Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde çalışacak personelin niteliklerinde değişiklik

2016/9704 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde Çalıştırılacak Personelin Sözleşme Usul ve Esasları ile Mali Haklarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Karar Sayısı : 2016/9704

Ekli "Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde Çalıştırılacak Personelin Sözleşme Usul ve Esasları ile Mali Haklarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme!ik"in yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/10/2016 tarihli vc 27192 sayılı yazısı üzerine, 4/6/2003 tarihli ve 4865 sayılı Kanunim 12 nci ve 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/10/2006 tarihli ve 2006/11103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde Çalıştırılacak Personelin Sözleşme Usul ve Esasları ile Mali Haklarının Belirlenmesine ilişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Enstitü pozisyonlarına atanacak sürekli personelden;

a) Grup Koordinatörü için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kumullarından mezun olmak ve en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) İç Denetçi için; Kamu iç Denetçi Sertifikasına sahip olmak,

c) Hukuk Müşaviri için; hukuk fakültesinden mezun olmak, avukatlık stajını tamamlamış olmak ve mesleğinde en az iki yıl deneyimi bulunmak,

ç) Uzman için;

1) Yükseköğretim kurumlanılın mühendislik, fizik ve kimya bölümlerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarının birinden mezun olmak,

2) Görevin gerektirdiği bir yabancı dilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)'nda en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak,

3) Bor ile ilgili bir alanda doktora derecesine sahip olmak veya Enstitü bünyesinde Mühendis, Fizikçi ve Kimyager pozisyonlarında toplam en az beş yıl hizmeti bulunmakla birlikte Enstitü tavafından yürütülen veya desteklenen bor ile ilgili en az bir projeyi başından itibaren yürütücü olarak görev almak suretiyle başarıyla tamamlamış olmak,

d) Mühendis için; yükseköğretim kuramlarının mühendislik bölümlerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarının birinden mezun olmak,

e) Fizikçi için; yükseköğretim kuramlarının fizik bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarının birinden mezun olmak,

f) Kimyager için; yükseköğretim kuramlarının kimya bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarının birinden mezun olmak,

g) Şube Müdürü için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarından mezun olmak ve en az beş yıl hizmeti bulunmak,

ğ) Mali Hizmetler Uzmanı için: Mali Hizmetler Uzmanı unvanını haiz olmak,

h) Savunma Uzmanı için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

ı) Tekniker için; lise üstü iki yıl teknik eğitim veren programların görevin gerektirdiği teknik bölümlerinin birinden mezun olmak,

i) Büro Görevlisi ve Sekreter için; en az ön lisans mezunu olmak,

j) Şoför için; en az lise mezunu olmak ve en az üç yıl önce alınmış B veya E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

nitelikleri aranır."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkam yürütür.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar