Hukuku aykırılık saptanmış ise çalışılmayan döneme ait döner sermaye ödenir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığında çalışmakta iken Tarım Bakanlığına atanan ancak bu naklen ataması mahkeme kararıyla iptal edilen olayda, Sağlık Bakanlığına dönen memurun, çalışmadığı döneme ait döner sermayeleri alabileceğine karar verdi.

20004 yılında 5179 sayılı Kanunun geçici 4. maddesiyle, Sağlık Bakanlığında çevre sağlık teknisyeni olarak görev yapan sağlık memuru unvanlarında çalışan personelin Tarım Bakanlığına devredilmesi kararlaştırılmıştır.

İlgili düzenleme şu şekildedir:

Kıdem tazminatında zaman aşımı var mı?

Şu ana kadar iş mahkemelerini en çok meşgul eden konulardan biri kıdem tazminatı. Çünkü işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlığın en büyük nedenidir kıdem tazminatı. 2018'den itbaren anlaşmazlıklara mahkemeden önce 'arabulucu' bakacak. Peki kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatını artırmanın yolları nelerdir?

Çoğu işveren, kıdem tazminatına eklenmesi gereken ödemeleri dahil etmez. Yani tazminat eksik hesaplanır. İşçi de bilmediği için hak kaybına neden olur. İşçiler bazı ayrıntılara dikkat ederse kıdem tazminatını yükseltebilirler. Öncelikle kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilir. İşverenin başka bir isim altında kesinti yapması mümkün değil!

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Çalışanın, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen tazminattır.

Anayasa değişikliği gerekli mi? Kanun değişikliğinde neler olmalı?

Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı bir konuşmada, bürokrasiye dediğiniz türden bir çekidüzen verebilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun baştan sona değişmesi gerektiğini ancak bunun da anayasa değişikliği yapabilecek güçte olmakla mümkün olabileceğini açıkladı. Daha önceki birçok yazımızda 657 sayılı Kanun'daki değişiklin neleri kapsaması gerektiğini ifade etmiştik. Önemine binaen konuyu tekrar açıklayacağız.

Anayasa değişikliği gerekli mi? Kanun değişikliğinin bam telinde neler olmalı?

Sözleşmeli personelin ücretinde yeni düzenleme nasıl uygulanacak?

2018 ve 2019 yılına toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, sözleşmeli personelin başka kurumlarda aynı unvanda geçen hizmet süreleri, sözleşme ücretinin tespitine esas hizmet süresinde dikkate alınacak.

SORU: Son yapılan toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, Sözleşmeli personelin sözleşme ücretleri çalıştıkları yıla göre değişmektedir. (Örn: 0-5 yıl, 6-10 yıl gibi) Ben Gençlikte çalışırken başka bir bakanlığa geçtim. Benim yeni sözleşme ücretim belirlenirken iki kurumdaki hizmet sürem birleştirilecek mi?

CEVAP :657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin B bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekildedir

Servis aracında fiili olarak dövüşen memura ne ceza verilir?

Kurumun servis aracında birbirlerine hakaret, tehdit, fiili ve sözlü saldırıda bulunan memurlara ne ceza verilir?

657 sayılı Kanununda, disiplin cezaları 125. maddede tek tek sıralanmıştır.

Buna göre,

- "Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" fiiline kınama,
- "Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" fiiline ise Aylıktan kesme,
cezası verilmektedir.

Servis aracında meydana gelen olayda, servis aracının hizmet içinde mi dışında mı değerlendirileceği tartışmalı bir konudur.

Zabıt katipliği klavye sınavı nasıl yapılıyor?

Konya Adalet Komisyonu Başkanlığı, klavye sınavı sonrasında hizmet içi eğitim verilecek zabıt katiplerinden 3 dakikada 90 kelime yazamayanların görevine son verilebileceğini belirten resmi bir yazı yayımlandı.

Bilindiği üzere, bakanlık bünyesinde görev yapan zabıt katiplerinin 3 dakikada 90 kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılması kararlaştırılmıştı. 26 Eylül'de tüm birimlere gönderilen yazıda, klavye sınavının 15 gün içinde tamamlanması istenilmişti.

Bu yazıda da belirtildiği üzere, 3 dakikada 90 kelime yazamayanlar hizmet içi eğitime alınacaktır. Bu program sonunda, adaylar yeniden klavye sınavına alınacaktır.

Konya Adalet Komisyonu Başkanlığı, dün yayımladığı yazıda, hizmet içi eğitim sonrasında da 3 dakikada 90 kelime yazamayacak olanların, memurluğa alınma şartlarını kaybedeceğini belirten bir yazı yayımladı.

Taşeron kelimesi yerine kamu çalışanı geliyor

Taşeron işçilere kadro getirecek düzenlemede sona yaklaşıldı. Yeni sistemde artık taşeron kelimesi yerine kamu çalışanı geliyor. Çalışanlar 4E'li oluyor.

Devlet kurumlarında çalışan yaklaşık 817 bin taşeron şirket elemanının sorunun çözümlenmesiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Taşeron şirket elemanlarının yeni adı bundan böyle "kamu çalışanı" olacak. Özel statülü sözleşmeli personel olarak 657 Sayılı Kanun'da 4E'li olarak kadroya geçecekler. Bu çalışanların emeklilik hesaplamaları da Emekli Sandığı (4C) kapsamında değerlendirilecek.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Yapılacak sözleşmeler 3'er yıllık olacak. Sözleşme yenilenmesinde performans kriteri etkili olacak. Güvenlik ve arşiv taramaları mutlaka yapılacak.

Araştırma sırasında 657 Sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde yer alan suçların olup olmadığına da bakılacak. Personelle mülakat yapılacak.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrolarına yapılan atamalar

Personel alımları incelendiğinde binlerce Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrolarına alım için ilana çıkıldığı görülmektedir. Hemen hemen her il için Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ilanlarına rastlamak mümkün hale gelmiştir. Uzun yıllardır bu kadrolara atama yapılmadığı için alımlarda kullanılan sınav yönteminin nasıl olduğu kamuoyu tarafından pek bilinmiyordu. Bu ilanlarda hem KPSS şartı aranmamaktadır hem de kamuya personel alımında uygulanan diğer yöntemlerden farklı olarak önce sözlü sınav arkasından da yazılı sınav yöntemi uygulandığı görülmektedir.

KPSS şartı aranmadan yapılan personel alımları neler?

İstisnai kadrolara yapılan atamalar dışında kamu kurumlarına KPSS şartı aranmadan personele alımı yapılabilmektedir. KPSS şartı aranmadan kamu kurumlarına yapılan atamalara yeni bir tane daha eklenmiştir. Bu yazımızda istisnai kadrolar dışında kamu kurumlarına sınavsız girişleri izah etmeye çalışacağız.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrolarına yapılan atamalar

Sosyal hizmetler kanunu tercih başvuru işlemleri uzatıldı

Bilindiği üzere 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananlardan istihdam hakkını haiz olanların atanabilmesi için Devlet Personel Başkanlığınca 18 Ekim 2017-03 Kasım 2017 tarihleri arasında toplam 3251 kadro/pozisyon için tercih başvurusu alınacağı duyurulmuştu.

Hak sahiplerine ulaşılarak tercih yapacak aday sayısını artırmak ve hak sahiplerinin kılavuzu inceleyebilecekleri zamanı uzatarak tercihlerini hatasız bir şekilde yapabilmelerine imkan sağlamak üzere daha önce ilan edilen tercih tarihlerinde değişiklik yapılması gereği duyulmuştur.

Bu itibarla, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ve 03 Kasım 2017 Cuma günü 23:59 da sona ereceği belirtilen tercih işlemlerinin son başvuru tarihi 10 Kasım 2017 saat 23:59 olarak değiştirilmiştir.

Belediye ve il özel idaresi personeli iki yıla bir kademe uygulamasından yararlanabilir mi?

Belediyeler ve il özel idarelerinde çalışan memurlar, 657 sayılı Kanunun 64. maddesinde düzenlenen iki yıla bir kademe uygulamasından yararlanamaz.

SORU: Mrblar... Size bir sorum olacak... Ben ...Üniversitesinde memur olarak görev yapmaktayim. 657 sayılı memurlar Kanunu 64. Maddesi gereğince geri kalmış illerde görev yapan memurlara iki yıla ek bir kademe verilmesi hükmü yer almaktadır. Sizden ricam acaba üniversite personellerini kapsiyormu ogrenebilirmiyim

CEVAP: 657 sayılı Devlet memurları Kanununun "Kademe ve Kademe İlerlemesi" başlıklı 64. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Kamu kurumları memurları eski görevlerine uygun ek göstergeye atamak zorunda mı?

Kurumlar, görevden aldığı personeli, eski görevlerine uygun ek göstergeli bir göreve atamak zorunda mı?

İstanbul Üniversitesi, 1983 yılından itibaren Fakülte Sekreteri olarak görev yapan bir kamu görDanıştay İkinci Dairesi, kamu kurumlarının memurları eski görevlerinin ek göstergesine sahip bir göreve atanma zorunluluğu olmadığına karar verdi. evlisini 3000 ek gösterge olan kadroda görev yapmakta iken, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü Yüksekokul Sekreterliği kadrosuna (2200 ek gösterge) atamıştır.

Esnaf bilirkişilik yapabilir mi?

TESK Genel Başkanı Palandöken: Konfederasyonumuz tarafından bilirkişilik temel eğitimi verilecek. Esnafımız, bu eğitim sonrasında mevzuatta belirtilen diğer şartları da taşımaları halinde bilirkişilik yapabilecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, verecekleri temel eğitim sonrasında mevzuattaki şartları da taşımaları halinde esnafın bilirkişilik yapabileceğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Bilirkişilik Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında TESK tarafından bilirkişilik temel eğitimi verilmesinin uygun bulunduğu ve konfederasyonun bu alanda yetkilendirildiğini ifade etti.

Memuriyet öncesi askerlik emsal süresinin tespitinde nasıl dikkate alınır?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, memuriyetten önce yapılan askerliğin emsal hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğine karar verdi.

Danıştay, memuriyete girmeden önce askerliğini yapanların intibakında askerlik hizmet süresinin, emsali hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğine karar verdi.

Davalarda arabulucuya başvurulması dava şartı mı?

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Koloğlu: Arabuluculuk faaliyetlerinin dava şartı olması, çalışma barışı ve yargı yükü yönünden önemli bir dönüm noktası...

- Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, arabuluculuk faaliyetlerinin dava şartı olmasının, çalışma barışı ve yargı yükü yönünden önemli bir dönüm noktası olduğunu ve mahkemelerde yıllarca çözülemeyen sorunların arabuluculuk sayesinde kısa sürede çözüme kavuşacağını bildirdi.

Sendika açıklamasına göre, İNTES tarafından düzenlenen "İş Mahkemeleri Kanunu ile Getirilen Yeni Düzenlemeler" başlıklı 55. Çözüm Arama Konferansı'nda konuşan Koloğlu, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısında iş hayatına etki edecek önemli düzenlemelere yer verildiğini belirtti.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş