Kamuya sanal kalkan geliyor

Bu yıl sonunda kamu bilgi - işlem trafiğinin KamuNet üzerinden yapılacağını açıklayan Bakan Arslan böylece siber güvenlik katmanının üst seviyelere çıkacağını belirtti.

Bir çok ülkede sıkıntıya neden olan uluslararası siber saldırılara yönelik hükümet, yeni önlemler alıyor. Siber güvenliği sağlamaya yönelik yeni çalışmaları anlatan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, siber güvenliğine ilişkin önemli projelerinden biri olan KamuNet'in (kamu sanal ağı) bütün kamu kurum ve kuruluşlarında 2017 sonu itibariyle kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Kurum ve kuruluşların bilgi işlem trafiğinin KamuNet üzerinden gerçekleşmesinin sağlanmasıyla siber olaylara karşı güvenlik katmanını daha üst seviyeye çıkaracaklarını belirten Arslan, "Siber saldırıda ülkemizin ve bilişim sistemlerimizin zarar görmesi minimize edilmiş olacak" dedi.

Strateji Belgesi'nden öğretmenlere nimet mi külfet mi çıktı?

Bu köşeyi takip edenler, öğretmen istihdam strateji ile kamu personel istihdam stratejisinin çıkarılması gerektiğini ifade ettiğimi hatırlayacaklardır. Nihayet 6 haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023) yayımlanarak yürürlüğe girdi. Darısı Kamu Personel İstihdam Strateji'ne diyelim. Öğretmen Strateji Belgesi'nde, belirtilen amaçlar ve bu amaçlarla ilişkili hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak 35 eylem belirlenmiştir. Bu belgede öğretmenlere yönelik nimet ve külfetlerden bahsedeceğiz.

Atama sayısı sınırlı ama bir milyon mezun öğretmen olmayı bekliyor

Öğretmen yetiştirme sisteminde neler değişti?

Yapılan değişiklikle öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılacak; belirli alanlarda öğretmenlik programı tercihi, fakülteye girişten sonra yapılacak...Adayların mesleğe uygun olup olmadığı kurul tarafından belirlenecek; öğretmenliğe girişte adayların yalnızca KPSS'ye girmesi yeterli olmayacak, lisans başarısı, uygulama ve mülakat da esas alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) üç ayrı bakan döneminde gündeme gelen ve hazırlığı 5 yıl süren öğretmen yetiştirme sistemini baştan aşağı değiştiren, "Öğretmen Strateji Belgesi" dün yayımlandı.

Öğretmen yetiştirme sisteminde köklü değişiklikleri içeren, "Öğretmen Strateji Belgesi", eski Milli Eğitim Bakanları Ömer Dinçer ve Nabi Avcı dönemlerinde sıklıkla gündeme getirilmiş ancak bir türlü çıkarılamamıştı.

Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023

Yüksek Planlama Kurulunca;

Milli Eğitim Bakanlığının 08/05/2017 tarihli ve E. 6510967 sayılı, 22/06/2016 tarihli ve E. 6878658 sayılı yazıları ile Kalkınma Bakanlığının 28/02/2017 tarihli ve E. 1650 sayılı yazısı dikkate alınarak; 10 uncu Kalkınma Planının Eğitim Politikalarına ilişkin 152 nci paragrafı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ekli “Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023”nin kabulüne, karar verilmiştir.

Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023

Öğretmenlerde kurgulanacak olan kariyer sisteminin 4 yeni kriteri

Öğretmen Strateji Belgesinde yer alan ve 2018 yılına kadar bitirilmesi öngörülen hedefe göre, kariyer öğretmenlik sistemi değiştirilmektedir.

2017-2023 yılları arasını kapsayan Öğretmen Strateji Belgesi, 9 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Belgede, bir kariyer sisteminin kurulmasının, motivasyonu ve iş performansını olumlu etkileyeceği belirtildi.

KARİYER ÖĞRETMENLİKTE 4 YENİ KRİTER

Yeni kurgulanacak olan kariyer sisteminin 4 saçayağı olacak

1- Öğretmen Yeterliliklerine dayalı olarak yapılacak olan performans değerlendirme sonuçları,
2- Yapılacak sınavlar,
3- Öğrenci başarıları
4- Benzer mahiyetteki kriterler

Bu kriterler arasında özellikle öğrenci başarılarının bir kriter olarak hedeglenmesi oldukça dikkat çekicidir.

KARİYER UNVANLAR BELİRLİ BİR SÜRELİĞİNE ALINACAK

Öğretmen atama sistemi değişiyor mu?

Resmi Gazetede yayımlanan, Öğretmen strateji belgesine göre, 2018 yılına kadar, öğretmen atama sistemi değiştirilecek.

9 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Öğretmen Strateji Belgesine göre, 2018 yılına kadar, öğretmen atama sistemi değiştirilecek.

Hali hazırdaki uygulamada sadece KPSS sınavı ve mülakat esas alınmaktadır.

Ancak 2018 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi hedefi konulan yeni sisteme göre, çoklu veri kaynağı esas alınacak. Buna göre lisans başarısı da öğretmen alımında etkili olacak.

Öğretmen strateji belgesinde, öğretmen seçiminde dikkate alınabilecek kriterler şu şekilde hedeflenmiştir.

1- Seçme sınavları

2- Ürün seçki dosyası, (Bundan ne kast edildiği belgede yer almamaktadır)

3- Öğretmenlik uygulaması değerlendirmesi (Üniversite eğitimi sırasında, okullardaki stajın değerlendirilmesini içermektedir)

4- Mülakat

2017 yılı atama kontenjanları belirlendi

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayılarına ilişkin

-Onay Yazısı
-Kurumlara Dağılımı
07.03.2017 tarihli dağılım listesi
18.05.2017 tarihli dağılım listesi

Mahalli idarelerin personel temini nasıl olacak?

Bilindiği üzere Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin, mahalli idarelere personel alımını düzenleyen Beşinci Bölümünün iptaline ilişkin 24/3/2010 tarihli, E: 2007/256, K.: 2010/1679 sayılı karar; Başbakanlığın temyiz talebi üzerine 06/02/2014 tarihli ve E:2010/2803 ve K:2014/271 sayılı karar ile bozulmuş ve mahalli idarelerde kurumsal yerleştirme öngören Beşinci Bölüm hükümleri yeniden geçerli hale gelmiştir.

Diğer taraftan, mezkur Yönetmeliğin Beşinci Bölüm hükümlerinin işletilerek belediyelere personel temin edilebilmesi için, yine Yönetmeliğin 27/C maddesinin ikinci fıkrası uyarınca İçişleri Bakanlığınca yönetmelik çıkarılması gerekmekte olup, yönetmelik hazırlanma süreci devam ettiğinden, mahalli idareler halen sınav yoluyla B Grubu memur kadrolarına açıktan atama yapamamaktadır.

Atanmaya hak kazanmış hekimler ne zaman işe başlayacak?

Aylardır güvenlik soruşturmasını bekleyen ve özel kurumlarda çalışmaları yasak olduğu için işsiz kalan atanmaya hak kazanmış hekimler Meclis gündemine taşındı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a “Bu hekimler ne zaman göreve başlayacak” diye soran CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, “Devletin 15 Temmuz korkusu devlet hizmetlerini durdurdu” dedi.

2016 ve 2017 yılında atamalara katılmış, atanmaya hak kazanmış hekimlerin aylardır güvenlik soruşturmasının tamamlanmasını ve dört gözle görevlerine başlamayı beklediklerini belirten CHP’li Dr. İrgil, “Bu hekimler devlet hizmet yükümlüsü ama aynı zamanda aile geçindirmekle de yükümlü. Mevzuata göre atanmaya hak kazandıkları için özel kurumlarda da çalışamıyorlar yani işsizler. Bu hekimleri aylarca işsiz kalmaya mecbur etmek devletin ayıbıdır” diye konuştu.

Bakanlıkların atama programları belli oldu

Kamunun şu an aradığı memur sayısı 100 bin 673 oldu. İşte bakanlıkların atama programları...

Özel sektör Türkiye İş Kurumu vasıtasıyla işe alım ilanlarını yayınlarken; bakanlıklar da açık pozisyonları için sitelerinde duyuru yapıyor. Kamu kurumları ise Devlet Personel Başkanlığı (DPB) aracılığı ile eleman ihtiyaçları için çağrıda bulunuyor. Bu doğrultuda DPB'de şu an 25 bin 453 alım ilanı yer alıyor.

DPB tarafından, 4 bin 970 açıktan atama ve nakil sayılarının kamu idare kurum ve kuruluşlarına dağılımı yapıldı. PTT de bu yıl 2 bin 500 personel alacağını açıkladı. 4 bakanlık ise yıl sonuna kadar yaklaşık 68 bin kişiyi daha istihdam edeceğini duyurdu.

Böylece kamunun şu an aradığı memur sayısı 100 bin 673 oldu. İşte bakanlıkların atama programları:

Bu yıl toplam 40 bin öğretmen alımı yapmayı hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı, bunun 20 binini bu ay alacak.

Memur enflasyon farkı zammı nasıl hesaplanıyor?

Memurlar yılın ikinci zammını alacaklar. Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ilk 5 ayı için yüzde 3.17 enflasyon farkı oluştu.

Memurlara enflasyon farkı müjdesi...

2017 yılı, enflasyon oranının memur maaş zam oranını geçtiği bir yıl olacak.

İlk 5 ayda enflasyon yüzde 6,15 oldu. Memurlar 2017'de ilk çeyrek için yüzde 3 zam almıştı. Bu durumda ilk 5 ayda oluşan enflasyona göre memurların yüzde 3,17 enflasyon zammı oluştu.

SÖZLEŞMEYE GÖRE...

Toplu sözleşmeye göre, 2017 yılında öngörülen zam oranı ise 3+4.

Buna karşın 2017 yılının ilk 5 ayında oluşan enflasyon oranı yüzde 6,15'dir. Yani 3 puanlık memur maaş zam oranı enflasyon karşısında erimiştir. Bu durumda memur için yüzde 3,17 enflasyon zammı oluştu.

MALİYE BAKANI YÜZDE 8 DEMİŞTİ

Atama bekleyen öğretmen sorunu çözülecek mi?

Türkiye'de sayıları 400 bini aşkın öğretmen adayının atama beklediğine dikkat çeken Yalçın, "Hal böyleyken, pedagojik formasyonun son iki yıldır hiçbir kontenjan kısıtlaması gözetilmeden hemen herkese verilmesi, ciddi sorunlara gebedir. Aritmetik hesap ortadadır. 2016 yılında KPSS eğitim bilimleri testine girmiş ve atama bekleyen yaklaşık 400 bin öğretmen adayı, mevcut eğitim fakültelerinde yaklaşık 300 bin öğrenci ve pedagojik formasyon programlarına başvurabilecek kaynak fakültelerde en az 700 bin öğrenci sayısı dikkate alındığında, yakın gelecekte KPSS eğitim bilimleri sınavına başvuracak öğretmen aday sayısının 1 milyona ulaşması muhtemeldir.

Kamu personeline niçin PARDUS kullandırılmaz?

En az 2 milyon kamu personeline niçin PARDUS kullandırılmaz?

Yerli oto için babayiğit aranırken kamunun elindeki başka bir gücü niçin etkin kullan(a)madığımızı doğrusu anlamakta zorlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının yerli üretim konusundaki ısrarı ve her platformda bunu dile getirmesi bilinen bir gerçektir. PARDUS işletim sistemi de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dile getirildi ama istenen sonuca hala ulaşamadı.

Bu bağlamda, devletin cesameti dikkate alındığında en büyük tedarikçi olduğu açıkça görülecek ve tüketimden kaynaklanan güç kendini gösterecektir. Bugünkü yazımızda PARDUS işletim sistemi özelinde bu konuyu açıklamaya çalışacağız.

PARDUS işletim sistemi ülke için niçin önemli?

Kültür Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4 Haziran 2017 PAZAR

Resmi Gazete

Sayı : 30086

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (m) bendinde yer alan "yazılı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,"

Devlet Memurlarında yaş düzeltilmesi nedir?

5434 sayılı kanununa tabi eski memurlar da, sadece 18 yaşından önceki yaş tahsisleri dikkate alınırken iken, 5510 sayılı Kanununa tabi yeni memurlar da, göreve başlamadan önceki yaş tahsisleri dikkate alınmaktadır.

SORU: İyi günler. Emekli olabilmek için yaşımın dolmasını bekliyorum ama resmi olarak gerçek yaşımdan 4 yaş küçük yazılmışım. 2015 yılı temmuz ayında yayınlanan genelgede SGK da yaş düzeltmesi yapanların emeklilik yaşı yeni yaşına göre belirlenir diyor. Bu emekli sandığında da geçerli mi? Yaşımı düzelttikten sonra emekli olabilir miyim? Teşekkürler.

CEVAP: Devlet Memurlarında yaş düzeltilmesi nedir? Emeklilik işlemlerinde nasıl dikkate alınır? Konusunu değerlendirmekteyiz.

Yaş düzeltilmesi, yani kanundaki ifadesine göre yaş tashihi, sosyal güvenlik hukuku ile medeni hukuk uygulamalarında farklılık gösterir.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş