Varlık yönetim şirketlerinin amacı ne?

Bankadan kredi çekip ödeyemeyenler için yeni bir fırsat doğdu. Artık borçlara Varlık Yönetim Şirketi bakıyor. Bu imkanla 500 bin kişi borcundan kurtuldu.

Bankadan kredi çekip ödeyemeyenler için yeni bir fırsat doğdu. Artık borçlara Varlık Yönetim Şirketi bakıyor. Borçlu kalmak istemeyenler için yeni imkanlar var. 500 bin kişi borcundan kurtuldu.

Posta'nın haberine göre bankalar, 2 milyon müşteriden tahsil edemediği alacaklarını 'varlık yönetim şirketi'ne devretti. Devredilen tutar 28.7 milyar lira. Şirketler borcunu ödemek isteyene büyük avantaj sunuyor. Taksit imkanı da var

YILLARDIR TAHSİL EDİLEMEDİ

Yabancı özel hukuk tüzel kişileri yönetici şirkete katılabilir mi?

Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici şirkete, TOBB'a bağlı odalar, yerel yönetimler, bankalar ve finans kurumları, bölgede sınai faaliyet yürüten yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri, konuyla ilgili vakıf, kooperatif ve dernekler, ilgili kamu kuruluşları ve ihracatçı birlikleri, kurucu ya da sonradan ortak olabilecek. Yabancı özel hukuk tüzel kişileri, yönetici şirkete katılabilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan edilen endüstri bölgeleri, en geç bir yıl içinde belirlenen hükümlere uygun hale getirilecek. Mevcut endüstri bölgelerinin işletme müdürlükleri, yönetici şirketin kurulduğu tarihe kadar görevlerini sürdürecek.

Enerji verimliliğinde düzenlemeler yapılıyor

Tasarıyla, enerji verimliliği konusunda AB mevzuatına uyum içeren düzenlemeler de yapılıyor.

Tasarı, AB mevzuatı enerji verimliliği kriterlerine uygun olmayan ürünlerin, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında piyasaya arzının yasaklanmasını ya da bir ürünün piyasadan toplatılabilmesini de içeriyor.

Yapılan kontrol sonucunda ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde yetkili kuruluş ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, arz edilenlerin toplanmasını, kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesini, ürünlerin içerdiği risklerle ilgili bilgilerin duyurulmasını yapacak.

Üretici bu duyuruyu yetersiz görürse, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile yayın yapan iki televizyon kanalında ilan ederek risk altındaki kişilere duyurulmasını sağlayacak.

Zeytin ağacını izinsiz kesene 4 bin lira ceza

İzin verilen yatırımlara ait sahalar hariç, zeytinlik sahalar daraltılamayacak. Zeytin ağaçlarının sökülmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabi olacak.

Bu iznin verilmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı konunun uzmanı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınacak. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemeyecek, sökülemeyecek. İzinsiz kesinler veya sökenlere, ağaç başına 4 bin lira idari para cezası verilecek.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nı, üç günlük yoğun mesaisinin ardından kabul etti.

Hükümlü ve tutuklu çocukların postaları ücretsiz gönderilecek

Çocuk hükümlü ve tutuklularla devlet güvencesi altındaki çocukların gönderileri, özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden muaf olacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, görme engellilere özgü yazı içeren gönderilerle askeri öğrencilerin, sözleşmeli erbaş ve erler ile uzman erbaşlar hariç erbaş ve erlerin 100 grama kadar ağırlıktaki gönderileri, çocuk hükümlü ve tutukluların, devlet güvencesi altındaki çocukların gönderileri, özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden muaf olacak.

Evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısı, evrensel posta hizmetinin sağlanmasına ilişkin Kabul ve Dağıtım Yönergesini Bakanlık onayına sunacak.

Kanunla kadro alanlar için memuriyet başlangıç tarihi ne olur?

SORU: Kolay gelsin. Ben ilce mudurlugunde veteriner hekim olarak calismaktayim. 10.01.2013 de sozlesmeli atandim.15.11.2013 de kadro aldim.atanmadan once yedek subaylik yaptim.31.12.2011 nasb tarihim.benim memuriyete baslangic tarihim yedek subayliga nasb tarihim olmayacak mi? Benim bordromda memuriyete baslangic tarihim kadro aldigim tarih olarak yazilmis kurum mutemetimiz bunun dogru oldugunu soyluyor bu isin dogrusu nedir acaba tesekkurler...

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları" başlık 84 üncü maddesinde;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Personeli Dönem Tayinlerine İlişkin Genelge Yayımlandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 81 il Müdürlüğü ve Bağlı kuruluşlara gönderdiği yazıda Taşra teşkilatı dönem Atamalarına ilişkin işlemlerin takvimini ve hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını duyurdu.

Yazıda;

15 Haziran tarihinde tayin isteğinde bulunulacak boş yerlerin elektronik ortamda ilan edileceği,

22-30 haziran tarihlerinde elektronik ortamda tercihlerin alınacağını,

12 Temmuzda yerleştirme sonuçlarının Genel Müdürlük sayfasından ilan edileceğini ve

12-31 Temmuz tarihlerinde de atama işleminin gerçekleştirileceği belirtiliyor.

İŞTE RESMİ YAZI

Kamu işçilerinin askerlik borçlanmasıyla kıdem tazminatı miktarları artar mı?

Kamu işçileri, askerlik borçlanmasıyla kıdem tazminatını artırma hakkına sahipler ama bu hak pek bilinmiyor. İşte ayrıntılar...

Kamu işçilerinin pek bilmediği, kendilerine tanınan önemli bir hak olan "tazminat" durumu nasıl işliyor?

Kıdem tazminatı konusunda kamu işçilerine tanınan ve pek çok kamu işçisinin bilmediği bir hak var. Kamu işçileri askerlik borçlanması ile kıdem tazminatını artırma hakkına sahip. Peki, kimler, bu haktan nasıl yararlanabilir?"

ASKERLİK BORÇLANMASI

Erkek sigortalılar, askerlik borçlanması yaparak prim gün sayılarını artırabilir.

Diğer yandan, eğer ilk kez sigortalı olmadan önce askere gidilmiş ise bu durumda askerlik borçlanmasıyla yalnızca prim gün sayısı kazanılmaz, askerlik borçlanması kadar sigorta girişi geri gider.

Koordinatör veya büro yetkilisi olarak görevlendirilen personele ek ders ücreti ödenir mi?

Maliye Bakanlığı, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere, koordinatör veya büro yetkilisi olarak görevlendirilen personele ek ders ücreti ödenemeyeceğine karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde, koordinatör veya büro yetkilisi olarak görevlendirilen öğretmenlere ek ders ücreti ödenir ödenemeyeceğini sordu.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilen cevapta, yürütülen hizmetin eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında olmaması nedeniyle ek ders ücreti ödenemeyeceği vurgulandı.

Araştırma görevlisi atamaları geçici statüde yapılacak

Yükseköğretim Kurulunun sessiz devrim olarak adlandırdığı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan düzenlemelerin detayları ortaya çıktı. Kanun tasarısına göre bundan böyle tüm araştırma görevlisi atamaları geçici statüde yapılacak.

Kamu personel reformunda çözülmesi gereken konular neler?

Geçen haftaki yazımızda her kesimin reform anlayışının oldukça farklı olduğunu ifade etmiştim. Bugünkü yazımda ise Kamu Personel Reformunda neler olması gerektiğini açıklamaya çalışacağım.

666 sayılı KHK maaş eşitsizliği giderilmelidir

666 sayılı KHK ile getirilen eşit işe eşit ücret sistemi konusunda genel kanaat eşitsizliğe yol açtığı yönündedir. Daire başkanı ve şube müdürü arasındaki yüksek orandaki maaş farkının giderilmesi için düzenleme yapılmalıdır.

666 sayılı KHK eşit işe eşit ücret değil eşit unvana eşit ücret getirmiştir. Emeklilik işlerini yürüten personel ile diğer bir kurumdaki personelin iş yükü ve sorumluluğu aynı değildir. Bu noktada bir adaletsizlik var ve bunların tartışılması gerekmektedir. Eşit işe eşit ücret konusunun eşit kadroya eşit maaş şeklinde değerlendirilmesinin daha doğru olacaktır.

Yabancıların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, istihdam edilecek yabancının "yönetici" olarak görev yapması veya "nitelikli personel" olması şartı aranacak.

Serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelikle, istihdam edilecek yabancının "yönetici" olarak görev yapması veya "nitelikli personel" olması şartı aranacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan "serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine dair yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MEB Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine atamalarda ne yapmalı?

MEB İl İçi yer değiştirme başladıktan sonra hem de iki gün tercih aldıktan sonra Fen ve Sosyal Bilimler liselerini adeta tercihler kapattı. Bu değişikliğin nedeni olarak Danıştay kararı gösterildi.

Açıklamaya göre Yönetmeliğin 29. maddesi Danıştay tarafından durdurulmuş.

Nedir bu madde?

Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine atama
MADDE 29 - (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine atanmak üzere başvuruda bulunan öğretmenler tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanır.

Bu maddenin anlamı nedir?

Üniversitelere memur ataması başladı

Kamuya alınacak 4 bin 970 memur için düğmeye basıldı. 68 kamu kurum ve kuruluşuyla 107 üniversiteye memur ataması gerçekleştirilecek.

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince açıktan atama ve nakil sayılarının kamu idare kurum ve kuruluşlarına dağılımı yapılırken, memur adaylarının başvuru tarihleri de açıklandı.

Takvim'in haberine göre; Bütçe kanununda merkezi atamalar için 5 bin kadro verilmişti. Söz konusu kadrolardan 4 bin 970'inin kurumlara dağılımı açıklandı. Memur kadrosuna atamalar KPSS 2017/1 ve KPSS 2017/2 merkezi atamaları ile yapılacak. Merkezi yerleştirmeler ile 68 kamu kurum ve kuruluşuyla 107 üniversiteye memur ataması gerçekleştirilecek.

İşveren ile anlaşmazlıkta arabulucuya başvurulması zorunlu mu?

İşçi ve işverenin iş davalarındaki çatışmasını rahatlatacak 'arabuluculuk' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu. Tasarı ile mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale getiriliyor. Hakkını alabilmeyi bir günde mümkün kılan tasarı zaman aşımı süresini 10 yıldan 5 yıla indiriyor.

Milyonlarca işçi ile işverenleri ilgilendiren 'arabuluculuk' düzenlemesinin yer aldığı tasarı Meclis'e gönderildi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarıyla İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısıyla iş mahkemelerinin kuruluşu yeniden düzenleniyor. İş mahkemeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun olumlu görüşü alınarak, tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulmasını düzenliyor.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş