldırılmasının mümkün olup olamayacağını okuyucularımızla paylaşmaya çalışacağız.

Memur güvencesinin kaynağı nedir?

657 sayılı Kanun'un Güvenlik başlıklı 18'inci maddesinde; “Kanunlarda yazılı haller dışında devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz” hükmüne yer verilerek hangi hallerde memurluğun sona erdirileceği açıkça belirtilmiştir.

Devlet memuruna hangi durumda mazeret izni verilir?

Memura, 10 günlük mazeret izni verilmesinin şartları nelerdir? Mazeret izni 657 sayılı Kanunun 104. maddesinde düzenlenmiştir. 104. maddenin A bendinde doğuma bağlı mazeret izinleri, B bendinde ise babalık ve ölüme bağlı mazeret izinlerine yer verilmiştir. Bu izinler amirin takdir hakkına bağlı değildir.

Bir de amirin takdir hakkına bağlı izinler bulunmaktadır. Herhangi bir mazeret sebebi belirtilmeyen izinler 104. maddenin C bendindeki izinler bu türdendir. 657'nin 104. maddesinin C bendi şu şekildedir:

2016 yılı Bütçe Uygulama Tebliği (Yiyecek bedelleri)

6 Şubat 2016 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 29616

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 2016 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Memur ve sözleşmeli personelden alınacak yemek ücretleri belli oldu

Memurların 2016 yılında ödeyeceği yemek bedellerinin asgari miktarı belli oldu.2016 yılı için, öğlen yemeği servisinden yararlanan Devlet memurlarının ve sözleşmeli personelin ödeyeceği asgari yemek bedelleri belli oldu.İndirmek için tıklayınız.

Kamu kurumları, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak aşağıda belirtilen yemek bedelinin üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yapılan belirlemeye göre, ek göstergesiz bir kadroda çalışan memurdan, yemek bedeli olarak günlük 1,12 lira alınacak. Ek göstergesi 1100'e kadar olanlardan 1,87 TL, ek göstergesi 1100 ila 2200 arasında olanlar 2,29 TL, ek göstergesi 2200 ila 3600 arasında olanlar ise 2,95 TL ödeyecek.

2016 yılı Temmuz ayında memur maaşları ne kadar zamlanacak?

Temmuz Ayında Zamlı Memur Maaşları 2016 Ne Kadar Olacak? Memurların derecelerine göre değişen memur maaşları ne kadar olacak? İşte 2016 Temmuz ayı memur maaşları...

2016 yılının Temmuz ayında memur maaşları ne kadar zamlanacak? Memurların derecelerine göre değişen memur maaşları ne kadar olacak? İşte 2016 Temmuz ayı memur maaşları...

Memur ve derecesi:Şube Müdürü 1/4 2016 Temmuz maaşı (TL):4.316

Memur ve derecesi: Memur 9/1 2016 Temmuz maaşı (TL):2.627

Memur ve derecesi:Memur 3/2 2016 Temmuz maaşı (TL):2.684

Memur ve derecesi:Memur 13/3 2016 Temmuz maaşı (TL):2.622

Memur ve derecesi: Müsteşar 1/4 2016 Temmuz maaşı (TL):9.148

Memur ve derecesi:Genel Müdür 1/4 2016 Temmuz maaşı (TL):8.265

Memur ve derecesi:Hizmetli 12/1 2016 Temmuz maaşı (TL):2.461

Memur ve derecesi:Öğretmen 3/1 2016 Temmuz maaşı (TL):3.004

Doğum İzninde Ne Gibi Değişiklikler Oldu?

6663 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar.

1. Ebeveynlerden biri çocuğu ilköğretime başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek.

Bu Kanun’ un 21. maddesiyle, 4857 sayılı İş Kanununun 13. maddesine eklenen fıkralar ile; analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında, çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlere kısmi süreli çalışma hakkı verilmiştir.

Buna göre; ebeveynlerden biri, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecektir.

Atamalar da taranacak

Sahte diplomalı öğretmenler skandalının ardından bazı öğretmenler geçerli bir gerekçe göstermeden istifa ederken bakanlık, "MEB yakalamadan biz gidelim" diyen bu kişilerin de peşine düşecek.

Kamuda 3 milyon diploma incelemeye alınıyor

Sahte diplomalı öğretmen skandalında sayı 80'e ulaştı. YÖK'ün başlattığı çalışmayla kamu kurum ve kuruluşlarındaki 3 milyon personelin diploması incelenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce açıkladığı 72 sahte diplomalı öğretmen sayısının 80'e yükseldiğini duyurdu. İncelemelerle birlikte bazı öğretmenler de gerekçe göstermeden istifa etmeye başladı. MEB, istifa eden öğretmenlerin diplomalarının taranması için mezun oldukları üniversitelere yazı gönderdi. Üniversitelerden gelecek yanıt sonrası diploması sahte çıkan öğretmenler için suç duyurusunda bulunulacak. Öğretmenlerin 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası ile yargılanmaları gündeme gelecek. Bu öğretmenlerin devletten aldıkları tüm maaşlar faiziyle geri alınacak. Her il kendi soruşturmasını yürütecek ancak olayın örgütsel gerçekleştirildiği bulunursa Ankara Başsavcılığı Anayasal Büro ana soruşturma açacak.

MEB 2016 yer değiştirme taban puanları açıklandı

MEB, nakil veya ilk atama işlemleri sonrasında okul bazında oluşan minimum puanları açıkladı.

Bu gün itibariyle MEB, 2016 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeleri Sonucu Oluşan Kurum Bazlı Minimum Puanları, ilan etmiştir. Bu duyarlı davranışından dolayı Hamza Aydoğdu'ya kamuoyu adına teşekkür ediyoruz.

2016 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeleri Sonucu Oluşan Kurum Bazlı Minimum Puanları Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

MEB 2016 yer değiştirme taban puanları tıkla indir

Çözümleyici Ve Programcıların Ek Gösterge Talebine Maliye'nin Yanıtı

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamındayken Bakanlar Kurulu Kararıyla 2013 yılında Teknik Hizmetler Sınıfına alınan Programcı ve Çözümleyici kadro unvanlı personel, unvanlarıyla ilgili ek gösterge belirlenmesi için girişimlerini sürdürüyor.

Programcı ve Çözümleyicilerin ek göstergesi

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında iken, Programcı ve Çözümleyiciler hakkında unvanları esas alınarak ek gösterge belirlenmemiş ve GİH sınıfına dahil olup da Ek Gösterge Cetvelinde unvanları sayılanlar dışında kalanlar için belirlenmiş ek göstergeler uygulanmaktaydı. Bu belirlemeye göre, yükseköğrenim görmüş ve 1 inci derece kadroda bulunan Programcı ve Çözümleyiciler 2200 ek göstergeden yararlanmaktaydı.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş