KPSS-2017/3 ile Yerleşenlerden Hangi Belgeler İsteniyor?

KPSS 2017/3 ile Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleşenlerin (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yerleşenler hariç) Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru...

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı, adres bildirimi, görevini devamlı
yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı, adli sicil kaydı yazılı beyanı ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek–2) Form,

b) Diploma aslı veya noter onaylı örneği, diplomanın henüz düzenlenmemiş olması
halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre düzenlenmiş, daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler,

Öğretmen Atamalarındaki Yeni Düzenlemeler

Öğretmen Atamalarındaki Yeni Düzenlemeler

Arapça, Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce, Rusça öğretmenliğinden, bunlara ilişkin dil ve edebiyat fakültelerinden veya mütercim tercümanlık alanlarından mezun olanlar, artık Türkçe derslerine giremeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" yeniden belirledi. Buna göre, öğretmen adayları ve öğretmenlerin; yükseköğrenimlerinde alanlarına ek olarak aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenim programı veya farklı bir alanda yapılan yüksek lisans eğitimi de yan alan olarak kabul edilecek.

Yabancı dil, rehberlik, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ile din kültürü ve ahlak bilgisi alanları ilköğretim ve ortaöğretimde ortak alan olarak belirlendi. Daha önce ortak alanlar içerisinde bulunan resim dersleri, ortak alanlardan çıkarıldı.

Meb Şube Müdürlüğü Sınavında Sendikalara Göre Değerlendirme Mi Yapıldı?

Meb Şube Müdürlüğü Sınavında Sendikalara Göre Değerlendirme Mi Yapıldı?

Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavına ilişkin iddialar Bakan AVCI'ya soruldu.

Verilen bir soru önergesinde;

-Basında yer alan haberlerin ve yapılan şikâyetlerin, 10.02.2014-28.02.2014 tarihleri arasında yapılan Milli Eğitim Bakanlığı “Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavı” sonuçlarında hukuksuzluk yapıldığına işaret ettiği,

-Söz konusu sınavın yazılı aşamasında yüksek puan alan ve sözlü sınavındaki soruları da cevaplandıran bazı adayların sınavı kazanamadıkları,

Okul Müdürleri Vali Tarafından mı Atanacak?

Okul Müdürleri Vali Tarafından mı Atanacak?

Sendika Temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yöneticileri ile okul müdür ve yardımcılarının görevlerine son verilmesi gibi birçok madde bulunan kanun tasarısına tepki gösterdi. Okul müdürlerinin yeni yasa ile valilerin atayacak olmasından dolayı Şanlıurfa'da sendika temsilcileri yasaya tepki gösterdi. Türkiye geneli yaklaşık 100 bin yönetici bu yasa kapsamında görevlerinden alınacak. Müdürleri atamada son söz valide olacak. İl Milli Eğitim müdürleri, öğretmen olarak görevlendirilebilecek. Okul müdürü ve yardımcılarının bir okulda yapabilecekleri görev süresi 4 yıl olacak. 4 yılı dolan otomatikman görevden alınacak. Okul müdür ve müdür yardımcılarını atama yetkisi İl Milli Eğitim müdürünün teklifi ile valiye verilecek.

MEB, aday öğretmenler için genelge yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı aday öğretmenler için genelge yayımladı.

ÖĞRETMENLERİN ADAYLIK SÜRECİ GEÇEN YIL KANUNLA DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 6. fıkrasında 2014 yılı Mart ayında yapılan değişiklikle; "Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. ....." hükümleri ile aday öğretmenlerin adaylık işlemlerine; öncelikle performans değerlendirmesine göre başarılı olmak, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girme sistemi getirilmiştir.

KPSS Sonucları Kaç Yıl Geçerli Olur

KPSS Sonucları Kaç Yıl Geçerli Olur

ÖSYM tarafından yapılan duyuru: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi, 6 Temmuz 2012 tarihli ve 28345 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”le “KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir.

ÖABT Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular Tıkla İndir!

2014 ÖABT Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular Tıklayınız,ÖABT 2014 Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Soruları İndirin,2014 ÖABT Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular Tıkla İndir,2014 ÖABT Test Konularının Ağırlıkları,2014 ÖABT Örnek Sorular...

31 Aralık 2013 tarihli duyuru ile belirtildiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” kapsamında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin (ÖABT) uygulanacağı alanlara; 2014 yılında Rehber Öğretmen ve Sınıf Öğretmenliği alanları dâhil edilmiştir.

Rehber Öğretmen ve Sınıf Öğretmenliği alanlarında uygulanacak testlerin konuları ve test içindeki ağırlıkları ile ilgili olarak Merkezimiz tarafından alanında uzman kişilerden oluşturulan Komisyon çalışmalarını tamamlanmıştır.

Okul müdürü ve müdür yardımcısı atamalarına iptal kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, eğitim kurumlarına yönetici atamasını düzenleyen yönetmeliğin çok önemli hükümlerini iptal etti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, eğitim kurumlarına yönetici atamasını düzenleyen yönetmeliğin 3. maddesinin yürürlüğünü durdurdu.

İŞTE O HÜKÜMLER

10. MADDE 9. FIKRA

(9) Müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılır.

Gerekçe: Dört yıllık görev süresini doldurmayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görevlerinin sonlandırılması, 657 sayılı KHK'da yer alan düzenlemenin aşılmasıdır

Şube Müdürlerinin Atama Şartları Nelerdir?

Şube Müdürlerinin Atama Şartları Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı, taşraya tahsis edilen şube müdürlüğü kadroları için, 18 Aralık 2012 tarihinde, 2012/44 sayılı Genelge çıkarmış bu genelgeye istinaden görevlendirmeler yapılmasını istemişti.

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine 2012/46 nolu genelge ile görevlendirme yapılmasını iptal etmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı yukarıda yer verdiğimiz 2012/44 sayılı Genelge ekinde illere gönderilen şube müdürlüğü kadrolarına 18.11.2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği kapsamındaki görevleri yürütmek üzere şube müdür ataması yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Yazılı Sınavı'nı gerçekleştirmiş bu sınavda 70 puan barajını aşan 5 bin 913 aday başarılı olarak mülakata çağrılmıştır.

2013 Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Yazılı Sınav Sonuçları:

Şube Müdürlüğü Atamaları Gerçekleşmeyebilir

Şube Müdürlüğü Atamaları Gerçekleşmeyebilir

10-28 Şubat 2014 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü atamaları içim mülakat yaptı. Mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kıyamet koptu. Eğitim Bir Sen bile bu duruma isyan edip birçok ilde mülakata katılan üyelerinin sınav bilgilerini ve sonuçlarını topladı. Yazılı sınavdan çok yüksek puan alanların elendiği mülakat sınavı tam bir fiyaskoydu. Kimi adaylara 2 kimi adaylara 10 soru sorulması, kurulların farklı olması, kamera kaydının tutulmaması, objektif bir değerlendirmenin yapılmaması, hangi sendika üyesisin gibi sübjektif sorular bu mülakatların iptal edileceğini göstermektedir. Yargıya başvuracak mağdur eğitimcilerimizin bu yazıyı okumalarını tavsiye ederiz.

Yönetici Atamada Bir Yürütmeyi Durdurma Kararı Daha

Yönetici Atamada Bir Yürütmeyi Durdurma Kararı Daha

MEB yeni kanun tasarısının mürekebi kurumadan, yargıdan peş peşe yürütmeyi durdurma kararları gelmeyi başladı.

MEB Yönetici Atama Yönetmeliğinde; geçtiğimiz hafta Türk Eğitim-Sen tarafından açılan davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Karar için tıklayınız!

Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklama;

4 Ağustos 2013 gün ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği`nin,
a) ‘Tanımlar` başlıklı 4/1-ı maddesinde ‘müdür başyardımcısı`na yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme ile Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tanımının yer aldığı 4/1-g maddesinin,
b) ‘Sınava başvuru ve atama şartları` başlıklı 5/1-e maddesinde yer alan "veya aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak" ibaresinin,

Aday Öğretmenlerin Ataması Zorlaşıyor

Öğretmen Adayları Dikkat!

Dershane tasarısı olarak başlayan ancak dershaneleri dönüştüren yasa olmaktan çıkarak Milli Eğitimde tepeden tırnağa çok önemli değişiklikleri içeren torba yasa 14 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yasa ile Bakanlık merkez teşkilatında, taşrada, illerde, ilçelerde, okullarda yönetim kademelerinde önemli değişikliklerin önü açıldı. Tüm kamuoyu yapılan değişikliklere odaklanmışken ben torbadan çıkan ancak yeteri kadar gündeme alınmayan bir husustan söz etmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ülkemizin en büyük bakanlığı, milletimizin ve devletimizin ilelebet var olması için kuşaklar arası kültürü aktaran çok önemli bir kurumudur. Bakanlığımızın en önemli unsuru insan kaynağı öğretmenlerdir. Bütün yazılarımızda özellikle vurguladığımız nitelikli öğretmen sayılarının artırmak bakanlığımızın en önemli görevi olmalıdır.

ÖSYM Avukatlık Sınavı Giriş Yerleri Sorgulama

ÖSYM 30 Mayıs'ta yapılacak olan Adalet Bakanlığı sınav giriş yerlerini yayınladı. İki oturumda yapılacak olan Adalet Bakanlığı sınav giriş yerinizi sorgulamak için haberimizde yer alan linke tıklayabilirsiniz. İşte sınav ile ilgili tüm detaylar..

30 Mayıs 2015 tarihinde iki oturumda yapılacak 2015 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-Adli Yargı), 2015 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-İdari Yargı), 2015 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-Adli Yargı-Avukat) ile 2015 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına (2015-İdari Yargı-Avukat) başvuran adayların, sınavlara girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Okuldaki Bilgisayar ve Yüzlerce Kalem Malzeme Kayboldu

Okuldaki Bilgisayar ve Yüzlerce Kalem Malzeme Kayboldu

Eskişehir’de Tunalı İlköğretim Okulu laboratuvarındaki bilgisayarlar ile aralarında ses sistemleri, mikroskop gibi yüzlerce eğitim araç gereci, döküm listesinde olmasına rağmen okulda olmadığı ortaya çıktı.

Eskişehir'de Tunalı İlköğretim Okulu labarotuvarındaki bilgisayarlar ile aralarında ses sistemleri, mikroskop gibi yüzlerce eğitim araç gereci, döküm listesinde olmasına rağmen okulda olmadığı ortaya çıktı. Okula yeni atanan müdür, devir teslim sırasında envanterde yer alan laboratuvar malzemesi ile bilgisayarın olmadığını fark etmesi üzerine durumu tutanakla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Milli Eğitim ise Seyitgazi'ye ilçe milli eğitim müdürü olan okulun eski müdürü N.A. hakkında konuyla ilgili soruşturma başlattı. Görevlendirilen iki müfettiş, olayın yaşandığı okula giderek bazı öğretmenler, yetkililer ile eski müdürün ifadesini aldı.

Maarif Müfettişlerinin Özlük Hakları Neler?

Maarif Müfettişlerinin Özlük Hakları Neler?

Genel olarak Maarif Müfettişlerinin unvan dışında diğer müfettişlerden oldukça farklı düzenlendikleri görülecektir. Özellikle özlük hakları açısından merkez denetim elamanı olarak görev yapan diğer kurum müfettişlerinden oldukça düşük belirlenmiştir. Yani ek göstergeleri daha önce olduğu gibi 3600 olarak belirlenmiş, ancak, özel hizmet tazminatları, denetim tazminatları ve ek ödemeleri diğer müfettişlere göre düşük belirlenmiştir. Esasında düşük belirlenmiş ifadesinden ziyade Maarif Müfettişlerinin özlük hakları İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlarla aynı düzeyde belirlenmiştir demek daha doğru olacaktır.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş