Hangi içişleri personeli yurtdışı görevine atanabilir?

İçişleri Bakanlığı; Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelini kapsayan, yurtdışına sürekli görevle atanma yönetmeliğini ve şartları değiştirdi.

İçişleri Bakanlığı personeli, yurt dışına, müşavir ve ateşe unvanında, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere atanabilecek. Aşağıda kurum bazında aranan şartlara yer verilmiştir.

Müşavir unvanında yapılacak atamalarda sınava girmeye gerek bulunmuyor. Ama ateşe unvanı için yapılacak atamalarda sözlü sınav yapılacak ve sözlü sınava en yüksek YDS puanına sahip beş katı aday alınacak.

MÜŞAVİR UNVANI İÇİN

1- İçişleri Bakanlığı personeli:

a) Halihazırda geçici veya sürekli olarak altı ay ve daha uzun süre ile yurtdışında görev yapıyor olmamak,
b) Herhangi bir sebeple dokuz ay ve daha fazla süreyle yurtdışında görev yapmış personel için; kadrosunda göreve başlama tarihinden itibaren, iki yıldan az olmamak üzere yurtdışında kaldığı süre kadar Bakanlık Teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,
c) Aylıksız izinli olmamak,
ç) Daha önce sürekli görevle yurtdışı teşkilatında görevlendirilmemiş olmak,
d) Hakkında; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının, dördüncü kısmının üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlarla, işkence, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı adli soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya aynı suçlar nedeniyle idari soruşturma yürütülüyor olmamak veya mahkumiyet kararı bulunmamak,
e) Temsil yeteneğine sahip olmak,
f) Son beş yıl içerisinde YDS'den veya buna denkliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarının birisinden en az (60) seviyesi puan almış olmak. Ancak Bakanlık önceden duyurmak suretiyle dil barajını belirleyeceği diller için düşürebilir,
g) Daha önceki yurtdışı görev veya eğitimlerden disiplinsizlik veya yetersizlik nedeniyle süresinden önce geri çekilmemiş olmak.

2- Ek olarak emniyet personelinde aranacak şartlar:

1) Son iki performans değerlendirme döneminde 3,00 puandan aşağı performans değerlendirme notu almamış olmak,
2) Son üç yıl içinde, kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası almamış olmak,
3) Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İl Emniyet Müdürü unvanlarında görev yapıyor olmak veya Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde olmak.
3- Ek olarak, Jandarma Hizmetleri Sınıfı ile Sahil Güvenlik personelinde aranan şartlar:
1) Sicil not ortalaması/değerlendirme not ortalaması 90 ve üzerinde olmak,
2) Subaylarda kıdemli binbaşı, yarbay, albay, kıdemli albay; general/amirallerde ise Tuğgeneral-Tümgeneral/Tuğamiral-Tümamiral rütbelerinde olmak,
3) Değerlendirme puanı itibariyle seçilebilme sırasında olmak,
4) Asgari iki yıl süre ile yurtdışı sürekli görev yapmaya engel bir durumu bulunmuyor olmak.

ATEŞE UNVANI İÇİN

1- İçişleri Bakanlığı personeli:

a) Halihazırda geçici veya sürekli olarak altı ay ve daha uzun süre ile yurtdışında görev yapıyor olmamak,
b) Herhangi bir sebeple dokuz ay ve daha fazla süreyle yurtdışında görev yapmış personel için; kadrosunda göreve başlama tarihinden itibaren, iki yıldan az olmamak üzere yurtdışında kaldığı süre kadar Bakanlık Teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,
c) Aylıksız izinli olmamak,
ç) Daha önce sürekli görevle yurtdışı teşkilatında görevlendirilmemiş olmak,
d) Hakkında; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının, dördüncü kısmının üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlarla, işkence, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı adli soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya aynı suçlar nedeniyle idari soruşturma yürütülüyor olmamak veya mahkumiyet kararı bulunmamak,
e) Temsil yeteneğine sahip olmak,
f) Son beş yıl içerisinde YDS'den veya buna denkliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarının birisinden en az (C) seviyesi puan almış olmak. Ancak, Bakanlık önceden duyurmak suretiyle dil barajını İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri hariç olmak üzere belirleyeceği diller için düşürebilir,
g) Bu Yönetmelikte belirtilen sınavda başarılı olmak,
ğ) Daha önceki yurtdışı görev veya eğitimlerden disiplinsizlik veya yetersizlik nedeniyle süresinden önce geri çekilmemiş olmak.
2- Ek olarak emniyet personelinde aranacak şartlar:
1) Son iki yıllık performans değerlendirme döneminde 3,00 puandan aşağı performans değerlendirme notu almamış olmak,
2) Son üç yıl içinde, kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası almamış olmak,
3) Emniyet Amiri, Dördüncü, Üçüncü veya İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde olmak.
3- Ek olarak, Jandarma Hizmetleri Sınıfı ile Sahil Güvenlik personelinde aranan şartlar:
1) Sicil not ortalaması/değerlendirme not ortalaması 90 ve üzerinde olmak,
2) Değerlendirme puanı itibariyle seçilebilme sırasında olmak,
3) Asgari iki yıl süre ile yurtdışı sürekli görev yapmaya engel bir durumu bulunmuyor olmak,
4) Subaylarda yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı, binbaşı; astsubaylarda ise astsubay başçavuş veya astsubay kıdemli başçavuş rütbelerinde olmak.

EMNİYET PERSONELİ İÇİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- Daha önce başkomiser unvanında görev yapanların da yurt dışına ateşe unvanında atanma hakları varken, yeni düzenlemede bu hak kaldırılmıştır.

2- Ateşe unvanında gitmek için daha önce şartları başvuran tüm adayların mülakata girme hakkı varken, yeni düzenlemede sadece YDS puanına göre beş katı aday mülakata girebilecektir. Başvuru yapabilmek için ayrıca "çalıştığı kadronun en üst dereceli amirinin muvafakati" gerekecektir.

Yine daha önce askerlik yapmış olma şartı varken, yeni düzenlemede bu şart kaldırılmıştır.

Eski ve yeni düzenlemede de, birinci sınıf emniyet müdürü ve üstü unvanlarda yer alanlar müşavir olarak atanabilmektedir.

diğer taraftan, ateşe yardımcısı unvanı, yeni yönetmelikte yer almamıştır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar