Hangi il müdürleri makam tazminatı alır?

Makam Tazminatı cetveline göre sadece il idare kurulu üyesi il müdürleri makam tazminatı alabilmektedir.

Efendim,

Üçlü kararname ile atandığım İl Kültür Müdürlüğü görevimden, 5 yıl sonra, kararnamemin iptali üzerine, muvafakatla Üniversite Daire Başkanlığına geçtim. Bir müddet sonra 2547 sayılı yasaya tabi Akademik Uzman kadrosuna alındım. 1997 yılında bu kadrodan emekliye ayrıldım. Ek göstergem 3600 tl.dır. Emekli olmuş aynı durumdaki bir meslektaşımın söylediğine göre, İl Müdürlüğü sırasında ödenen tazminatları emekli maaşına sonradan ekletmiş. Böyle bir uygulama olabilir mi? Bunun için ne yapmam gerekir? İlginize ve zahmetinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Ekrem Kılıç

Sorunuz özelinde, İl Müdürlüğü görevinde bulunanlardan kimler makam tazminatı alır? Konusunu değerlendirmekteyiz.

Bakanlık İl Müdürlerinin tamamı makam tazminatı alamıyorlar.

Makam Tazminatı belirlemesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde yapılmıştır.

Makam tazminatı cetvelinde daha önce makam tazminatı almayan kadro görev ünvanlarına, 1997 yılında yürürlüğe giren 570 sayılı KHK ile ekleme yapılmıştır. 570 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilk defa eklenilen bir unvanda bulunan memur 1997 yılından önce emekli olsa dahi, makam tazminatı alabiliyor.

Bu cetveldeki tespite gore;

- Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri için 3000 makam tazminatı göstergesi

-Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla;

- Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri için 1500 makamm tazminatı göstergesi,

- Büyükşehir Belediyesi olmayan diğer illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri için de 1000 makam tazminatı göstergesi,

bulunmaktadır.

Makam tazminatı alan memur için, ayrıca görev ve temsil tazminatı da verilmektedir.

3000 makam tazminatı için 9000 görev tazminatı,

1500 makam tazminatı için 7500 görev tazminatı,

1000 makam tazminatı için 7000 görev tazminatı,

verilmektedir. Bu tutarlar, güncel memur maaş katsayısı (0.079308) ile çarpılarak memura ödenen tazminat tutarları bulunmaktadır.

12000 x 0.079308 = 951 TL

9000 x 0.079308= 713 TL

8000 x 0.079308= 634 TL.

İl İdare Kurulu üyesi olan bakanlık il müdürleri ile il idare kurulu üyesi olmayan bakanlık il müdürlerinin emekli aylıklarında hesapladığımız tutarlar kadar fark bulunmaktadır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 57 hükmünde, İl idare kurulu üyelerinin kimlerden oluşturulduğu belirlenmiştir. Bu belirlemeye göre de il idare kurulu;

- Valinin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, Defterdar, Milli Eğitim, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve Veteriner Müdürlerinden oluşmaktadır.

DEĞERLENDİRMEMİZ;

Bu şekilde yapılmış olan makam tazminatı düzenlemesine göre; sadece il idare kurulu üyesi olan Bakanlık İl Müdürleri makam tazminatından yararlanabiliyor, il idare kurulu üyesi olmayan bakanlık il müdürlüğü görevinde bulunanlar ile il idare kurulu üyesi dışındaki diğer kamu idarelerinin il müdürleri makam tazminatından yararlanamıyorlar. Bunun istisnası sadece Makam tazminatı cetveline ismen yazılan il müdürledir. Örneğin il müftüsü, il emniyet müdürü, SGK il Müdürü....

Bu istisnalar dışında, kural olarak, il müdürünün il idare kurulu üyesi olup olmadığına bakılacak. Bu bağlamda örneğin, İl Kültür Müdürü il idare kurulu üyesi olmadığından makam tazminatı almayan il müdürleri arasındadır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar