PTT'ye nasıl personel alınacak?

696 sayılı KHK sonrasında PTT'ye nasıl personel alınacağı belli oldu.PTT, 696 sayılı KHK sonrasında, şirkete nasıl personel alınacağını düzenleyen yönetmeliği yürürlüğe koydu.

PTT, 696 sayılı KHK sonrasında, şirkete nasıl personel alınacağını düzenleyen yönetmeliği yürürlüğe koydu.

Hatırlanacağı üzere, 696 sayılı KHK'da yapılan düzenleme uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair mevzuat hükümlerinin PTT'de istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaması yönünde düzenleme yapılmıştı. Ayrıca bir geçici madde düzenleme yapılarak, 1/1/2017 tarihinden sonra yapılan sınavlarda başarılı olan ve haklarında yapılan güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların atama işlemlerinin geçerliliğinin devam etmesi kararlaştırılmıştı. Bu geçici madde, özellikle 2017/2 alımları yerleşen 1750 kişi kapsamaktaydı.

İstifa edene kıdem tazminatı veriliyor mu?

Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması (atılması) gerekiyor. Ama bazı hallerde istifa eden de tazminat alıyor. Ayrıntıları bilmeden istifa eden kıdemini kaybeder

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat şekli. Kıdem tazminatı aynı zamanda işçinin sigortası. Kendi isteğiyle işten ayrılan yani istifa eden işçinin bazı şartlarda kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. İşte merak edilenler...

ASKERLİK VE EVLİLİK

Çalışanların kişisel verilerin korunması hakkındaki görev ve sorumlulukları nelerdir?

Son yılların en önemli konularından birisi olmasına rağmen kamuoyunda yeterince dikkat edilmeyen konulardan birisi de kişisel verilerin korunmasıyla ilgilidir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenemez. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve gerekli önlemleri almak veri sorumlularının, yani çalışma hayatı açısından işverenlerin en önemli görevidir. Bu anlamda işyerinde gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması gerekir.

İşverenin işçisini çıkarmadan önce işçiye bildirmemesi ne gibi yükümlülükler doğurur?

İşten çıkarmada ve ayrılmada önceden bildirin...

İşçinin işten ayrılmadan önce işverene bildirmemesi ya da işverenin işçisini çıkarmadan önce işçiye bildirmemesi ne gibi yükümlülükler doğurur?

İş Kanunu'na göre, işçi ve işverenlerin iş sözleşmesini fesh ederken karşı tarafa önceden bildirimde bulunma yükümlüğü bulunmaktadır. İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar 2 hafta, 6 ayla 1.5 yıl arasında olanlar 4 hafta, 1.5 ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla olanlar 8 hafta önceden yazılı olarak sözleşmeyi sona erdireceğini karşı tarafa bildirmekle yükümlü.

Taşeron işçide ekap nedir?

Taşeron işçiler için 2 Ocak'ta başlayan kadro süreci tüm hızıyla devam ediyor. Başvurular yapıldı, tespit komisyonlarının inceleme süreci devam ediyor. Sonuçlar yakın zamanda açıklanacak. Taşeron işçilere kadro aşamasında EKAP kullanılıyor. EKAP nedir, EKAP ne işe yarar? İşte yanıtlar...

Kamuda çalışan taşeron işçiler 2018’e kadro başvurularıyla başladı. Kadroya geçişte yılbaşında başlayan süreç devam ediyor. Bugünlerde kamu kurumlarında kurulan tespit komisyonları başvuruları değerlendiriyor. Tespit komisyonu incelemeler yapacak ve hak sahiplerinin ilanı 12 Ocak 2018 - 20 Şubat 2017 tarihleri arasında duyurulacak.

İlanlara itiraz etmek isteyen işçilerin 21 Şubat - 23 Şubat 2018 tarihlerinde müracaatlarını yapması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı'nda 'müdür' olmanın kriteri değişti!

İçişleri Bakanlığı'nda görevde yükselme şartları değişti. Buna göre, İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerde müdür ve üst kadrolara atanmak için farklı yöntem uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik şöyle:

Resmi Gazete

Sayı : 30310

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Meteoroloji uzmanları hava durumunu nasıl sunar?

Meteoroloji uzmanları artık para ile konuşacaklar

Meteoroloji uzmanları, iklim değişikliği kuraklık, hava durumu gibi konularda basına para karşılığı röportaj verme kararı aldı. Meteoroloji Mühendisleri Odası'nın yönetim kurulu kararıyla alınan kararda, uluslararası ve ulusal televizyonlardan açıklama başına 750, yerel televizyonlardan 500, ulusal gazetelerden 250 ve yerel gazetelerden de 100 lira talep edilecek.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Fırat Çukurçayır, "Gereksiz röportajların önünü kesmek için böyle bir yola gittik. Para kazanmak için böyle bir şey yapmıyoruz. Ama birtakım röportajlarda gerçekten çok zaman ve emek harcanıyor. Biz mal satmıyoruz ama bunun önünü alma adına böyle bir yola gittik" diye konuştu.

Çukurçayır'ın "gereksiz" olarak tanımladığı röportaj taleplerinin hangi kıstaslara göre ele alınacağı ise merak konusu oldu.

Kariyer meslek mensupları ne kadar ücret alacak?

66 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret sistemine göre yapılacak ödemeler 15.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızda yaklaşık 53 kariyer meslek mensubu uzman ve uzman yardımcısının örneklerle hem 5510 sayılı Kanun'a hem de 5434 sayılı Kanun'a tabi olanların 2018 yılı maaş hesabını yaparak okuyucularımızı bilgilendirmeye çalışacağız.

666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklenen ek 10'uncu maddeye göre ödenecek ücretin detayları verilmiştir. Buna göre (II) ve (III) sayılı listelerde unvanlar gruplar halinde yer almakta olup, bu unvanların alacakları ücret göstergeleri ve tazminat göstergeleri bulunmaktadır. Ücret göstergeleri ve tazminat göstergelerinin maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutarın toplamı ise personelin alacağı brüt tutarı oluşturmaktadır.

Devlet Büyüklerine Kötü Söz Söyleyen Kişi Memurluktan Atılır mı?

Devlet memurlarına uygulanacak olan disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Madde de, hangi suça karşılık hangi cezanın verilebileceği anlatılmıştır.
Trabzon'da yaşanan bir olayda, başbakanının konvoyunun geçişi esnasında,bir beden eğitimi öğretmeninin başbakana hoş olmayan kötü sözleri üzerine, hakkında açılan disiplin soruşturması neticesinde ilgili kişinin başbakana karşı kullanmış olduğu kötü sözlerden dolayı devlet memurluğundan çıkarılmasına karar verildi.
Olay üzerine öğretmenin açtığı dava, yerel mahkemece(idare mahkemesi) reddedilmiştir. Kararın temyizi üzerine Danıştay 12. Dairesi kararı hatalı bularak bozmuştur.

Memurun özel hayatındaki uygunsuz davranışları ceza gerektirir mi?

MEMURUN ÖZEL HAYATINDAKİ UYGUNSUZ DAVRANIŞLARI DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİRİR Mİ?

Denizli'de bir sınıf öğretmenine, telefonla uygun olmayan mesajlar göndermesi ve sosyal medya hesabından uygunsuz görüntüler paylaşması olayıyla ilgili başlatılan disiplin soruşturmasında 'bir yıl kıdem indirme' cezasıyla cezalandırıldı.

Aldığı disiplin cezasını mahkemeye taşıyan öğretmenin açtığı davada İdare Mahkemesince davanın reddine karar verildi. Kararın temyizi üzerine ise, Danıştay 12. Dairesi kararı hatalı bularak bozdu.

E-devlet ile rapor parası hesaba nasıl aktarılacak?

Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışanların raporlu olarak işe gidemedikleri durumda maaşlarından kesilen tutar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor. E-devlet de buna ilişkin bir hizmeti hayatımıza kazandırdı. e-devlet'in bu hizmetiyle rapor paranız hesabınıza aktarılabilir. Bu hizmeti kullanmak için sisteme giriş yapmış olmanız gerekir. e-devlet ile rapor parası hesaba nasıl aktarılacak?

Emeklinin zam oranı nasıl hesaplanıyor?

Bu ay SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de memur emeklilerine de yüzde 5.69 zam yansıtıldı. Maaşlara bu artış eklenirken, ayrıca aylığın yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme de yükseldi. Üstelik 2018 zamlı emekli maaşları e-devlet'te de yer aldı. E-devlet'e girerek emekli maaşınızı takip edebilir, emekli maaşına gelen zamı kontrol edebilirsiniz.

Emeklilerin zam sistemi kurumlara göre farklılık gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını enflasyon, memur emeklilerinin artışını ise toplu sözleşme belirliyor. Ancak Ocak zammı hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri için yüzde 5.69 çıktı. Çıplak maaşlara bu artış eklenirken, ayrıca her ay ödenen aylığın yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme de yükseldi.

EMEKLİNİN ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

TCDD taşımacılık, hukuk müşavirliği ve avukatlık sınav yönetmeliği

TCDD taşımacılık, hukuk müşavirliği ve avukatlık sınav yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM

ŞİRKETİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV

VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TCDD Taşımacılık A.Ş. teşkilatına ilk defa atanacak hukuk müşavirleri ve avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, TCDD Taşımacılık A.Ş. teşkilatında hukuk müşaviri kadrolarına ve avukat pozisyonlarına atanacakları kapsar.

Dayanak

TSE personel yönetmeliğinde değişiklik

TSE personel yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

YÖNETMELİK

Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 - 14/7/2002 tarihli ve 24815 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (2) numaralı alt bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Başkanlık Müşaviri kadrolarına atanabilmek için TSE, kamu ve/veya özel sektörde en az 10 yıl, toplam iki adet olan Basın Müşaviri kadrosuna atanabilmek için kamu ve/veya özel sektörde en az 3 yıl ve Özel Kalem Müdürü kadrosuna atanabilmek için TSE, kamu ve/veya özel sektörde en az 5 yıl hizmeti olmak."

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş