Adalet Bakanlığı görevde yükselme sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı'na Ait Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü, Zabıt Katibi ve Şoför Kadroları İçin Yapılan Görevde Yükselme Sınavı Sonuçları açıklandı.

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı'na Ait Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü, Zabıt Katibi ve Şoför Kadroları İçin Yapılan Görevde Yükselme Sınavı Sonuçları açıklandı.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, görevde yükselme sınavı sonuçları ilan edilmiştir.

Sonuçlar için TIKLAYINIZ

Kamuda personel alımına yeni düzenleme

Kamu kurum ve kuruluşları, işçi ihtiyaçlarını bundan sonra yazılı veya elektronik ortamda İŞKUR'dan talep edecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, işçi ihtiyaçlarını bundan sonra yazılı veya elektronik ortamda Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) talep edecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasındaki esasları belirleyen yönetmelikte değişikliğe gidildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre, kamu kurum ve kuruluşları işçi ihtiyaçlarını, iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim durumu, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar gibi ayrıntılarla yazılı veya elektronik ortamda İŞKUR'dan talep edecek ve ihtiyacını kurum tarafından gönderilenler arasından karşılamak zorunda olacak.

DÜZELTİLDİKTEN SONRA DUYURULACAK

Memur avon ve amway gibi ürünlerin pazarlanmasını yapabilir mi?

Bir Devlet memurunun, avon veya amway gibi ürünleri pazarlaması mümkün müdür?

SORU: Merhabalar,
Memurların (özellikle bayan memureler) Farmasi, Emway, Avon gibi netwörk üzerinden satış yapmalarını 657 yönünden değerlendirirmisiniz. Tacir sayılmayı gerektiren bir faaliyet midir?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı değişik 28 inci maddesi şu şekildedir:

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye'de 1.5 milyon dolar tutarında yatırım yapana vatandaşlık hakkı verecek yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'de en az 1,5 milyon dolar tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alan yabancılar Türkiye vatandaşlığına hak kazanacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BAKANLAR KURULU KARARI İLE...

SHGM teknik ve uzmanlık hizmeti alabiliyor mu?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), ihtiyaç oluşması halinde görev sahasıyla ilgili olmak kaydıyla sertifikasyon, teknik gözetim, müşavirlik ve uzmanlık hizmeti alabilecek.

SHGM'nin Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin adı, Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim, Teknik Gözetim ve Müşavirlik Kuruluşları Yönetmeliği olarak değiştirildi.

Söz konusu yönetmelikle, Genel Müdürlüğün görev sahasındaki iş ve işlemlerin yapılmasında görev alacak teknik gözetim, sertifikasyon, müşavirlik kuruluşları ve gerçek kişilerin belirlenmesine, yetkilendirilmesine, faaliyetlerine ve yetkilerinin iptaline ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Devlet memurlarının yurtdışı eğitimi için kontenjan talep edilme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar

Kurumların, bütçe olanaklarıyla 2018 mali yılı içerisinde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına ve/veya Dışişleri Bakanlığınca bildirilen uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek istedikleri Devlet memurlarına ilişkin önerilerini,en geç 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığı’nın www.dpb.gov.tr adresli internet sayfasından “DPB e-Uygulama” başlığının “Eğitim Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yurtdışı Eğitim Giriş” alanını öncelikle doldurduktan sonra, aynı bölümde yer alan “Yurtdışı Eğitim Kontenjan Talebi” alanına girmeleri gerekmektedir.

Kamuya işçi alım yönetmeliğinde iki değişiklik

Kamuya işçi alım yönetmeliğinde iki önemli değişiklik yapıldı.

Kamu kurumlarına işçi alınmasına dair usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bu değişikliğin ilki ikametgah zorunluğuna ilişkin oldu. Daha önce Danıştay kararı gereğince daimi işçi ilanlarının il düzeyinde yayımlanma zorunluluğu kaldırılmıştı. Bu mahkeme kararı, yönetmeliğe yansıtılmıştır. Buna göre sürekli işçi alım ilanları ulusal düzeyde yayımlanacak, bir ilde ikamet etme zorunluluğu aranmayacak. Ama geçici işçi ilanları ilçe veya il düzeyinde ilan edilebilecek.

Yapılan bir diğer değişiklik ise başvuru sürelerine ilişkin. En az 10 gün olan başvuru süresindeki 'en az' ibaresi kaldırıldı. Buna göre başvuru süresi tüm ilanlar için 10 gün olacak, kurumlar daha uzun bir başvuru süresi belirlemeyecek.

Memur eğitim durumundan dolayı ücretsiz izin talep edebilir mi?

Bir Devlet memuru, hukuk fakültesinde okuduğu için eğitim durumunu gerekçe göstererek, aylıksız izin talebinde bulunabilir mi?

SORU: İyi günler, ben adliyede memurum. 6 aylık ücretsiz izin talep edeceğim. eğitim durumumdan dolayı. hukuk fakültesi okuyorum. idarenin bu talebimi reddetme hakkı varmı ? reddederse dava açmayı vs düşünüyorum. örnek emsal karar varmı ?

CEVAP: Devlet memurlarının hangi hallerde ücretsiz izin talep edebileceği 657 ve diğer kanunlar olmak üzere iki yerde düzenlenmiştir.

1- 657 sayılı kanununda yer alan hüküm

657 sayılı Kanunun 108. maddesi gereğince, Devlet memurunun aylıksız izin talep edebileceği haller şu şekildedir:

- Sağlık durumunuan binaen 18 aya kadar,
- Doğumdan dolayı 24 aya kadar,
- Evlat edinene 24 aya kadar,

Cezaevi personelinin özlük hakları ne oldu?

Cezaevi personeli, 3 yıl önce gündeme gelen ve Mecliste kadük kalan yasa tasarısıyla ilgili yeni gelişmeler bekliyor.

Adalet Bakanlığı, 2014 yılının ortalarında TBMM'ye sevk ettiği tasarıda, cezaevlerinin korunmasının iç ve dış güvenlik olarak ikiye ayrılması planlanıyordu. Yine tasarıya göre, dış güvenlikten de infaz koruma memurları sorumlu olacaktı. İç ve dış güvenlik nöbet ve vardiya usulü ile çalıştırılacak, iç ve dış güvenlikte çalıştırılacak ceza infaz kurumu mudur yardımcısı, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurlarının çalışma esasları, görevlendirilmeleri, görev süreleri gibi hususlar yönetmelikle belirlenecek, ayrıca kurum müdürü isterse iç güvenlikteki personeli, dış güvenliğe verebilecekti. Ancak 2014 yılının Temmuz ayında gündeme gelen ve Meclis komisyonundan geçen bu tasarıda bugüne kadar ilerleme sağlanamamıştır.

Devlet memurları için terfi tarihini değiştiren durumlar nelerdir?

Terfi tarihi hangi durumlarda değişir? Bu yazımızda, Devlet memurları için terfi tarihini değiştiren durumları ele alacağız.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Açıktan atanmada aylığa hak kazanma" başlık 165 inci maddesinde;

"Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir." hükmü ile göreve başlayan memur atandıkları gün itibariyle maaş almaya hak etmektedirler.

TERFİ TARİHİ, MEMURLUĞA BAŞLAMA TARİHİ OLARAK ESAS ALINMAKTADIR

Ayrıca Kanunun "Kademe ilerlemisinde aylığa hak kazanma" başlıklı 166 ıncı maddesinde

Memurun toplu sözleşmesi ne zaman?

Referandum sonrası çalışma hayatında çok önemli düzenlemeler bir bir hayata geçiyor. Özel sektör çalışanları kıdem tazminatını garantiye alırken kamuda da toplu sözleşme ile kadro ve zamlar geliyor.

Referandum sonrası gündemin ekonomiye kaymasıyla birlikte çalışma hayatında da çok önemli değişiklikler hayata geçmeye başladı. Hem özel sektörde hem de kamuda çalışma barışını sağlayacak yasalar birbiri ardına gelecek. Bu yılın toplu sözleşme senesi olması sebebiyle kamuda hem önümüzdeki iki yılın zamları hem de sosyal haklar belirlenecek. Bundan emekliler de nasibini alacak.

Yarı Zamanlı Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yarı zamanlı çalışma yönetmeliği Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı, bir ay içinde hayata geçmiş olur dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TRT Haber'de 'memur annelerin yarın zamanlı çalışma yönetmeliği ne zaman çıkacak' sorusunu cevapladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Yönetmeliği biz de imzaladık.

Başbakanımız da imzaladı veya kısa süre içinde imzalayacaktır, Başbakan'ın imzasından sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak dedi.

Bir ay içinde hayata geçmiş olur diye de vurguladı.

THY yeni pilot arıyor

THY, kaptan pilot ve ikinci pilot alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, ortalama üzeri maaş verileceği belirtildi.

Türk Hava Yolları (THY) havacılık sektöründe yaşanan krizin sona ermesi ve tüm uçakları da tekrar uçmaya başlayınca yeni pilot alımı için kendi resmi internet sitesinde bir duyuru yaptı.

THY’nin "Türk Bayrağını dünyanın dört bir yanına taşımanın gururunu yaşatıyoruz" sloganıyla Kaptan Pilot, 2. Pilot, farklı uçak tiplerinde tecrübesi olan 2. Pilotlar ve tecrübesi olmayan 2. Pilot adayları için yaptığı duyuruda THY'de çalışmanın ayrıcalıkları konusunda da şu bilgiyi paylaştılar:

Sınavsız işe almak etik ihlali midir?

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, sınavsız işe almalarla ilgili önemli kararlar verdi. Bu kararlar, uygulamaya yol göstermesi ve benzer olumsuz örneklerin yaşanmaması için, Kurulun web sitesinde yayımlandı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu görevini etkin bir şekilde yerine getirebilse kamu kesimindeki ahlaksızları korku saracaktır. Ancak, zaman zaman olsa da bu kurul vermiş olduğu kararla ne kadar önemli bir fonksiyon icra ettiğini göstermektedir. Bugünkü yazımızda kurulun vermiş olduğu örnek kararlarla bazı kamu görevlilerini nasıl hizaya getirdiğini ve bazen de kendisinin nasıl yalpaladığını açıklayacağız.

Çocuklarını sınavsız işe almak ahlaksızlıktır

Usta öğreticiler kadroya alınıyor mu?

MEB, usta öğreticilerin kadroya alınmayacağı yönünde ilelre bilgi verdi.

MEB'den tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda; "Bakanlığımıza gelen telefon, mail ve şikayetlerde; geçici görevle çalışan Usta Öğreticilere kadro verilmesini sağlayacaklarına dair çalışma yürütüldüğünü iddia ederek maddi menfaat elde edildiğine ilişkin duyumlar alınmıştır. Bakanlığımızca; geçici görevle çalışan Usta Öğreticilerin kadroya alınmasına ilişkin herhangi bir çalışma ya da işlem yürütülmemektedir." denild.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş