Danıştay dairelerinin görev dağılımı yeniden belirlendi

31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Danıştay Başkanlık Kurulundan:

DANIŞTAY BAŞKANLIK KURULU KARARI

Karar No: 2016/72

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ KARARI

Danıştay Başkanlık Kurulu 29/12/2016 tarihinde, saat 15:30'da toplandı.

2575 sayılı Danıştay Kanununun 27. maddesi uyarınca, Danıştay dava daireleri arasındaki iş bölümünün aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi.

ORTAK HÜKÜMLER

(1) Dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci, Dokuzuncu Daireler vergi dava dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapar.

(2) İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince yapılır.

Polislerin atamayla ilgili bireysel başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, emniyet müdürü 3 polisin, Aralık 2013 ve Ocak 2014'te gerçekleştirilen atama işlemine karşı mahkemeden alınan yürütmeyi durdurma kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruları, "açıkça dayanaktan yoksunluk" nedeniyle kabul edilemez buldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde şube müdür yardımcısı olarak görev yapan Hakan Yıldız, 6 Ocak 2014'te aynı ilde Yabancılar Şube Müdürlüğüne şube müdür yardımcısı olarak atandı.

Yıldız'ın, işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada Ankara 6. İdare Mahkemesi, işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Ankara Valiliği, bu karar üzerine dava konusu kadronun boş olmadığı gerekçesiyle Yıldız'ı tekrar Yabancılar Şube Müdürlüğündeki görevine atadı.

Varlık barışı nedir?

Kamuoyunda "Varlık Barışı" olarak bilinen düzenlemenin 31 Aralık'ta biten başvuru süresi, 30 Haziran 2017'ye uzatıldı.

Bakanlar Kurulu'nun "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7. Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf etmesine imkan sağlayan ve kamuoyunda "Varlık Barışı" olarak bilinen düzenlemede başvuru süresi 31 Aralık'tan 30 Haziran 2017'ye uzatıldı.

15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri de ucuz elektrik kullanacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 15 Temmuz'da şehit düşenlerin aileleri ile gazi olan vatandaşların ikametgahlarında tükettikleri elektriğin fiyatını yüzde 50 oranında düşürdü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ülkesi ve milleti için hayatını kaybederek şehitlik mertebesine erişen vatandaşların aileleri ile gazilerin ikametgahlarında tükettikleri elektriği yüzde 50 ucuz kullanmalarını kararlaştırdı. EPDK, Emekli Sandığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya gazi maaşının bağlandığının belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri, gaziler ve dul eşlerinin ikamet ettiği meskeninde tüketilen elektrik enerjisinin, alt abone grubu kapsamına alınmasına karar verdi.

TARİFELER DÜZENLEDİ

Tanıklık Ücret Tarifesi Ne Kadar?

Adalet Bakanlığı tarafından 2017 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi 15 ila 37,25 TL olarak belirlendi.

Bakanlığın 2017 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi'ne ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ, ceza muhakemesi sırasında cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsıyor.

Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi yeniden düzenlendi.

- Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi yeniden düzenlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri 42 ile 745 lira arasında olacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 15 lira ile 22 bin lira arasında belirlendi.

Yetiştirme yurtlarında kalanların devlete atanma şartları nelerdir?

Yetiştirme yurtlarında kalan 3 bin 300 kişi devlette işe alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, Sosyal Hizmetler Kanunu'nun Ek 1. maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananlar düzenleme kapsamına alınıyor.

Bu kapsamda istihdam hakkına haiz olanların atanabilmesi için Devlet Personel Başkanlığı'nca 30 Aralık 2016-13 Ocak 2017 tarihleri arasında adayların tercihleri alınacak.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Bu şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 3 bin 220 kadro ve pozisyona yerleştirme yapılması planlanıyor.

Hak sahiplerinden ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans düzeyinden mezun olanların yerleştirmeleri KPSS sonuçlarına göre; ilkokul, ortaokul ve ilköğrenim mezunlarının yerleştirmeleri ise kura sonucuna göre olacak.

Kifayeti müzakere önergesi ne demektir?

Anayasa teklifinin Meclis komisyonundaki görüşmeleri sırasında Kifayeti müzakere önergesi verilmektedir. Bu önerge ne demektir?

Anayasa teklifinin Meclis komisyonundaki görüşmeleri sırasında Kifayeti müzakere önergesi verilmektedir.

Bir konuda yeterince tartışma yapıldığı ve görüş alış verişinde bulunulduğuna karar verildikten sonra, görüşmelerin daha da uzamasının önüne geçmek amacıyla verilen önergeye Kifayeti müzakere önergesi denilmektedir.

Yaz saati uygulaması değiştirilecek mi?

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yaz saati uygulamasının değiştirilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, yaz saati uygulamasıyla ilgili de konuştu.

Yaz saati uygulamasının değiştirilmesinin Bakanlar Kurulunda gündeme gelip gelmediği sorusuna cevap veren Kurtulmuş, "Öyle bir çalışmamız yok, geriye alma gibi bir niyetimiz yok" dedi.

BU SENE HAYATA GEÇTİ

Yıllardır gündeme gelen ancak uygulama fırsatı bulunamayan kalıcı yaz saati uygulaması, bu sene hayata geçti.

Düzenlemeyle, 2,5 milyar liralık tasarruf ve kış saatiyle havaların aniden kararmasından doğan psikolojik uyum sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

2017'de sözleşmeli personel alınacak mı?

Bütçe Kanununda yer alan sınırlama sadece memur statüsündeki alımları kapsıyor.

2017 yılı Bütçe Kanununda yer alan düzenleme gereğince, geçmiş yıllarda 40 bin ila 70 bin arasında olan atama izni sayıları 5 bine düşürüldü. Tıklayınız.

Ancak bu düzenleme sadece memur kadrolarına yapılacak atamaları kapsamaktadır. Sözleşmeli alımlar 5 bin atama izni sayısına dahil değildir.

Geçtiğimiz yıldan bu yana, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi kurumlar da, yeniden sözleşmeli personel alımına başlamış olup, sözleşmeli personel alımının 2017 yılında da devam edeceğini bekliyoruz.

Zira hükümet yetkilileri her yaptıkları açıklamada, 2017 yılında 60 bin veya 70 bin personel alacaklarını belirtmektedir. Oysaki bütçe kanununda yer alan toplam atama izni sayısı beş bindir.

Memur alımı çok az sayıda olacağına göre, bu alımlar sözleşmeli statüde olacaktır.

Hac kayıtları başladı mı?

Gelecek yıl hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini 28 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirecek. Önceki yıllarda başvuruda bulunanlar, kayıt yenileme işlemlerini 9-31 Ocak arasında yapabilecek.

- Hacca 2017 yılında gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini 28 Aralık 2016-6 Ocak 2017 arasında gerçekleştirecek. Önceki yıllarda kayıt yaptıranlar ise kayıt yenileme işlemlerini 9-31 Ocak arasında yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, hac için ilk defa kayıt yaptıracaklar ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak.

Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr veya müftülüklere bizzat müracaat ederek, "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak.

- Otomatik kayıt yenileme yok

2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

27 Aralık 2016 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 29931

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

2017 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç, konu ve kapsam

MADDE 1 - (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 26/1/2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır.

Yeni Asgari Ücret Ne Zaman Belli Olacak?

2017 asgari ücret rakamı henüz netleşmedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Aralık'ta bir araya gelecek. Bu toplantıda rakamın netleşmesi bekleniyor.

Yeni yıl yaklaşırken, milyonlarca çalışan 2017 asgari ücret rakamını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni ücret için üç kez toplandı.

İŞÇİLER 1600 TL İSTİYOR

Toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016 başında 1300 liraya yükseltilen asgari ücretin yeni yılda bin 600 TL olmasını talep etti.

İŞVEREN ZAM İSTEMİYOR

İşçi kesiminin 1600 TL'lik talebine karşın işverenler, geçen yılki artış nedeniyle zam yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

BAKAN NE DEMİŞTİ?

F klavyenin kamuda kullanımı hakkında bilgi

İstanbul AK Parti Milletvekili Ekrem Erdem, "Türkiye'de 2017'den itibaren kamu kurumları artık F klavyeye geçecek" dedi.

İstanbul AK Parti Milletvekili ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen Aydın Düşünce Platformu'nda Türkçe'nin kullanımına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Erdem, "F klavyenin üzerindeki yeni standartlar belirlendi. Türkiye'de 2017'den itibaren kamu kurumları artık F klavyeye geçecek" dedi.

Türkçe'nin çok güçlü bir dil olduğunu güçlü olduğunu ve bu sayede bugüne kadar karşılaştığı bütün sorunların üstesinden geldiğini ifade eden Ekrem Erdem şöyle konuştu;

Yöneticilerde anksiyete bozukluğu nedir?

Anksiyete (endişe), kaygı, endişe, manasız korku, değişik konulardaki takıntılar, panik ataklar, rahatsızlık duygusu ve strese bağlı olarak ortaya çıkan uykusuzluk ve yorgunluk halinin birlikte görüldüğü bir çeşit rahatsızlık halidir.

Anksiyete, kaygı, endişe, manasız korku, değişik konulardaki takıntılar, panik ataklar, rahatsızlık duygusu ve strese bağlı olarak ortaya çıkan uykusuzluk ve yorgunluk halinin birlikte görüldüğü bir çeşit rahatsızlık halidir.

Özellikle çalışma hayatında işe bağlı anksiyete bozuklukları, işin gereklerinin yöneticinin kapasitesini aştığı ve yöneticinin işin gerekleriyle kapasitesi arasında uyum sağlama imkanına sahip olmadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Çok sakin kişilerin yönetici olduktan sonra birden bire gergin bir kişi olmasının altında anksiyete bozukluğu yatmaktadır.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş