Memurlara verilen Cuma namazı izni vakit namazları için veriliyor mu?

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı cuma namazı izninin diğer vakit namazlarına da uygulanması talebini, kurum içinde eda edilebilmesinin mümkün olması nedeniyle reddetti.

Başbakanlık, memurlar için verilen cuma namazı izninin diğer vakit namazlarına da uygulanması talebini reddetti.

Edinilen bilgilere göre, Antalya'da yaşayan Engin Yağmur ve arkadaşları, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, devlet memurlarına namaz vakitlerinde de izin verilmesini talep etti. Yağmur ve arkadaşları cuma namazı için yayımlanan genelgenin kapsamının genişletilerek, uygulamanın rahatlıkla hayata geçirilebileceğini kaydetti.

Yeni KHK'lerdeki ayrıntılarda kamu personeline yönelik neler var?

KHK'ların ayrıntılarında memurlara neler var? 689 ve 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerden ihraçlar dışında kamu personelini ve yakınlarını ilgilendiren birçok ayrıntıya yer verildiğini görüyoruz. Bu yazımızda konuyu açıklamaya çalışacağız.

MSB'de görev alacak personelin soruşturmasını Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT yapacak

Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanununda yapılan değişiklikle, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hizmetlerini Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılacaktır.

Silahlı Kuvvetler'den ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklere ilave yapıldı

OHAL Kararlarında muhtarlara ve koruculara yönelik düzenlemeler

OHAL kapsamında yeni yayınlanan 2 KHK ile muhtarlar ve güvenlik korucularının primleri devlet tarafından ödenecek.

KHK ile güvenlik korucularına da önemli haklar sağlanmış oldu. KHK ile muhtarların ve korucuların primlerinin devlet tarafından ödenmesi kararlaştırıldı. Güvenlik korucularının primlerini valilikler ödeyecek ve korucular 55 yaşında emekli olabilecekler. Muhtarların primleri ise İl Özel İdareleri tarafından ödenecek.

HER AY KENDİLERİ ÖDÜYORDU

Muhtarlar eski adıyla Bağ - Kur'lu yeni adıyla 4/b'li sigortalılardır. Yani kendi primlerini kendileri ödeyerek sosyal güvenlik sisteminden sağlanan yardımlardan faydalanabilirler. Dolayısıyla muhtarların her ay kendi maaşlarından primlerini ödemeleri gerekir. Böyle olunca da ellerine geçen net rakam azalır.

Maaşları azalmamış olacak

KİT'lerde başarı ücretine ne zaman hak kazanılır?

Devlet memuru iken 399'a tabi sözleşmeli personel olanlar, deneme süresine tabi olmaz.

SORU: Sayın memurlar.net yetkilisi;399 sayılı KHK'ya bağlı sözleşmeli memur olarak atandım. Daha önce 657'ye tabi memur olarak çalışıyordum. Önceki çalıştığım kurumda asil memur olduğum için aday memur olarak değil de asaleten başladım. Fakat bana %8 lik başarı ücreti verilmedi. Bunun üzerine genel müdürlükle görüştüğümde ise sicil notunun doldurulması ile başarı ücretinin verileceği söylendi. Gerekli mevzuata baktığımda şu hükmü okudum;

İki yeni KHK yayınlandı

Olağanüstü Hal Kapsamı'nda yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlandı.

OHAL kapsamında 2 yeni KHK Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yeni KHK ile muhtar ve korucuların SGK primlerini devletin ödemesine karar verilirken evlilik programlarının yasaklandığı ifade edildi.

Milli güvenliğe tehdit oluşturan derneklerin kapatılmasına karar verilirken 3939 kişi kamudan ihraç edildi.

İşte yayınlanan kararnameler;

Karar Sayısı: KHK/689

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler

Devlet kamu hizmetlerine zam yapacak mı?

Ekonomideki iyileşmeye aldığı tedbirlerle destek olan Hükümet vatandaşın cebini ilgilendiren çok önemli bir karar daha aldı. Buna göre kamunun sunduğu hizmet ve ürünlere zam yapılmayacak, fiyatlar değişmeyecek.

Referandum sonrası ekonomideki bahar havası sürerken, Hükümet de aldığı bir dizi tedbirlerle refah payını artıracak. Bu tedbirlerden birisi de vatandaşın cebini ilgilendiriyor. Buna göre kamunun sündüğü hizmetlere bu yıl zam yapılmayacak, fiyatlar değiştirilmeyecek. Elektrik, doğalgaz, su, yol, köprü gibi hizmetlerin ücretleri bu yıl değiştirilmeyecek ve zam yapılmayacak. Yine kamu üretimi olan ürünlere de zam yapılmayacak ve fiyatların değişmesi önlenecek. Ayrıca vergi artışı da söz konusu değil.

Televizyon yayınlarında aile dostu kriterleri

TBMM Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı Keşir, "Aile dostu kriterlerinin belirlenmesi ve teşvik edilmesinin KHK'de yer alması bizi mutlu eden bir durum" dedi.

TBMM Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Kanun Hükmünde Kararname ile televizyon yayınlarında "aile dostu" kriterlerine vurgu yapılmasıyla ilgili, "Aile dostu kriterlerinin belirlenmesi ve teşvik edilmesi noktasının bu KHK'de yer alması raporumuzun gerçekleşmesi açısından bizi mutlu eden bir durum." dedi.

Memurların ek iş yapmaları mümkün mü?

Kamu görevlilerinin bir kısmı ek iş yapmak istiyor. Bu konuda sınırlamalar var ama memurların ek iş yapmaları da mümkün.

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, memurların yapabileceği ek işleri yazdı.

Buna göre, memurların sahneye çıkması, CD çıkartması, köşe yazarı olması belli şartlarda çalışması mümkün. Memurların yapacağı gelir getiren başka işler de var.

Memurlar filmlerde oynayabilir mi, sahneye çıkabilir mi?

Bu işi mesai saatleri dışında yapmak, görevini küçük düşürücü davranışlardan kaçınmak ve sosyal güvenlik ilişkisi kurmamak şartıyla memurlar dizi veya filmlerde ya da tiyatro oyunlarında rol alabiliyor. Ayrıca sahneye çıkıp şarkı söyleyebiliyor, bir müzik şirketiyle telif sözleşmesi yaparak CD de çıkartabiliyor.

Köşe yazabilir mi?

Adliyelerde önbüro personeline doğru bilgi girme zorunluluğu

Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Nisan 2017 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 30052

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

BÖLGE ADLİYE VE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARİ VE YAZI İŞLERİ

HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 6/8/2015 tarihli ve 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "tam ve eksiksiz" ibaresi "doğru, eksiksiz ve zamanında" şeklinde değiştirilmiştir.

Memurların yeni performans sisteminin detayları

Devlet memurlarının uzun süredir beklediği yeni performans sistemine yönelik çalışmalar sona gelindi. Sistemin 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni sistemde, memurlara not sistemi getirilecek. 100 üzerindnen belirlenecek notun, 95'ini amirler 5'ini ise vatandaş verecek. Dolaysıyla, memurların kaderi amirlerin iki dudağı arasında olacak. Bu durum şimdiden, kamuda tartışma konusu oldu.

Hükümet, 2017 yılı içinde çalışanlarla ilgili bir çok düzenlemeyi hayata geçirmeyi kararlaştırdı. Bu düzenlemeler arasından kıdem tazminatı fonu, 657 sayılı devlet memurları kanunda değişiklik ve memurların performans sistemi getirilmesine yönelik reformlar geliyor.

Akademisyen kamu kurumlarında geçici süreli görevlendirilebilir mi?

Akademik personel kamu kurumlarında geçici süreli görevlendirilebilir mi Görevlendirilirse süresi en fazla ne kadar olur ?

SORU:

Merhaba, Ben 8 yıldır öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda da çalıştığım il dışında doktora yapıyorum. Doktora yaptığım ilde doktoram bitene kadar (3 yıl var bitmesine) belediye, SGK veya İŞKUR'da geçici görevlendirme istiyorum. YÖK ve personel kanununa baktım, görevlendirmenin süresinin en fazla ne kadar olabileceği yazmıyor. Devlet memurları için en fazla 6 ay diyor ancak akademik personelin görevlendirilmesinde süreden bahsetmiyor. Sorum şu; 3 yıllığına geçici olarak görevlendirilebilir miyim?Şimdiden teşekkür ederim.

CEVAP :

Hazine uzmanları 666'ya göre maaşı ne zamandan itibaren alacak?

Anayasa Mahkemesinin Hazine uzmanları yönünden, 666 sayılı KHK'ya yönelik kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

666 sayılı KHK, 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Bu tarih itibariyle kamu kurumlarında uzman, müfettiş gibi kadrolara atananlara 666 sayılı KHK'de yer alan mali hükümler uygulanmaya başladı.

Ancak, 666'ya göre maaş alanlar, eskiye göre daha az maaş almaktaydı.

Düzenleme KHK ile yapıldığı için davalar açıldı.

Anayasa Mahkemesi de, KHK ile yapılan düzenlemelerin yetki kanunu içerisinde de olmadığı gerekçesiyle iptal kararları verdi.

Bu iptal kararları sonrasında, uzman ve müfettişlerin mali hakları, 666 sayılı KHK'daki hükmün aynısını içerecek şekilde, 6745 sayılı Kanunla yeniden düzenlendi. Bu 6745 sayılı Kanun ise 7/9/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Açığa alma nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yaşanan görevden alma depremi kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına yol açtı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 9 bin 103 polis ihraç edilmedi, sadece açığa alındı. Haklarında yürütülecek olan idari soruşturma sonucunda görevlerine iade edilebilecekler.Ve bu dönemde de özlük haklarının bir kısmını almaya devam edecekler.

Açığa alınan kamu personelinin özlük hakları şöyle:

AÇIĞA ALMA NEDİR?

Anayasa Mahkemesi KHK dosyalarına nasıl bakacak?

Anayasa Mahkemesi FETÖ'nün mahkemeyi çalışamaz hale getirme planına çözüm üretti. 75 bine yakın bireysel başvuru, 3 pilot dosyada verilecek ilke kararlarına göre sonuçlanacak.

FETÖ, Anayasa Mahkemesi'ni çalışamaz hale getirmek için 75 bine yakın bireysel başvuru yaptı. FETÖ'nün bu oyununu gören Anayasa Mahkemesi de, "pilot dava" çözümünü üretti. 75 bine yakın bireysel başvuru, 3 pilot dosyada verilecek ilke kararına göre sonuçlandırılacak.

BAKANLIK GÖRÜŞÜ...

4/B'li personel kurumuyla ilgili akademik yayın yapabilir mi?

4/B statüsünde sözleşmeli olarak çalışmaya başlayan bir sağlık personel, akademik yayın yapabilir mi, bu akademik yayında kurum verilerini kullanabilir mi?

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş