Üniversitelerin Görevde yükselmesinde neler değişti?

11 Mart 2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile "Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nde değişiklik yapıldı. Peki neler değiştirildi?

11 Mart 2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile "Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nde değişiklik yapıldı. Peki neler değiştirildi ?

Bilindiği üzere, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nde 22 Ekim 2016 tarihinde düzenleme yapılarak daha önce sadece yazılı sınavla atama yapılan şef altındaki unvanlar ile unvan değişikliği niteliğindeki kadrolarda sözlü sınav uygulamasına geçilmiştir.

Meslek liselilerinin önlerini yeniden keserler mi?

Bakan Soylu, İstanbul'daki programları kapsamında Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Konuşmasında 16 Nisan halk oylamasının önemine değinen Soylu, "Hep bize arkamıza baktırdılar. Acaba yeni bir başbakanımızı astırırlar mı? Acaba yine bir gün bizi yüzde 70-80 fakirleştirirler mi diye arkamıza baktırdılar. 28 Şubat gelir de meslek liselilerinin önlerini yeniden keserler mi? Başörtülü kızları yeniden ötekileştirirler mi? diye hep bizi yordular. Yıllardır yordular.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi önemli bir kararın arifesindeyiz. Bir karar vereceğiz. Ya geleceğe, ufka, 2023'e ya kendi yapacağımız otomobile bakacağız ya da aynı zilletlerle, aynı senaryolarla karşı karşıya kalacağız." dedi.

Bakan Soylu, İstanbul'daki programları kapsamında Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Devlet memuru lojmanda kapıcılık yapabilir mi?

657syılı Kanuna tabi bir Devlet memuru, lokmanda kapıcılık yapabilir mi?

Soru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan bir odacı 7 dairelik bir lojmanda kapıcılık yapabilir mi? Kendi görevi olarak ve kapıcı aidatı da ayrıca alabilir mi? Lojmanda ücretsiz oturabilir mi?

Ataması yapılmayanlar için sınavı kazanmak kazanılmış hak teşkil eder mi?

Hem unvan değişikliğinde hem de görevde yükselme sonucunda sınavı kazandıktan sonra kendi istekleriyle atamasından vazgeçenlerin durumu kazanılmış hak teşkil eder mi?

Bu konuda DPB'nin vermiş olduğu 27.09.2007 tarihli ve 15717 sayılı görüş yazısında; 1-Unvan değişikliği sınavında başarılı olma sonucu atamanın yapıldığı mühendis kadrosundaki görevine başlamama durumunda söz konusu unvanı kazanılmış hak olarak elde etmenin mümkün bulunmadığı, 2- Şube müdürü olarak görev yapmakta iken, görevden ayrılmaksızın mühendis kadrosuna atanarak, her iki kadroyu birlikte kullanmanın mümkün olmadığı, 3- Mühendis unvanlı kadroyu kazanılmış hak olarak elde edebilmek için bu kadroda asaleten görev yapmış olmak gerektiği ifade edilmiştir.

Kariyer meslekler görevde yükselme kapsamında mıdır?

Tüketici ve rekabet uzmanı kadrosunda görev yapanlar görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın hukuk müşaviri unvanlı kadroya atanabilir mi?

Tüketici ve rekabet uzmanlarının Genel Yönetmelik'in kapsamı dışında bulunması sebebiyle, mevzuatta aranan şartları taşıması kaydıyla, tüketici ve rekabet uzmanı unvanlı kadrodan hukuk müşaviri unvanlı kadroya, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanması mümkündür. Yani 657 sayılı Kanun'un 36/A-11'inci maddesinde yer alan kariyer mesleklerde bulunanlar sınavsız olarak görevde yükselme kapsamındaki kadrolara atanabilirler.

İstisnai kadro kapsamında olmayan basın müşaviri şube müdürü olabilir mi?

Yurtdışı teşkilatında basın müşaviri unvanlı kadroda görev yapan personel, şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanabilir mi?

Bu konuda DPB 28.05.2007 tarihli ve 6239 sayılı görüş yazısında; basın müşaviri unvanlı kadronun söz konusu genel yönetmelik kapsamı dışında tutulmaması ve basın müşaviri unvanlı kadrodan şube müdürü unvanlı kadroya atanmanın görevde yükselme mahiyetinde bir atama olarak değerlendirilmesi sebebiyle; ilgilinin, şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme eğitimi sonunda yapılacak sınavda başarılı olması halinde, atanmasının mümkün olduğunu belirtmiştir.

İstisnai kadrolardan şube müdürü kadrosuna sınavsız atama yapılabilir mi?

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosunda görev yapan birisinin mevzuatta aranan şartları taşıması kaydıyla, şube müdürü unvanlı kadroya naklen atanması mümkün müdür?

Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı'nın 24/11/2006 tarihli ve 22240 sayılı görüş yazısında konuyu açıklığa kavuşturmuştur. Bu yazıya göre, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 61'inci maddesinin birinci fıkrasında;"... istisnai memurluklara atananlar hakkında bu kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır" hükmüne yer verilmiştir.

Şube müdürü olarak görev yapanlar sınavsız olarak tekniker kadrosuna atanabilir mi?

Bir kamu kurumunda "şube müdürü" olarak görev yapan bir personelin başka bir kamu kurumunun "tekniker" kadrosuna sınavsız olarak atanması mümkün müdür?

Normal şartlar altında bu soruya olumsuz cevap vermek mümkün değildir. Çünkü, görevde yükselme ve unvan değişikliğinin en temel mantığı haksız yükselme ile sınavsız atamanın önüne geçilmesidir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığı'nın vermiş olduğu görüş olumsuzdur.

Rusya ile vize anlaşması sağlandı mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en kısa zamanda kalkdırılacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , “Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en yakın zamanda kalkacaktır, bu konuda siyasi karar alındı. En yakın zamanda uygulanacaktır." açıklamasında bulundu.

İzin düzenlemesi 4/B'lileri kapsıyor mu?

Soru

399'a tabi personele yönelik izin düzenlemesi, 4/B'li personeli kapsıyor mu?

Cevap

8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yürürlüğe giren kanunla, 399'a tabi personelin yıllık izinlerinde düzenleme yapılmıştır.

Yapılan düzenleme şu şekildedir:

"Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinler müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer."

Bu düzenlemeye göre, 399'a tabi sözleşmeli personelin izinleri, memurlar da olduğu gibi gelecek yıla aktarılabilecektir.

Hakkında kamu davası açılan memura hukuki yardım yapılır mı?

657'de yer alan hüküm gereğince haklarında yürüttükleri kamu görevinden dolayı kamu davası açılmış ve beraat etmiş personele, avukatlık ve dava masraflarının geri ödenmesi mümkündür.

657 sayılı Kanuna tabi personeller üstlendikleri görev ve sorumlulukları yerine getirirken çeşitli suç isnadı ile cezai kovuşturmalarında sanık olarak yargılanabilmektedirler. Yazımızda görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılan ve kovuşturma sonucunda beraat kararı verilmesi halinde, personele destek mahiyetinde olan bir hükümden bahsetmek istiyoruz.

657 sayılı Kanunun Ek 31 inci maddesinde; "Bu Kanun kapsamına giren ve görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin;

a) Vekalet verdikleri avukata, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücret,

8 yıla bir kademede hangi süreler dikkate alınır?

8 yıl disiplin cezası almayan memurlara 1 kademe verilmektedir. 8 yıllık süreye memuriyet öncesindeki süreler dahil midir?

SORU: Bir konuda yardımlarınızı rica ediyorum. 2012 yılında devlet memurluğuna başlayan ve halen teknik hizmetler sınıfında teknisyen olarak görev yapan memur, memuriyete girmeden önceki özel sektör hizmetlerinin 3/4'ünü memuriyet hizmetine saydırdığında, saydırılan bu süreler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun'un 64. md gereğince 8 yıldan bir kademe uygulamasında değerlendirmeye alınır mı? Teşekkürler.

Yeni bir iade KHK'sı da çıkacak mı?

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli yeni bir KHK çıkacağını ve iadeler olacağını belirtti.

NTV'de konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, yeni bir KHK çıkacağını ve bu KHK'da iadeler olacağını belirtti.

İhraç süreçlerine dair bilgiler veren Canikli "Biliyorsunuz OHAL komisyonu kurduk. Bu komisyon yoluyla itirazları bir kez daha değerlendireceğiz. Olumsuz kararlarda yargı yoluna gitmek mümkün olacak" dedi.

TTK mühendis alımı için yönetmelik düzenlemesi yaptı

Türkiye Taş Kömürü Kurumu mühendis alımı için yönetmelik düzenlemesi yaptı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, kazı projelerinde görevlendirmek üzere 399'a tabi sözleşmeli mühendis alacak.

Mühendis alımının mevzuat dayanağını oluşturan yönetmelik düzenlemesi 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Yayımlanan düzenlemenin detayları şu şekildedir:

1- Bu düzenleme sadece Armutçuk, Amasra, Üzülmez, Karadon, Kozlu Taşkömürü İşletme Müesseselerine alınacak 399'a tabi sözleşmeli mühendisleri kapsayacak.

2- Mühendis alınırken yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınava, belirlenen KPSS3 puanını geçen tüm adaylar girebilecek. sözlü sınava ise yazılı sınavdan en yüksek puan alan dört katı aday girecek. Sonuçlar yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasıyla bulunacak.

Memur kaç yıl içinde devletten alacağını isteyebilir?

Kamu kurumları en fazla kaç yıl geriye doğru borçları talep edebilir?

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlar"n başlıklı 34. maddesi 3. fıkrasındaki; "İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer." hükümlerince 5 yıl içinde ödenmeyen alacaklarınız ödenebilmektedir.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş