Hakkında soruşturma açılan memur bilgi edinme kapsamında bilgi/belge isteyebilir mi?

Devlet memurları hakkında görev yaptıkları kamu kurumları tarafından açılan soruşturmalarda, "SORUŞTURMA SÜRERKEN VEYA BİTTİKTEN SONRA" Bilgi Edinme Hakkı kapsamında bilgi/belge talep edilebilir mi?

Bu yazımızda, kamu çalışanları hakkında görevli oldukları kurumlarca yürütülen soruşturmalarla ile ilgili olarak memurun bilgi ve/veya belge talebinde bulunup bulunamayacağı hususunda bazı değerlendirmelerde bulunacağız. İlk önce kısa olarak Bilgi Edinme Hakkının ne zaman getirildiğinden bahsedelim.

Bilindiği üzere, 24 Ekim 2003 tarihli ve 25269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 sayılı "BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU" ile demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak herkese bilgi edinme hakkı tanınmıştır.

İşyeri açmak isteyen esnaf ve sanatkardan istenen belgeler nelerdir?

İşyeri açmak isteyen esnaf ve sanatkardan istenen 317 belgenin, "sıfıra indirileceği" sistem, seneye devrede.

Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) adı verilen uygulama ile 317 belgeyi 37 günde toplayan, ortalama 12 bin lira harcayan esnaf ve sanatkar, tek noktadan başvuru yapacak. Esnaf ve sanatkar, 6 gün içinde iş yeri açma ruhsatı alacak. İnternet üzerinden işleyecek PERBİS ile plansız ve verimsiz yatırımların önüne geçilecek.

6 günde tamam

Sözleşmeli öğretmen alımında hangi alanın kadar kontenjanı var?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. MEB'in açıklamasına göre sözleşmeli öğretmenlik ataması için yapılan ön başvurular 8 Mart'a kadar devam edecek. İşte atama için başvuru detayları...

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında branş dağılımı açıklandı. Branş dağılımının açıklanması ile en çok atama yapılacak bölümler de belli oldu. 20 bin öğretmen ataması ve 5 bin ücretli ataması tahmini kontenjanları.

Sözleşmeli öğretmen ataması için başvuruları 2 Mart Cuma günü başladı. Sözlü sınav ise 17 Nisan ve 8 Mayıs arasında yapılacak. İşte atamalarla ilgili merak edilenler…

HANGİ ALANIN NE KADAR KONTENJANI VAR?

Sözleşmeli öğretmen alınacak en çok kontenjan 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine ayrılırken, onu 2 bin 2 ile İngilizce ve 1.907 ile din kültürü ve ahlak bilgisi branşları takip etti.

Memurlar yüzde 4 zammın yanında enflasyon zammı da alabilecek mi?

2018'de memurlar yüzde 4 zammın yanında enflasyon zammı da alabilecek mi?2018'in ilk 2 ayında enflasyon yüzde 1,75 oldu. Temmuz'da enflasyon eğer yüzde 4'ü aşarsa, aşan miktarda memurlar enflasyon zammı alacak.

2017'nin ilk 6 ayında memurlar yüzde 3 zammın yanında yüzde 1,76 da enflasyon zammı almıştı. 2017'ninn ikinci 6 ayında da memurlar yüzde 4 zammın yanında yüzde 1,69 enflasyon zammı almıştı.

2018'DEKİ ZAM ORANI

Toplu sözleşmeye göre, 2018 yılında öngörülen zam oranı 4+3,5'tir.

Buna karşın 2018 yılının ilk yarısında ilk 2 ayda oluşan enflasyon oranı yüzde 1,75'tir. İlk 6 ayda enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda memurlar için enflasyon zammı oluşacak.

2018'DE ENFLASYON FARKI ZAMMI 6 AYLIK DİLİMLER HALİNDE HESAPLANACAK

Unvan değişikliği sınavları yargıda nasıl iptal edilir?

Unvan değişikliği sınavlarının sözlü kısmı yargıda nasıl iptal edilir? Bu yazıda unvan değişikliği sınavlarının yargıda nasıl iptal edileceğine dair açıklamalara yer vereceğiz.

Bu yazıda unvan değişikliği sınavlarının yargıda nasıl iptal edileceğine dair açıklamalara yer vereceğiz.

1- Bilindiği üzere, 22 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, genel çerçeve yönetmelik değiştirilmiş ve unvan değişikliği sınavları için de sözlü sınav şartı getirilmiştir. Tıklayınız.

2- Genel çerçeve yönetmelik sonrasında, kurumlar da kendi yönetmeliklerini değiştirmiştir. Sağlık Bakanlığı, 31/3/2017 tarihinde kendi kurumsal yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, genel çerçeve yönetmelikte yapılan değişikliği kendi kurumsal yönetmeliğine yansıtmıştır. Tıklayınız.

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

2 bin 62 lira bayram ikramiyesi, bu ay KPDK’ya taşınacak. Memurlar ve memur emeklileri için anlaşma sağlanırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiye yolu açılacak.

ilyonlarca memur ve emeklinin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. Bayram ikramiyesi isteyen memurların ve emeklilerin heyecanla beklediği toplantı, bu ay yapılacak. Toplantıda bayram ikramiyesinin masaya yatırılması beklenirken, memurlar ve memur emeklileri için anlaşma sağlanırsa SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de ikramiye yolu açılacak.

EMEKLİ İÇİN İKİNCİ TOPLANTI

Sağlık meslek lisesi mezunlarının atamaları yapılabilecek mi?

Doğa Hastanesi ve Mesleğim Sağlık Meslek Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Kırmızı: ( Sağlık Meslek Liselerini bitirenlerin hemşire yardımcısı olarak göreve başlaması) Cumhurbaşkanımıza bu konuya eğildiği ve bir çözüme kavuşturduğu için müteşekkiriz. Yaptığı açıklama ile sağlık meslek lisesi mezunlarının kadro alabilecekleri ve atamalarının yapılabileceği vurgulanırken kendi içerisinde bir terfi sistemi uygulanarak hemşire olabilme yolları açılıyor.

Memura saatlik izin verilebilir mi?

Saatlik izin vermen yöneticiler şikayet edilebilirmi? 657 sayılı DMK da saatlik izin düzenlenmişmidir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda anlatılan izinler arasında saatlik izin uygulaması olmamasına rağmen fiiliyatta bu şekilde bir uygulama geliştirilmiştir.Devlet Personel Başkanlığınca da çeşitli zamanlarda verilen görüşlerde de memura saatlik izin verilmesinin mümkün olmadığı yönünde görüşler bulunmaktadır.Her ne kadar fiiliyatta kurumlarda böyle uygulamalara gidilmekte ise de, Danıştay'ın verdiği karar ile de saatlik izin uygulaması diye bir uygulamanın kanunda yer almadığı bir kez daha vurgulandı.

Kamu personelinin sicil notu neden düşürülür?

Kamu personeli arasında sık sık tartıma konusu olan sicil notu ile ilgili yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı. Bir üniversitenin öğretim görevlisi, her yıl 'çok iyi' olarak düzenlenen sicil notunun, 'iyi' olarak belirlenmesine mahkemeye taşıdı. Danıştay ise, bir neden yokken memurun sicil notunun düşürülmesinin hukuka aykırı olduğunu hükmetti.

Ulaşılan mahkeme tutanaklarına göre, bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan davacı, 2010 yılında sicil notu 'çok iyi'den 'iyi'ye düşürülmesi üzerine harekete geçti.

İdare mahkemesi, sicil notunun düşürülmesinde 'bir belge' aranmayacağını, gözlem ile de amirin sicil notunu düşürebileceğini belirterek, davanın reddi yönünde karar verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın askeri hekim alımı nasıl yapılıyor?

Milli Savunma Bakanlığı'nın askeri hekim ihtiyacının karşılanması için tıp fakültelerinin ara sınıflarından 250 öğrenci alınacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Milli Savunma Bakanlığı'nın askeri hekim ihtiyacını karşılamak üzere yeni eğitim öğretim yılında tıp fakültelerinin ara sınıflarından yatay geçişle 250 öğrenci alacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin, Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına tıp fakültelerinin ara sınıflarından yatay geçişle 250 öğrenci alacağı belirtilerek, bu öğrenci alımları için genel şartların Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandığı aktarıldı.

Bir derneğin seminerlerine katılan daire başkanı, etik ilkeleri ihlal etmiş olur mu?

Kurumun kararı olmaksızın bir derneğin eğitim ve uygulama seminerlere katılan personelin Daire başkanlığından alınarak Müşavirlik kadrosuna atanması kamu yararı ve hizmet gereklerine uygundur.

Danıştay, Kurumun kararı olmaksızın bir derneğin eğitim ve uygulama seminerlere katılan personelin kurum personelinin mesleki birikiminin kişisel yarar için kullanılmamasını sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtilen ilkelere aykırılık teşkil ettiğinin Devlet Denetleme Kurulu raporlarıyla tespit edildiğini ve bu durum personelin Daire başkanlığından alınarak müşavirlik kadrosuna atanmasına yönelik işlemin kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun olarak yapıldığının göstergesi olduğuna karar verdi.

Mühürsüz oylar geçerli sayılacak mı?

Parsak, "mühürsüz oyların geçerli sayılacağı" iddiasına ilişkin, "Mühürsüz oy, pusula diye bir şey yok. Oy pusulasında Yüksek Seçim Kurulunun filigranı ve ilçe seçim kurulunun mührü olacak." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "seçim ittifakı teklifinin" yüzde 10'un altında oy alan partiler için de şans getirdiğini belirterek, "Yüzde 1 ya da yüzde 2 oy alan partiler ortaklık kurduklarında, bu aynı zamanda Türkiye'nin çok temel ihtiyacı olan siyasetteki iş birliğini siyasetin önüne koymayacak mı?" dedi.

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde, teklif sahibi ve komisyon üyesi milletvekilleri söz aldı.

Hekimler mesleklerine neden atanamıyor?

Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra devlet hastanesinde kadro gösterilerek atama bekleyen yüzlerce hekim, "güvenlik soruşturması"na takıldı. Soru önergeleri ve meslek örgütlerinin talebine rağmen atanmayan hekim sayısı açıklanmazken, hekimler mesleklerini neden yapamadıklarının yanıtını da öğrenemiyor. Güvenlik soruşturması sonucu açıklanmayan 332 doktor ise çalışmaya başlamak için hala tebligat bekliyor.

İhraç Edilen veya Görevden Uzaklaştırılıp Tekrar Göreve Başlayan Sözleşmeli Personele Ödenecek Başarı Ücreti

ÖZET: OHAL Kapsamında görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilen sözleşmeli personelin göreve tekrar başlaması halinde başarı ücretinden faydalanıp faydalanamayacağı hk. ( 21/02/2018- E.1276 )

399 sayılı KHK uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personel hakkında uygulanan görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasından sonra kendisine ödenecek mali haklara başarı ücretinin dahil edilip edilmeyeceği ve haklarında görevden uzaklaştırıldıkları dönem için sicil raporu doldurulup doldurulmayacağı ile 679 sayılı KHK ile ihraç edilen ve 697 sayılı KHK ile görevine iade edilen personele başarı ücreti ödenip ödenmeyeceği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep eden ilgi yazılar incelenmiştir.

Öğrenim şartına başvuru tarihlerinde değil sınav tarihlerinde sahip olacak memur, görevde yükselmeye başvuru yapabilir mi?

Görevde yükselme kadroları için aranan öğrenim şartına başvuru tarihinde değil ama sınav tarihinde sahip olacak aday, görevde yükselmeye başvuru yapamaz.

SORU: Belediyede memurum.mühendislik kadrosu için unvan değişikliği sınavına müracaat etmek istiyorum.ancak mühendislik son sınıf öğrencisiyim.okuldan mezun olabilecek durumdadır yazısı aldım. Müracaat tarihi 31.01.2018 son bu tarihte mezun değilim. Sınav tarihi 23.09.2018 bu tarih itibariyle mezunum.lise ve üniversite son sınıf öğrencileri mezun olamadıkları halde ÖSYM ve KPSS sınavlarına girebilmektedirler. Ben de bu haklardan yararlanabilirmiyim. Sınava girmemde bir sakınca olup olmadığı hususunda bilgilendirme istiyorum. Teşekkür ederim

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş