Eşi doğum yapan erkek memur yarı zamanlı çalışma hakkını kullanabilecek mi?

Baba olan memur da yarım gün çalışabilecek.Yarı zamanlı çalışmaya ilişkin yönetmelikte sona gelindi. Eşi doğum yapan erkek memur da yarı zamanlı çalışma hakkını kullanabilecek.

Memura mazeret izni nedeniyle ceza verilebilir mi?

Kamuda sık sık tartışma konusu olan mazeret izinleri konusunda yüksek yargıdan emsal teşkil edecek bir karar çıktı. Hatay'da, bir memura mazerat izni nedeniyle verilen cezayı doğru bulmayan Danıştay, mazeret izni nedeniyle memurlara ceza verilemeyceğini hüküm altına aldı.

Yargılama tutanaklarına göre, 'mazeret izinlerine' örnek teşkil edecek olay, Hatay'da 2010 yılında yaşandı. Hatay'da kontrol memuru olarak görev yapan bir memur, eşinin babasının vefat etmesi nedeniyle işe izinsiz olarak gelmedi. Memur, 31 Mayıs 2010 ve 4 Haziran 2010 tarihleri arasında, hiç bir izin dilekçesi vermeden, devamsızlık yaptı.

Görevde yükselme ilanında, yönetmelikte yer almayan ilave şartlar yer alabilir mi?

Ankara 14. İdare Mahkemesi, Enerji İş'in açtığı davada, yönetmelikte yer almayan genel veya özel şartların, ilanda yer alamayacağına karar verdi.

Enerji İş tarafından, EÜAŞ'ın "Görevde Yükselme Sınavı" konulu 28.01.2015 tarihli duyurusunda "Yabancı Dil Bilgisi Şartı" ve "İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası Şartı" getiren hükümlerin ilave sınav şartları içermesi nedeniyle iptal edilmeleri için 13 Şubat 2015 tarihinde dava açılmıştı

Ankara 14. İdare Mahkemesi vermiş olduğu 28/02/2017 tarihli kararla, "Yabancı Dil Bilgisi Şartı" ve "İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası Şartı" getiren hükümlerin iptaline karar vermiştir.

Bu kararın gereği olarak ilave şartları sağlayamadığı için sınava kabul edilmeyen adaylar için aynı tarihten geçerli olmak üzere yeni bir sınav açılacaktır.

Babanın yarı zamanlı çalışma hakkı var mı?

Memurlara doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı veren yasal düzenleme 10 Şubat 2016 Tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Ancak bugüne kadar alt düzenlemeye ilişkin yönetmelik yürürlüğe girmediğinden memurlar henüz bu haktan henüz yararlanamadı. Oysa ki işçilere de bu hakları veren düzenlemeye ilişkin yönetmelik 08.11.2016 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Milyonlarca memurun sabırsızlıkla beklediği yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik nihayet şekillenmeye başladı. Buna göre memurların doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurlarını hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında belirlenecek. Taslak mevcut haliyle yayımlanırsa memurlar yarım zamanlı çalışma hakkından aşağıdaki şartlarla faydalanacak.

Çalışma Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik

Çalışma Bakanlığı görevde yükselme ve unvcan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (j) bendinde yer alan "yazılı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavı,"

PTT İdari hizmet sözleşmesi yönetmeliğinde değişilik

2017/10147 Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karar Sayısı : 2017/10147
Ekli "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeiik"in yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 7/4/2017 tarihli ve 855 sayılı yazısı üzerine, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesine göre. Bakanlar Kurulu'nca 17/4/2017 tai'ihinde kararlaştırılmıştır.

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIRILACAK İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

PTT atanmak isteyenlerde aradığı yaş şartını kaldırdı

PTT, memur veya sözleşmeli olarak çalışan veya çalışmış olanlardan, PTT'ye atanmak isteyenlerde aradığı 45 yaş şartını kaldırdı.

PTT, İdari Hizmet sözleşmesiyle çalışan personelin özlük haklarını düzenleyen yönetmeliği değiştirdi.

Daha önceki düzenlemede, memur veya sözleşmeli olarak çalışan veya istifa etmiş olanlardan, PTT'ye atanmak isteyenlerde, 45 yaşını geçmemiş olmak şartı aranıyordu. Ayrıca bu şekilde atanacak personel sayısı bir önceki yılda PTT'den ayrılan personel sayısının yüzde ikisini geçemeyecekti.

Yapılan düzenlemeyle, 45 yaş şartı kalktı. Ayrıca yüzde 2 sınırı, yüzde 5'e yükseldi.

YILLIK İZİN DÜZENLEMESİ

PTT görevde yükselme sonuçları açıklandı

PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen görevde yükselme yazılı sınav sonuçları açıklandı.

PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen görevde yükselme yazılı sınav sonuçları açıklandı.

Buna göre, barajı geçen adaylar sözlü sınava tabi tutulacak. Bu sınavda da başarılı olan adaylar, müdür olarak atanacak.

Sonuçlar için TIKLAYINIZ

Memur OHAL'de istifa edemez mi?

Soru

Üniversitede 657'li bir memur olarak 3 yıl 8 aydır çalışmaktayım. Şubat öğretmen atamasıyla atanma ihtimalim var. İstifa edersem bir daha memuriyete dönemiyor muyum veya kadroya geçirilirken ben aktarılmayabilir miyim bunu öğrenmek istiyorum?

Cevap

Kamu istihdam takvimi açıklandı

Kamu kurumları ve bakanlıklar, yeni personel alımı için düğmeye bastı. Çeşitli mesleklerde 70 bin memur alınacak. Listeler açıklandı...

Devlet personel alımı için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artı bir istihdam çağrısı özel sektörde geniş yer bulurken, hükümet de elini taşın altına koydu.

Yıl sonuna kadar 2 milyon ek istihdam için, tüm kesimler seferber oldu. Kamuda öğretmenden hakim ve savcıya, doktordan hemşireye, hizmetliden güvenlik görevlisine kadar pek çok meslekte istihdam sağlanacak.

Sadece 3 bakanlık yıl sonuna kadar 69 bin 250 kişi alacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Bu yıl toplam 40 bin öğretmen ataması hedefleyen bakanlık, bunun 10 binini Haziran, 10 binini de Ağustos ayında alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Memurun resmi tatil günleri yıllık izin sürelerinin içinde sayılıyor mu?

Yıllık izin günü sayısı tartışma konusu olan memurların izinleri daha da artabilir. Kamu Personeli Danışma Kurulu'na götürülen talebe göre, hafta sonları ile resmi tatiller yıllık izinlerden düşecek, memur fazladan izin yapacak.

Dini ve milli bayramlar ile haftasonu tatillerinin yıllık izinlere dahil edilip edilmeyeceği konusundaki tereddüt memurları harekete geçirdi. Konu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kurum idari kurul toplantısında gündeme geldi.

Memur temsilcileri toplantıda, cumartesi-pazar tatilleri ile dini ve milli bayramlarının yıllık izin içinde sayılmamasını istedi.

YILLIK İZNE AYRI HESAP...

Sözlü sınav öncesinde kayıt altına alınması gereken hususlar

Danıştay'dan, sözlü sınavlarla ilgili emsal karar.Danıştay, yasal düzenlemelerde, sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kurulmaz şeklinde hüküm yer alsa da, bazı şeylerin kayıt altına alınması gerektiğine karar verdi.

Danıştay 2. Dairesi, sözlü sınavlarla ilgili önemli bir karar verdi.

Bazı kurumlar, yasal düzenlemelerle sözlü sınav yapabilmektedir. Bazı yasal düzenlemelerde ise, takdir hakkını sınırsız hale getirebilmek için, "sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kurulmaz" şeklinde hükümler yer almaktadır.

Danıştay, vergi denetmen yardımcılığı sınavı özelinde önemli bir karar verdi.

Sözlü sınavların yargısal denetime imkan verecek şekilde yapılması gerektiğini belirten Danıştay 2. Dairesi, sözlü sınav öncesinde şu hususların kayıt altına alınması gerektiğini belirtti.

1- Sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması,

Memura Ramazan paketi yardımı yapılabilir mi?

Sayıştay, memuruna Ramazan paketi olarak ayni nitelikte yardımda bulunan belediye görevlilerine zimmet çıkardı.

Sayıştay 2. Dairesi, ramazan ayında personele dağıtılmak üzere erzak paketi alımı yapan ve bunu dağıtan belediye görevlilerine, zimmet çıkardı ve ortaya çıkan kamu zararının harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinden tahsiline karar verdi.

İŞTE SAYIŞTAY 2017 TARİHLİ KARARI

Kurum tarafından ramazan ayında personele dağıtılmak üzere erzak paketi alımı yapıldığı, ayni yardım niteliğinde olan bu paketlerden memur personel ile sözleşmeli personelin de faydalandırılmasıyla ilgili olarak;

657 sayılı Kanun'a göre memur tanımı Anayasa'ya uygun mu?

Bugünlerde Kamu Personel Reformu tekrar canlanmaya başladı. Reform gerekli mi? Evet gerekli. Ama her kesimin reform anlayışı oldukça farklı. Sendikalar ve memurların reformdan anladığı şeyle Hükümetin reformdan anladığı şey oldukça farklı. Yine reform çalışmalarının mutfağında olanlar ise daha farklı şeyler anlıyor. Yani herkesin reform beklentisi ve anlayışı oldukça farklı.

Daha önce bu köşede Personel Reformu'nun yaklaşık olarak 12 yıldan beridir gündemden düşmeyen ve etrafında çok hararetli tartışmaların yapıldığı bir süreç haline geldiğinden bahsederek birçok konuda öneri getirmiştik. Bugünkü yazımızda tekrar pahasına da olsa konuyla ilgili nasıl bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini izah etmeye çalışacağız.

657 sayılı Kanun'daki memur tanımı 1961 Anayasası'ndan kalma

İşinizi değiştirmek ya da işinizde yükselmek mi istiyorsunuz?

Hangi işlere talep var? Kaç kişi işsiz? Türkiye'de hangi meslekler gözde?
İleride bu sıralama değişir mi? Yeni bir işe başlıyorsanız, işinizi değiştirmek istiyorsanız ya da işinizde yükselmek istiyorsanız bu bölümü takip edebilirsiniz.

Büyükbir ekonomiye sahip ülkemizde çalışılabilecek çok sayıda farklı meslek vardır. Çalışma hayatına başlarken bu farklı mesleklerin her birinin belli başlı nitelikleri, ne tür beceri, yetenek, kişisel özellik ve eğitim gerektirdikleri hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir, çünkü hepimiz bilgi ve becerilerimizle örtüşen, kendimizi rahat hissettiğimiz bir işte çalışmak isteriz.

Çalışacağımız meslekte ne kadar ücret ödendiği, ne kadar kişinin istihdam edildiği, bu mesleğin gelecekte önemini koruyup korumayacağı gibi bilgiler de kararımızı verirken ihtiyacımız olan önemli ayrıntılardır.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş