673 sayılı KHK ile yapılan düzenleme 65 yaşını dolduran kamu personelini de kapsar mı?

673 sayılı KHK ile yapılan düzenleme, 65 yaşını dolduran kamu personelini de kapsar mı?

SORU: Merhaba, 19.10.2016 tarihinde 65 yaşını doldurmuş olacağım.673 Sayılı kanun hükmünde kararname ve ohal nedeniye emekli olabilir miyim? Ohal durumundan dolayı çıkarılan bu kararname benim durumumu da kapsıyor mu?

CEVAP: 2008 yılı Ekim ayından sonra Devlet Memurlarının emeklilik sevk onaylarında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 48 hükmü esas alınmaktadır.

Bu 48 inci maddede Devlet memuru emekliliğini istediğinde, çalıştığı kurum emeklilik onay işlemini 1 ay içerisinde yapması gerekir. 1 ay içerisinde yapmadığı durumda memurun çalıştığı kurumla ilişiği kesilir. Yani yine emekli işlemi yapılacak duruma gelir.

673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 6 hükmü ile yapılmış olan değişiklikle, bu 1 aylık süreyi Kurumların uygulama zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Bu durum FETÖ ile yapılan işlemler açısından önemli olduğunu değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, bu durum sadece istekle emekli olacaklar için yapılmış olan bir uygulamadır.

65 yaştan emeklilik işlemi ise memurların isteğine bağımlı bir durum değildir. Memurlar istisnalar dışında azami 65 yaşını doldurdukları tarihe kadar memur statüsünde olurlar, dolduktan sonra memur statüsünde olmazlar. Bu bağlamda, 65 yaştan yani yaş haddinden emekliler için 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen 1 AYLIK sürenin uzatılması işlemi uygulanmayacağını söyleyebiliriz.

İLGİLİ MADDELER:

5510 Sayılı Kanun Hükmü

Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları

MADDE 48- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/28 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların yaşlılık, malüllük veya vazife malüllüğü işlemleri;

...

b) İstek üzerine veya yaş haddi, malüllük veya vazife malüllüğü hallerinde kamu idaresinin en yüksek amirinin,

...

Özelleştirilmeleri sonucu sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşen kuruluşlar ile satış veya devri yapılmış olan kuruluşlarda çalışmakta iken emekliye ayrılanlar için emekliye sevk onayı aranmaz. Birinci fıkranın (b) bendine göre emekliye ayrılmak isteyenler için her durumda, istek tarihinden itibaren bir aylık süre sonunda ilişikleri kesilmiş sayılır.

673 sayılı KHK. hükmü

Emeklilik onayları

MADDE 6- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen olağanüstü halin yürürlüğe girdiği 21/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 3 1/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında emekliye sevk onayı için öngörülen bir aylık süre olağanüstü hal süresince uygulanmaz.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar