Kitlere kadro var mı?

KİT'ler şu an hangi sistemde çalışıyorsa onlar da aynı sisteme dahil olacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat İl Kongresi'ne katılmak için Tokat'a gitti. Cumhurbaşkanı Kongrenin yapıldığı salonun dışındaki vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı konuşmasında:

Aynı güne iki kongre. Dün, Elazığ'daydık, sonra Bingöl'e geçtik. Oralarda da muhteşem kongreler yaptık. Sizlere selamları var. Kamu İktisadi Teşebbüslerin (KİT) de kadroları, nasıl çalışıyorsa oralar da aynı sistem olacak. Belediye İktisadi Teşebbüslerdekiler (BİT) de aynen. Biz aradan komisyoncuları kaldırdık.

Doçent kadrosuna atama süreçlerinde yetki kimde olacak?

Yükseköğretim Kurulunca Milli Eğitim Bakanlığına sunulan yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa tasarısı önerisinde, yardımcı doçentliğin kaldırılarak yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldı. Öneriye göre, doçentliğe geçişte kolaylıklar sağlanacak ve sözlü sınav kaldırılacak. Mevcut yardımcı doçentler, hak kaybı olmadan, ihdas edilen "doktor öğretim görevlisi" kadrosuna herhangi bir işlem ve şarta gerek duymaksızın geçirilecek.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Milli Eğitim Bakanlığına sunulan yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa tasarısı önerisinde, yardımcı doçentliğin kaldırılarak yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldı.

Hakim ve savcılık sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, hakim ve savcı adaylığı yazılı sınav sonuçlarını açıkladı.

2017 Adli Yargı-2 Sınav Sonuçları Tıkla Öğren

24 Aralık 2017 tarihinde uygulanan Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı-2'nin (2017-Adli Yargı-2) değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup aday sınav sonuçlarına 12 Ocak 2018 tarihinde saat 16:15'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

Uzman yardımcısı taşra teşkilatında çalışır mı?

Soru

Merhabalar

Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığında uzman yardımcısı olarak çalışan personelin taşra da görev yapamayacağını belirten kanun veya yönetmelik var mı ?

Cevap

639 sayılı Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. Maddesi:

"Bakanlıkta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları ve Uzman Yardımcıları istihdam edilir."

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. ve 31. Maddesi:

"(1) Bu Yönetmelikte geçen;

ç) Birim amiri: Merkez teşkilatındaki birimlerin en üst amirini,

e) Hizmet Birimi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimlerini, ifade eder.

Uzman ve uzman yardımcılarının görevleri, yetki, hak ve sorumlulukları

Atanamayan öğretmen kendi işinin patronu oldu

Diyarbakırlı kimya öğretmenliği mezunu Yılmaz Zaman Bulutoğlu, kendisini istihdam edecek kimse bulamayınca bir atölye açmaya karar verdi. Çevresinden aldığı 200 bin lira borçla baskı atölyesi açan Bulutoğlu, kendisiyle birlikte 5 kişiye istihdam sağladı.

Kamuda en yüksek ücreti kimler alıyor?

Kamuda en yüksek ücreti kimler alıyor? En Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakta olan Başbakanlık Müsteşarı'nın kamu kesiminde en yüksek ücreti aldığını söyleyemeyiz. Kamu kesiminde en yüksek ücret alan gruplar ile bunların Ocak 2018 ayı itibarıyla ne kadar ücret aldıklarını ve nasıl istihdam edildiklerini açıklamaya çalışacağız.

2018 yılı ilk altı aylık dönemde Başbakanlık Müsteşarı ne kadar ücret alıyor?

Başbakanlık Müsteşarı en Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakla birlikte kamuda en yüksek ücreti alamamaktadır. Başbakanlık Müsteşarı'nın 2018 yılının ilk altı aylık dönemindeki altı aylık ortalama net ücreti asgari geçim ücreti hariç yaklaşık olarak 10 bin 747 TL'dir. Kamuda bu rakamdan daha fazla ücret alan çok sayıda personel bulunmaktadır. Bizim üzerinde durduğumuz unvan bilişim uzmanları olduğu için onların ücretlerini açıklayacağız.

Çevre Bakanlığı özür tayinlerini kaldırdı mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 6 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yer alan yönetmelik düzenlemesi, özür durumu tayinlerinin kaldırıldığı anlamına gelmemektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 6 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede, yer değiştirme suretiyle atama yönetmeliğini değiştirmiştir.

Bu değişiklik sırasında, yönetmelikte özür durumu tayinlerine imkan veren maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak bu değişiklik, Bakanlığın özür durumu tayini yapmayacağına anlamına gelmemektedir.

Zira yönetmelikte, hüküm bulunmayan hallerde, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan genel çerçeve yer değiştirme yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda, özür durumu tayinleri yine olacak ve özür durumu tayinlerinde, genel çerçeve yönetmeliğindeki hükümler uygulanacaktır.

Uzlaştırmacı sınavı ne zaman yapılacak?

Uzlaştırmacılar için zorunlu hale getirilen eğitimlere 33 bin kişi katıldı. Eğitimlerini tamamlayan uzlaştırmacı adaylarından 11 Mart'ta yapılacak sınavda başarılı olanlar göreve başlayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği" kapsamında uzlaştırmacılara zorunlu eğitim getirildi. Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nca Türkiye'de ilk kez başlatılan uygulama kapsamında izin verilen eğitim kurumları, 9 Ekim 2017'de eğitim vermeye başladı.

33 BİN KİŞİ EĞİTİM ALDI

Cezada alternatif çözümlerden biri olan ve fail ile mağdur arasındaki anlaşmazlıkların tarafsız uzlaştırmacı marifetiyle çözümünü sağlayan uzlaştırma kapsamındaki eğitimler 31 Aralık 2017'de sona erdi. Bu eğitimleri, uzlaştırmacı olmak isteyen 33 bin kişi aldı.

696 sayılı KHKda hangi geçici personel sözleşmeli oluyor?

Soru

Yayınlanan KHK sonucu tüm geçici personel sözleşmeli olabilecek midir? Teşekkürler.

Cevap

24/12/2017 tarihli (bugün) Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18. Maddesinde:

657 a'dan z'ye yeniden düzenlenecek

Büyük değişim için düğmeye basıldı ve 5 ayrı komisyon kuruldu. Devletin yapılanmasından seçim sistemine kadar, a'dan z'ye her şey yeniden düzenlenecek. 657 Devlet memurları Kanunu köklü şekilde değişecek.

Türkiye, 2019 seçimleri ile birlikte yeni bir döneme girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "obez devlet anlayışından vazgeçmeliyiz" diyerek rotasını çizdiği yeni dönemin altyapısını oluşturacak düzenlemeler için düğmeye basıldı ve 5 ayrı komisyon kuruldu. Devletin yapılanmasından seçim sistemine kadar a'dan z'ye her şey yeniden düzenlenecek. 657 devlet memurları kanunu değişecek Sabah Gazetesi'nin haberine göre Türkiye'de köklü değişiklikler yapacak komisyonların yapacakları düzenlemeler ise şöyle sıralandı:

YÜRÜTME TEKRAR YAPILANACAK

Dava dilekçesinde, hakarete varan ifadeler kullanan memura disiplin cezası verilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, memurun idare aleyhine açtığı tazminat davalarda, idareciler ve müfettişler hakkında kullandığı hakarete kadar varan ifadelerin disiplin cezasına konu olabileceğine karar verdi.

Danıştay, 12. Daire, 24.04.2017 tarih ve E. 2015/3954, K. 2017/1876 sayılı Karar

Danıştay, davacının açtığı tazminat davalarında, idareciler ve müfettişler hakkında dilekçelerde kullandığı hakarete varan ifadelerin hak arama ve savunma hakkı kapsamında kullanılabilecek ifadeler olmadığı, kişinin kendi haklılığını Mahkemeler önünde savunurken başka şahıs ve kurumlara hakaret etme, zan altında bırakma ve başkalarının hakkına tecavüz etme hakkı olmadığı yönünde verilen idare mahkemesi kararını onadı.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2015/3954

Karar No : 2017/1876

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :

Sözleşmeli spor uzmanı ve antrenörlerin net maaşı ne kadar?

Bugün yayınladığımız haberde yer alan lisans mezunu antrenörlerin maaşıyla ilgili olarak, Spor Genel Müdürlüğünden aldığımız bilgileri yayınlıyoruz.

Bugün yayınladığımız bir haberde, sözleşmeli antrenörlerin imzaladığı tip sözleşmeye yer vermiştik. Bu tip sözleşmede, sözleşmeli antrenörün maaşı brüt 2021 TL olarak görünmektedir.

Ancak Spor Genel Müdürlüğünden aldığımız bilgiler şu şekildedir:

Spor Genel Müdürlüğünde, 3289 sayılı Teşkilat Kanunun 30 uncu maddesine istinaden istihdam edilen Sözleşmeli Personele ilişkin ilk işe giriş ücretleri Maliye Bakanlığınca belirlenerek vizelenmektedir.

Ücretlerdeki artışlar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelgeler doğrultusunda yapılmaktadır.

Memurlara maaş farkı ödemesi yapılacak mı?

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 4.1.2018 tarihli ve 138 sayılı sıra no: 2 Genelgede 2018 yılında memurlara, sözleşmeli personele ve işçilere uygulanacak mali haklar belirlendi.

Genelgeye göre, 01/01/2018-30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere; Aylık katsayısı (0,108550), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,699121), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,034424) olarak belirlenmiştir.

Genelgeye göre; Memur ve sözleşmeli personel maaşları peşin ödendiği için 01/01/2018-14/01/2018 tarihleri arasındaki maaş farkı tutarları hesaplanarak hesaplara yatırılacaktır.

Katsayı artışları asgari geçim indirimini arttırdı mı?

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 4.1.2018 tarihli ve 138 sayılı sıra no: 2 Genelgede 2018 yılında memurlara, sözleşmeli personele ve işçilere uygulanacak mali haklar belirlendi.

Genelgeye göre, 01/01/2018-30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere; Aylık katsayısı (0,108550), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,699121), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,034424) olarak belirlenmiştir.

Son savunma alınmadan da disiplin cezası verilebilir mi?

Danıştay, soruşturmacı tarafından usulüne uygun savunma alındığı takdirde disiplin cezası vermeye yetkili bir amirce yeni bir savunma alınmadan disiplin cezası verilebileceğini kararlaştırdı.

Bilindiği gibi, kamu görevlilerinin savunmaları alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği Anayasal güvence altına alınmıştır. Nitekim bu konu hakkında kamu görevlileri ile ilgili yürütülen soruşturmalarda disiplin amirleri tarafından son savunmanın alınarak disiplin cezası verilmesine yönelik mahkeme kararları da bulunmaktadır.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş