AGİ ödenmediği takdirde ne olur?

AGİ ne kadar oldu? diye araştıran milyonlarca işçi, 2018 AGİ tablosu için araştırmasını internette sürdürüyor. Asgari ücret miktarının açıklanmasıyla merak edilen AGİ miktarı da belli oldu. Peki AGİ ne kadar oldu? İşte 2018 AGİ tablosu.

AGİ ne kadar oldu? sorusu, asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için araştırma yapan vatandaşlar, merakla AGİ miktarını internette sorguluyor. Peki AGİ ne kadar oldu? İşte 2018 AGİ tablosu ve detaylar.

AGİ NE KADAR OLDU? (2018)

İcra Müdürlüğü sınavı sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü icra katipleri arasında yapılan icra müdürlüğü sınavı nihai sonuçlarını açıklandığına dair ilan yaptı.

İcra Katipleri Arasından İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Sınavı Nihai Başarı Sonucunu öğrenmek için Tıklayınız .

Başarılı olanların görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek olan kur'a töreninin tarihi ve yeri ayrıca ilan edilecektir.

İşsizlik maaşında alt ve üst limitler belli oldu!

Vatandaşın işsiz kalması durumunda geçici bir süre hayati ihtiyaçlarını devam ettirebilmesini sağlayan işsizlik maaşının 2018 rakamları belirlendi.

Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.

İşsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi.

En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu. Buna göre, 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi.

2018'DE İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Asgari ücret artınca asgari ücrete endeksli hesaplanan bazı ücretler de arttı. 2018'deki işsizlik maaşı, en düşük 811 lira oldu. İşsizlik maaşının üst sınırı aynı dönem için bin 623 lira olarak uygulanacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

2018 yılında milletvekilleri ne kadar ücret alacak?

Milletvekilleri ve bakanların aldıkları ücretler kamuoyuna oldukça abartılı bir şekilde yansıtılmakta ve bu maaşlar üzerinde çok fazla spekülasyon yapılmaktadır. Bu yazımızda 2018 yılı için milletvekili ve bakanların hem aylık net ücretlerini hem de emekli maaşlarını örneklerle izah edeceğiz.

* Milletvekili maaşı hangi kanunda düzenlenmektedir?

Milletvekilleri ve bakan maaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.

Bilirkişiler için temel eğitimi verecek kurumlar belirlendi

Zorunlu hale getirilen eğitimleri tamamlayan, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde görüşüne başvurulacak 25 bin 523 bilirkişi, bugünden itibaren göreve başladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığınca, bilirkişilerin niteliklerine, eğitimine, seçimine ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirleyen Bilirkişilik Kanunu'nun uygulanmasına başlandı.

Bilirkişiliğin kurumsal yapıya kavuşmasını hedefleyen kanun çerçevesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı, bilirkişiler için zorunlu hale getirilen temel eğitimi verecek kurumları belirledi.

Bilirkişi olmak isteyenler, belirlenen kurumlarda 16'sı teorik, 8'i uygulamalı olmak üzere 24 ders saatinden oluşan eğitimleri aldı.

Temel eğitimleri tamamlayarak eğitim kurumlarından belgelerini alanlar, bilirkişi olmak için başvuruda bulundu.

Arabuluculuğun eski adı nedir?

Arabuluculuk sisteminin zorunlu hale getirilmesi ileişçi-işveren arasındaki anlaşmazlıkların çok daha kolay çözülebileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkar camiası olarak arabuluculuk sisteminin güçlenmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız" dedi.

Olayda zamanaşımı var ise, Disiplin suçu dosyası işlemden kaldırılabilir mi?

Danıştay, disiplin cezalarına ilişkin ceza zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması durumunda dahi söz konusu disiplin suçunun işlenip işlenmediğinin tespitinin yapılması gerektiğine karar verdi.

Danıştay, disiplin cezalarına ilişkin ceza zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması durumunda dahi söz konusu disiplin suçunun işlenip işlenmediğinin tespitinin yapılması gerektiğine karar verdi.

Danıştay, Disiplin Cezalarında Zamanaşımı İle İlgili Önemli Karar.

Danıştay 5. Daire, 16.5.2017 tarih ve E. 2016/6751, K. 2017/12835 sayılı Karar.

Danıştay 5. Daire, 26.4.2017 tarih ve E. 2016/26628, K. 2017/11769sayılı Karar.

Danıştay, disiplin cezalarına ilişkin ceza zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması durumunda dahi söz konusu disiplin suçunun işlenip işlenmediğinin tespitinin yapılması gerektiğine karar verdi.

Asgari ücretteki artış memurları ne kadar etkileyecek?

Asgari ücretteki artışla beraber AGİ miktarları da arttı.Asgari ücretteki artışla beraber AGİ miktarları da arttı.2018 yılı için asgari ücret net 1603 TL oldu.

Asgari ücretteki artışlar, memurların da içinde bulunduğu 80 milyonu doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Asgari ücret rakamları memur maaşlarını doğrudan etkilemektedir

Bütün çalışanlar ve özelde de memurlar için uygulanacak asgari geçim indirimi, memurun kendisinin veya ailesinin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıyla hesaplanmaktadır. Asgari ücrettin ilk dönemindeki artış memur maaşını doğrudan etkilemektedir.

2018 asgari ücret ne kadar?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği zamlı asgari ücret rakamı açıklandı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018'de asgari ücret yeni yılda yüzde 14.2 artışla 1603 lira olacağını açıkladı. Asgari ücret desteği 2018'de de sürecek.
6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret rakamı belli oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücreti belirlemek üzere dördüncü kez toplandı.

Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 14,2 ZAM

Vekaleten birinci dereceye atanan yeşil pasaport alabilir mi?

Danıştay Onuncu Dairesi, hususi damgalı pasaport alabilmek için birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolara asaleten atama yapılmış olması gerektiğini kararlaştırdı.

Danıştay Onuncu Dairesi, hususi damgalı pasaport alabilmek için birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolara asaleten atama yapılmış olması gerektiğini kararlaştırdı. Bu karara göre vekaleten birinci dereceye atananlar yeşil pasaport alamayacaktır

İŞTE DANIŞTAY KARARI

Temyiz Eden Davacı : .....

Vekili : Av...

Karşı Taraf (Davalılar) : 1- Muğla Valiliği

2- Emniyet Genel Müdürlüğü

Vekili : Hukuk Müşaviri

Adalet Bakanlığı yeni tanıklık ücreti tarifesi yayımladı

Adalet Bakanlığı yeni 'tanıklık ücreti tarifesi' belirledi.

Adalet Bakanlığından:

2018 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tazminat

MADDE 4 - (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ila 40,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.

Giderler

4/B Sözleşmeli Personellerin Maaş İşlemleri KPHYS Kapsamına Alındı

Sözleşmeli personel ödemelerinde elektronik dönem...

4/B Sözleşmeli Personellerin Maaş İşlemleri, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) Kapsamına Alındı
Son yıllarda 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli kamu personelinin kamuda işe alımında meydana gelen artış, bu statüde istihdam edilen kamu personelinin maaş ödemelerinin de elektronik ortamda ortak bir veri tabanından yapılması ihtiyacını ortaya çıkardı.

Fazla mesai ücrete dahil edilebilir mi?

Fazla çalışma ücretini de içeren asıl ücretin asgari ücretin üzerinde olması gerekir.

Fazla çalışma ücreti işçinin aldığı asgari ücretin veya buna yakın bir ücretin içinde yer aldığı kararlaştırılamaz.

Fazla mesai ücretinin, Sözleşmede yazılı ücrete dahil olabilmesi için, öncelikle imzalanan sözleşmedeki ücretin asgari ücretten fazla olan bir ücret olması gerekmektedir.

Yüksek Mahkeme de kararlarında, fazla mesai ücretinin, ücrete dahil olup olmadığını değerlendirirken öncelikle asgari ücret kriterine baktı.

Açılan bir davada, Yargıtay 9. Hukuk Dairesince, davacının aylık brüt aldığı ücretin, asgari brüt ücretin 2,4 katı olduğuna dikkat çekilerek, iş sözleşmesinde, yıllık 270 saate kadar olan fazla mesainin ücrete dahil edilmesi gerektiği yönünde karar verdi.

Devlet memuru ticari taksi işletebilir mi?

Yeni atanan bir memur, üzerine kayıtlı ticari taksiyi devretmek zorunda mıdır?

SORU : Yeni atanan .. teknikeriyim. Memur olarak bir ay önce atandım, üzerime ticari taksi var abimle ortak. Bunu devretmek zorunda mıyım?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" 28. maddesi aşağıdaki şekildedir.

Dövizle askerlik ödemleri nereye yapılıyor?

Dövizle askerlik yapacak gurbetçi vatandaşlar için ödeme işlemi kolaylaştı. Gurbetçiler bedeli artık muhabir bankaya gerek kalmaksızın başkonsolosluklara ödeyecek. Adaylar, bulundukları ülkede muhabir banka olmayınca ödeme için başka bir ülkeye gitmek zorunda kalıyordu. Yılda 31 bin 500 kişi dövizle askerlik yapıyor.

Yurtdışında yaşayan ve dövizle askerlik yapacak gurbetçi vatandaşlar için son Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) düzenlemeye gidildi. Buna göre, dövizle askerlik için vatandaşların gerçekleştireceği ödeme işleminin muhabir bankaya gerek kalmaksızın başkonsolosluklarda yapılabilmesinin yasal zemini sağlandı.

BU YIL 53 BİN 585 BAŞVURU

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş