Watsapp'tan yapılan tebligat geçerli sayılır mı?

Yargıtay, avukata Whatsapp'tan yapılan tebligatı geçerli saydı.

- Türkiye Barolar Birliği'nin resmi verilerine göre, ülke genelinde 2016 yılı sonu itibariyle 57 bin 985 erkek, 42 bin 476'sı kadın olmak üzere 100 bin 461 avukat hizmet veriyor. Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 100 bini aşkın avukatı yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Daire, avukata Whatsapp üzerinden yapılan tebligatı geçerli saydı.

Terbiyesizlik yapma sözü hakaret sayılır mı?

Gittiği icra müdürlüğünde, icra memuruna 'lütfen terbiyesizlik yapmayın' diyen avukat davalık oldu. Mahkemenin hakaret saydığı 'terbiyesizlik yapma' sözü Yargıtay'dan döndü.

Yüksek mahkeme, avukatın icra memuruna sarf ettiği sözün hakaret içermediğine hükmetti.

Mehil süresi görevde yükselmede dikkate alınır mı?

Mehil süresi, görevde yükselmede dikkate alınır mı? Mehil müddeti, görevde yükselme işlemlerinde aranan hizmet süresinin tespitinde dikkate alınır mı?

Mehil müddeti; devlet memurlarının ilk defa, yeniden veya yer değiştirme suretiyle atanmalarında, atama işleminin tebliğinden itibaren, göreve başlanılması gereken son mesai saati bitimine kadar olan süre olarak tanımlanmaktadır.

Memur, bu süreyi, taşınma, yerleşme ve yeni görev yerinde yaşam düzeni kurma amacıyla kullanmaktadır.

657 sayılı Kanunun 62. maddesine göre, aynı yerde göreve başlayanlar en geç ertesi günü, başka bir yerde göreve başlayanlar ise 15 gün içinde yeni görev yerinde göreve başlamak zorundadır.

Memur sendikalarının varlığı memura ne katıyor?

Bir kamu personeli olarak memur sendikalarına neden üye oluyoruz? Peki memur sendikalarının varlığı, memura ne katıyor?

Ya da Memur Sendikaları Kapatılsa Memur Ne Kaybeder?

Bir sendikaya üyeyseniz elbette ki sendikanızdan beklentileriniz olacaktır.

Bir sendikanın yöneticisiyseniz veya yönetim kademesindeyseniz elbette ki büyük bir sorumluluk yüklendiğinizin farkındasınızdır.

Büyüklerimiz düşünmüş bu amaçla bir kanun çıkarmış ve memurlarımızda bu kanun dahilinde oluşumlar gerçekleştirmiş. Hatta sendikalara, kimlerin üye olacağı, kimlerin üye olamayacağı bile bu kanunda düşünülmüş. Aslında konu kamu çalışanları olunca, kanun bir nevi işveren tarafından çıkarılmış oluyor ama şimdilik konunun bu tarafını bir kenara bırakalım.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Beşinci Bölümünde; il özel idareleri, belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşların, atama yapacakları boş kadrolar için başvuran adayları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı yazılı veya sözlü sınava almak suretiyle personel alımı yapmasına imkan verilmiş olup; bu yöntemin uygulanabilmesi için yine Yönetmeliğin 27/C maddesinin ikinci fıkrası uyarınca İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik de yürürlüğe girmiştir.

DPB'de staj yapmak isteyenlerin dikkatine!

22/01/2018-02/02/2018 tarihleri arasında 10 iş günü süreyle lisans öğrencileri için bir staj programı düzenlenecektir.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN EĞİTİM PROGRAMI

Devlet Personel Başkanlığı Staj Komisyonunun 15/11/2017 tarihli ve 2017/5 sayılı kararıyla staj kapsamında 22/01/2018-02/02/2018 tarihleri arasında 10 iş günü süresince üniversite öğrencilerine dönük bir eğitim programı düzenlenmesine karar verilmiştir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Katılımcılara, Türk Kamu Yönetimi, Kamu Personel Yönetimi, Türk İdari Teşkilatı, Kamu Personelinin Hukuki Statüleri, Yönetim Teknikleri ve benzeri alanlarda eğitim verilecektir. Katılımcılardan kendilerine programın ilk günü bildirilecek konularda araştırma yapmaları ve programın son gününde konuya ilişkin bulgularını rapor ve sunum ile paylaşmaları beklenilmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Berberler pazar günü açık mı?

Verilen karar ile birlikte hem esnafın mağdur olmayacağını hem de vatandaşa hizmet verebileceklerini ifade ettiler.

Kütahyalı Berber Mazlum Kurşunlu, pazar günleri çalışma izni isteyen berberlerin de çalışma hakları bulunduğunu, bu haklarını kullanabileceklerine dair Bölge İdare Mahkemesi'nin de karar verdiğini ifade etti.

İHA'nın haberine göre Kurşunlu, "Bu karar Türkiye'yi ilgilendiriyor, isteyen kuaförler bundan sonra hafta tatillerinde de iş yerlerini açabilecek" dedi.

Kütahya'da Berberler ve Kuaförler Odası tarafından 10 yıldır konuşlan ancak 2016 yılı itibari ile hayata geçirilebilen Erkek Kuaförlerinin Pazar günü, bayan Kuaförlerinin ise salı günü tatil olması bazı berberler tarafından istenmemiş ancak bin 50 lira cezası olması nedeni ile dükkanları kapatmak zorunda kalmışlardı.

"ÇALIŞMAK İSTEYEN ESNAF MAĞDUR OLMAYACAK"

Memurluktan öğretim görevliliğine nasıl geçerim?

Soru

Belediyedeki mühendis kadrosundan üniversitenin öğretim görevlisi kadrosuna nasıl geçebilirim?

Cevap

Memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, öğretim görevlileri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre çalıştırılmaktadır.

Bu iki Kanunda birbirleri arasında geçiş hükmü yoktur.

2547 sayılı Kanunun 31. Maddesi:

Çocuğunu doktora götüren memur izinli sayılır mı?

Çocuğunu veya eşini doktora götüren memurun izinli sayılıp sayılamayacağına yönelik bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Uygulamada Devlet Personel Başkanlığı görüşüne göre hareket edilmektedir.

SORU : Merhabalar çocuğumu veya eşimi doktora götürdüğüm zaman idari izinli sayılıyor muyum

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. maddesinde yıllık izin, 104. maddesinde mazeret izni, 105. maddesinde hastalık ve refakat izni ve 108. maddesinde aylıksız izin hakları düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurun çocuğunu veya eşini doktora götürmesi halinde izinli sayılıp sayılmayacağı ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

İlahiyat fakültesi mezunları DKAB Öğretmenliğine atanamıyor mu?

İlahiyat fakültesi mezunlarına yönelik karar uygulamaya konuldu.Talim ve Terbiye Kurulu, ilahiyat fakültesi mezunlarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğine atanmamasına dair Danıştay kararını uygulamaya koydu.

Karara göre, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine ilahiyat fakültesi mezunlarının diğer branşlarla aynı öncelikte atanmasının hukuka uygun olmadığına karar verilmişti.

Talim ve Terbiye Kurulu bu Danıştay kararını uygulamaya koydu ve 9 Nolu kararın eki cetvelin 16 satısında değişiklik yaptı.

Yapılan düzenlemeye göre, ilahiyat fakültesi mezunları DKAB Öğretmenliğine atanamayacaktır.

Ancak, İlahiyat Fakültesi mezunlarının İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenliğine başvurup atanması uygulamasına devam edilecek.

Uzlaştırmacı olarak görevlendirilen memur kurumundan izin almalı mı?

SORU: merhabalar, ben kamuda memur olarak görev yapıyorum. Uzlaştırmacı eğitimine katılıp daha sonra uzlaştırmacı olarak başvurmayı düşünüyorum. Uzlaştırmacı olarak görev verildiği takdirde görev yaptığım kurumdan izin almam gereklimi izin verilmemesi durumunda ne yapmam gerekiyor?

CEVAP : 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun "Uzlaştırma" başlıklı 253. maddesinin 24. fıkrası aşağıdaki şekildedir.

"Her Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu kurulur ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı ile personel görevlendirilir. Uzlaştırmacılar, avukatların veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yer aldığı, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden görevlendirilir. Uzlaştırmacı, hazırladığı raporu, tutanakları ve varsa yazılı anlaşmayı büroya gönderir. Uzlaştırma süreci sonunda soruşturma dosyaları, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları tarafından sonuçlandırılır."

Devlet vatandaşla arabulucuda uzlaşacak

Devlet, çalışanıyla ve vatandaşla olan uyuşmazlıklarını, arabuluculukla çözüme kavuşturacak.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, AA muhabirine, işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesine yönelik düzenlemeleri de içeren İş Mahkemeleri Kanunu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztatar, 1 Ocak 2018'den itibaren işe iade davaları dahil olmak üzere bireysel iş uyuşmazlıklarında, alacak ya da tazminat taleplerinde arabulucuya başvurmanın dava şartı haline getirildiğini hatırlattı.

İşçi ve işverenin dava açmadan önce arabulucuya başvuracağına işaret eden Öztatar, anlaşma halinde sorunun tamamen çözüleceğini, anlaşma sağlanamaması durumunda ise dava açma hakkının bulunduğunu bildirdi.

Memurlara gelen özel kargolar Bakanlık binasına alınmayacak

İçişleri Bakanlığı, 13 Kasım'dan itibaren İçişleri Bakanlık binasına hiçbir kargo gönderisinin alınmayacağını bildirdi.

UYGULAMA 13 KASIM'DA BAŞLAYACAK

İçişleri Bakanlığı, 13 Kasım'dan itibaren bakanlık binasına kargo gönderisi alınmayacağını, bu nedenle tüm memurların, özel kargoları için Bakanlık hizmet binasını adres olarak göstermemelerini istedi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER UYGULAMADAN MUAF TUTULDU

Edindiğimiz bilgiye göre, uygulamadan;

- Bakanlık Birim Amirleri ve daha üst düzey yöneticiler
- Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanları ve daha üst yöneticilerine gelen özel ve resmi gönderiler,
- Mülkiye Müfettişlerinin şahsına gelse dahi görevleri gereği gelen ve resmi nitelik taşıyan gönderiler,

hariç tutulacak.

Güvenlik gerekçesiyle alındığı düşünülen bu önlem kamuda bir ilk niteliği taşıyor.

Hangi şirket ve işletmeler avukat çalıştırmak zorunda?

Türk Ticaret Kanunu'na göre esas sermayesi 250 bin lira ve yukarısında olan anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu var. Buna göre sözleşmeli avukat bulundurmayan şirketlere ceza öngörülüyor. Yapıları gereği zaten birçoğu avukat çalıştıran anonim şirketlere yazı yazan İstanbul Barosu, 'idari para cazası' ve 'suç duyurusu' baskısı yaptı.

Yürürlükteki mevzuat gereği anonim şirket statüsündeki işletmeler, avukat çalıştırmak zorunda. Türk Ticaret Kanunu'na göre; anonim şirketlerin esas sermayesi 50 bin ve yukarısı bir miktarda olmak zorunda. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35/3 maddesine göre; Türk Ticaret Kanununda öngörülen esas sermaye miktarının beş katı (250 bin lira) veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorunda. Buna göre; sözleşmeli avukat bulundurmayan şirketlere ceza öngörülüyor.

Yurt dışına çıkışta belge alma şartı kaldırıldı

15 Temmuz sonrası alınana önlemlerle birlikte, kamu görevlileri için yurt dışına çıkarken, çalıştıkları kurumdan belge alma şartı, bugün itibarıyla kaldırıldı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, darbe girişimi sonrası alınan önlemler kapsamında, kamu görevlilerinden yurt dışı çıkış işlemleri sırasında belge istenmesi zorunluluğunun 15 Kasım günü sona ereceğini açıklamıştı. Yurt dışına çıkacak memurların belge alma zorunluluğu bugün itibarıyla kaldırıldı.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş