Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker Unvanlı Kadrolarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS 2017/9 Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker unvanlı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 27 Aralık 2017 tarihinde saat 11:35’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

KPSS-2017/9 Yerleştirme Sonuçları Tıkla Öğren

KPSS-2017/9 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Tutukluların ölüm iznine kolaylık

Yakınlarını kaybeden tutukluların izin almasında yaşanan sıkıntılar son KHK ile giderildi. Artık 'cezaevi müdürünün önerisi' ve Başsavcılığın onayıyla izin alma işlemi daha kolay çözülecek.

İlahiyat fakültesi mezunları din kültürü öğretmeni olarak atanabiliyor mu?

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesine ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesine ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bakanlığımız aleyhine açılan davada verilen yürütmenin durdurulması kararına karşın Bakanlığımız karara itiraz etmiş olup bir üst mahkeme olan Danıştay İdari Davalar Kurulu 09/10/2017 tarih ve 2017/907 sayılı kararında itirazın reddine karar vermiştir.

Davanın esastan görülmesi sırasında Danıştay 12. Dairesinin 30/10/2017 tarihli kararıyla dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir.

Kamuda tasarruf seferberliğinin detayları belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım ve ekonomi yönetiminin işaret ettiği tasarruf seferberliğinin detayları belli oldu. 2018-2020 yılları kamuda tasarruf dönemi olacak. Kamuda araç alımı ve bina yapımı ile hizmet alımları, kamulaştırmalar ve çok sayıda kamusal harcama tek tek gözden geçirilecek.

Uzlaştırmacı sınavına başvurularda nelere dikkat edilmeli?

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, uzlaştırmacı sınavına başvurularda evrak eksikliği olması halinde ne yapılması gerektiğini açıkladı.

CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER DAİRE BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI

Uzlaştırmacı sınavına başvuru ile ilgili aşağıda belirtilen hususlarda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur;

1) Yapılan başvurularda; istenen başvuru evraklarından birinin eksik olması halinde, Daire Başkanlığımız tarafından, sınav başvurusunun yapıldığı UYAP Uzlaştırmacı Portal üzerinden tüm evraklar iade edilmektedir. Bu durumda adayların diğer belgelerinde herhangi bir işlem yapmadan, sadece eksik veya hatalı olması nedeniyle iade edilen evraktaki hata veya eksiği giderip, ilgili evrakı taratıp tekrar göndermesi gerekmektedir.

Yanlışlıkla kadrolu olan taşeron tazminat alabilir mi?

Yerel yönetim ve merkezi yönetim idarelerinde çalışan tam 900 bin taşeron işçisine müjde. Nisan ayı başına kadar kadroya geçiş başlıyor. 2-12 Ocak arasında kadroya geçiş için taşeron işçi başvurusunu yapacak.

Sürekli işçi kadrosuna alınacak taşeron işçilerin sayısı 900 bine ulaştı. Bunların 450 bini merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde çalışıyor. Daha önce yerel yönetimlerdeki 400 bin kişi için kadro öngörülürken, kapsam genişletildi. Yerel yönetimlere bağlı iktisadi teşekküllerde çalışan 50 bin kişi de kapsama alınınca, kadroya alınacak taşeron işçi sayısı 900 bine ulaştı. 4 Aralık ve öncesinde taşeron şirketin çalışanı olan taşeron işçiler, kadroya geçmek için 2 Ocak 2018'den başlamak üzere 10 gün içinde ilgili kuruma başvuruda bulunacak.

Tek tip kıyafet ne zaman uygulanacak?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tek tip kıyafet hakkında 1 ay içinde yönetmelik çıkacağını belirtti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Katıldığı televizyon programında canlı yayında soruları yanıtladı.

Darbecilere yönelik tek tip kıyafet uygulaması hakkında konuşan Bakan Gül KHK ile yapılan "tek tip kıyafet" düzenlemesine ilişkin, "Kapsamı duruşmalarla sınırlı olmak üzere, cezaevlerinde uygulanmayacak. Kanun bir ay içerisinde bir yönetmeliğin çıkarılması hususunda bir düzenleme getirdi. Bir ay içerisinde yönetmelik çıktıktan sonra da yürürlüğe girecek bu uygulama." dedi.

"(696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar) Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor."

Tek tip kıyafet görüşlerde geçerli olacak mı?

Tek tip kıyafet uygulaması sadece duruşmaya sevk halinde uygulanacak.

Tek tip kıyafet uygulaması 696 sayılı KHK ile mevzuatımıza girdi.

Ancak, tek tip kıyafet uygulamasının her durumda uygulanacağına dair yanlış bir algı bulunmaktadır.

696 sayılı KHK'nın 103. maddesi şu şekildedir:

"EK MADDE 1- (1) 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlar, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giymek zorundadır. ... Bu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmaz. Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

Taşeron düzenlemesinin dışında kalan kamu kurumlarının tam listesi

Taşeron düzenlemesinde, 59 kamu kurumu, kapsam dışında bırakıldı.

696 sayılı KHK, 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

5 Aralıkta yapılan açıklamayı takip eden günlerde yapılan değerlendirmeler sonrasında, 10'a yakın özel bütçeli kurum, taşeron düzenlemesinin kapsamına alınmıştır.

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu bugün, taşeron düzenlemesinin kapsadığı kurumları tek tek sıraladı.

TAŞERON DÜZENLEMESİ DIŞINDA KALAN ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

Not: Üstü çizili kurumlar, taşeron düzenlemesinin kapsamına alınmıştır.

Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Çay İşletmeleri (ÇAY-KUR) Genel Müdürlüğü

Yeni yılda ne kadar memur alımı yapılacak?

Başbakan Binali Yıldırım, 36 bin sağlık personeli, 20 bin öğretmen, Adalet Bakanlığına 15 bin personel, 9 bin 500 diyanet ve diğer kamu personelleri dahil 110 bin personel alınacağını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılında 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yıldırım, Kilis Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında, gün içerisinde partisinin Adıyaman ve Kilis kongrelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugün Kanun Hükmünde Kararname yayımlandığını ve yıllardan beri kamuda "taşeron meselesi" diye bilinen çalışanların, artık devlette daimi işçi kadrosunda görevlerine devam edeceğini belirten Yıldırım, yaklaşık olarak 900 bin çalışanın bu sorununu çözmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçişler nasıl olacak?

Devlet Personel Başkanlığı, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre çalışanların 4/B'ye geçişine yönelik olarak 13 maddelik bir açıklama yaptı.

İŞTE DPB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA GEÇİRİLECEK GEÇİCİ PERSONELE İLİŞKİN DUYURU

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 ve 18 inci maddeleri ile önemli düzenlemeler yapılmış olup; bu çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi yürürlükten kaldırılmış ve bu kapsamda istihdam edilen personelin, bundan sonra mezkur fıkranın (B) bendi kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede;

Yeni KHK'da kamu personeli ile ilgili düzenlemeler

Yeni KHK'lerle çok sayıda kamu personeli ihraç edildi ve çok az sayıda personel tekrar kamuya döndürüldü. Yine bu KHK'lerde kamu personelleriyle ilgi sınavsız atama dahil birçok düzenlemeye yer verildi. Bu yazımızda 696 sayılı KHK'de göze çarpan önemli değişiklikleri sizlerle paylaşacağız.

Diyanet İşleri Başkanlığında yapılan değişiklikler

Diyanet İşleri Başkanlığında en fazla 3 başkan yardımcısı görevlendirilebilirken yeni düzenlemeyle bu sayı 5'e çıkarıldı.

Tüketici hakem heyetlerine başvuru limiti değişti

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çiftci: "Hakem heyetlerine başvuruya ilişkin parasal sınırlarla alakalı kanun değişikliği yapıldı ve tüketici hakem heyetlerine başvuru limitleri 6 bin liraya yükseldi".

- Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, tüketici hakem heyetlerinin tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumada büyük rol üstlendiğini belirterek, "Hakem heyetlerine başvuruya ilişkin parasal sınırlarla alakalı kanun değişikliği yapıldı ve tüketici hakem heyetlerine başvuru limitleri 6 bin liraya yükseldi."

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen tüketici hakem heyeti raportörlerine yönelik hizmet içi eğitim programı Antalya'da gerçekleştirildi.

Unvanları memur olarak değiştirilen gazilere geriye dönük olarak ödeme yapılacak mı?

Devlet Personel Başkanlığı, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdam edilmesine ilişkin yapılan düzenlemelerle ilgili açıklama yaptı.

Devlet Personel Başkanlığı, unvanları memur olarak değiştirilen gazilere, geriye dönük olarak ödeme yapılmayacağını belirtti.

Bilindiği gibi, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 05 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuya atanmaları ile ilgili önemli düzenlemeleri de beraberinde getirdi.

Mülakat sonuçlarına itiraz ne zaman başlar?

Mülakat Sonuçlarına İlişkin Özel İtiraz Usulü Öngörülmesi Durumunda Dava Açma Süresi İtiraz Sonucunun Tebliğ Tarihinde Başlar.

(Danıştay, 2. Daire, 12.10.2017 tarih ve E. 2016/10039, K. 2017/6140 sayılı karar. )

Mülakat sınavında başarısız sayılmaya ilişkin işlemin iptali için açılan davada Danıştay dava açma süresinin mülakat sonuçlarının ilanından itibaren değil, mülakat sonucuna yapılan itirazın sonucunun tebliğinden itibaren başlayacağına karar verdi.

Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Mülakat sınavına katılan davacı tarafından; mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali için açtığı davada Danıştay dava açma süresinin mülakat sonuçlarının ilanından itibaren başlatılamayacağını zira söz konusu mülakat sonuçlarının özel itiraz usulü öngörülmesi sebebiyle kesinleşmediğini ifade etmiştir.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş