Aday Öğretmenler Hizmet Puanı Ekletebilirler

Aday Öğretmenler Hizmet Puanı Ekletebilirler

Bazı il ve ilçeler de hizmet puanlarının eklenmesi konusunda öğretmen arakadaşlara yanlış uygulamalar yapmaktadır.Aday Öğretmen arkadaşlar Ücretli olarak çalıştığı süreleri veya dersahanede çalıştığı süreleri hizmet puanlarına ekletmek istediklerini il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine söylediklerinde aday oldukları için buna engel olmaktadırlar ama böylesine bir hataya

Öncelikle her özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde gelen sık sorulardan biri olan hizmet süresi ve hizmet puanların tutarsızlığına açıklık getirmek istiyorum.özellikle tercih edilen okullara atanamayan öğretmenler kendisi kadar hatta daha az hizmet süresine sahip olmasına rağmen daha fazla hizmet puanı ile atanan öğretmen için “acaba bir torpil mi var” diye düşünce ile bize başvuruyor.

Gelen şikayetleri incelediğimizde tercihlere yerleşen öğretmenlerin sanki her yıl 40 puan alıyormuş gibi bir sonuçla karşılaşabiliyoruz.İlk bakışta torpil gibi görünen bu olayın aslında olağan bir işlemlerin sonucu olduğunu görmekteyiz.Burada dikkat edilecek husus hizmet birleştirme ile öğretmene verilen hizmet puanlarıdır.Örnek olarak A ilinin B ilçesinden cumhuriyet ortaokuluna eş durumu özür durumu atamalarında tercih ettiniz fakat sonuçların açıklandığı gün baktınız ki sizden daha az hizmet süresi olan biri o okula yerleşmiş hatta bir hesapladınız yerleşen kişi neredeyse her yıl 40 puan almış.

Teorikte imkansız gibi gözüken bu durum aslında pratikte gayet mümkün bir durum(mevcut yönetmeliğe göre okullar en fazla 30 hizmet puanı verebilir) kişi çalıştığı yıl için aldığı puanı dışında öğretmenlik öncesi çalışmış olduğu ücretli öğretmenliklerini veya dersane de çalıştığı hizmet yıllarını hizmet puanı olarak ekletmiş olabilir ki bu sayede de sizden daha üstün hizmet puanına sahip olarak istediğiniz okula atanmıştır.

Bazı il ve ilçeler de hizmet puanlarının eklenmesi konusunda öğretmen arakadaşlara yanlış uygulamalar yapmaktadır.Aday Öğretmen arkadaşlar Ücretli olarak çalıştığı süreleri veya dersahanede çalıştığı süreleri hizmet puanlarına ekletmek istediklerini il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine söylediklerinde aday oldukları için buna engel olmaktadırlar ama böylesine bir hataya imza atıp öğretmenlerin haklarına girmektedirler.Çünkü hiçbir kanun veya yönetmelikte aday öğretmenin hizmet puanlarını ekletemeyeceğini söyleyen madde yok.Aksine öğretmen atama ve yer değiştime yönetmeliğinin 48 maddesinde net ifade ile hizmet puanlarının sayılabileceği durumlar belirtilmiş ve aday öğretmenlerin bu haktan yararlanamayacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır .Eğer varsa resmi olarak göstermeleri gerekir tabi olmayan maddeyi nasıl gösterecekler merak konusu olur.

Milli eğitim müdürlüklerindeki memur veya şeflerin hatta şube müdürlerinin karıştırdığı madde şu;

657 sayılı Kanun

Madde 158 - (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/ 1 md.)

Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 üncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar.(9-3 olarak görevden başlanır)

Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.

657 saylılı kanunun 158. Madde uyarınca hizmet birleştirmelere bir sınırlama getirilmiş fakat bu sınırlama aday memurların adaylığı kalkmadan derece kademe alamayacağına işaret etmiştir.yani Adaylığı süresince derece kademe(terfi )getirecek herhangi bir hizmet birleştirmenin yapılamayacağına açıklık getirilmiştir.Milli eğitim müdürlüklerinde çalışanlar da bu maddeye dayanarak hizmet birleştirmelerin hepsine engel olmaktadırlar.Hizmet puanlarını eklenebileceği durumlarda ise hiçbir memura derece ve kademe verilmemektedir. Bu yüzden derece ve kademeye sayılmayıp sadece hizmet puanı olarak eklenebilecek aşağıdaki süreler adaylık süresince hizmet birleştirilmeleri yapılarak aday öğretmenin hizmet puanlarına ekletilebilir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak hususlar

MADDE 48 – (1)* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçen süreler,

*4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirdikleri süreler,

*Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararı kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler(ücretli öğretmen) ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler,

Görevin geçirildiği hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.(tüm geçen süre eklenir)

(2) Bu Yönetmeliğin 47 nci maddesinde hizmet bölgelerinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında Devlet memuru statüsünde, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, askerlikte geçen hizmet sürelerinin tamamı ile özel öğretim kurumlarında öğretmen veya yönetici olarak geçen sürelerin ödenen sigorta prim ödeme gün sayısı kadarı, görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

(3) Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirilen süreler birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

(4) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu dışındaki diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, bu kurumlarda geçirdikleri süreler, görevlendirildikleri eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

(5) Bakanlık merkez teşkilatı ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan öğretmenlerin, buralarda geçirdikleri görev süreleri, görev yaptıkları hizmet bölgesinin birinci hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

(6) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, buralarda geçirdikleri görev süreleri, görev yaptıkları yerin dahil olduğu hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

(7) Askerlik görevini yurtdışında yapmış olanların askerlikte geçirdikleri süreler ile yurtdışında görevlendirme suretiyle geçirilen süreler, birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

(8) Görev yeri değişikliğine bağlı mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yerinde geçmiş sayılarak dikkate alınır.

(9) Hizmet puanı hesaplamalarında il, ilçe, belde ve köyler görevin geçirildiği tarihteki statüleri itibarıyla dikkate alınır.

(10) Askerlikte geçirilen süreler hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıdaki maddelerden her hangi bir şartı taşıyorsanız hizmet birleştirmesi yaparak hizmet puanlarınıza ekletebilirsiniz.

Mebpersonel

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar