Memurluktan akademik kadroya geçişte güvenlik soruşturması yapılır mı?

Sitemize ziyaretçilerden gelen bir soruda, halen devlet memuru olarak çalışmakta olan personelin akademik personel olarak üniversiteye naklen geçmek istemesi durumunda 657 sayılı Kanuna devlet memuru olma genel şartı olarak eklenen güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması zorunluluğunun atanma öncesinde yapılıp yapılmayacağı ve sürecin bu yüzden uzamasının söz konusu olup olmayacağı sorulmuştur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak çalışmaktayken 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi akademik kadroya naklen yahut istifa etmek suretiyle atanmak istenmesi durumunda, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun "Uygulanacak diğer kanun hükümleri" başlıklı 20 inci maddesinde yer alan "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmünde yapılan yollamayla 2547 sayılı Kanuna ve 657 sayılı Kanuna bakılması gerekecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde düzenlenen devlet memuru olma genel şartlarına "güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma" şartının 676 sayılı KHK ile eklendiğini haberimizde yayınlanmıştık. Buna göre, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmadan artık devlet memurluğuna girilemeyecektir. Mevcut durumda devlet memuru olanlar için tekrardan güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak çıkarılan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde, "Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak" genel şart olarak düzenlenmiş ve 2914 sayılı Kanuna tabi kadrolara yapılan tüm atamalarda bu şart aranmaktadır.

657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaktayken farklı bir Personel Kanununa tabi bir kurumda ve farklı bir statüdeki göreve naklen yahut istifa etmek suretiyle atanmak istenmesi durumunda, artık tabi olunan Kanunlar değişeceği için statülerin biri sona ererken diğerinin başlaması söz konusu olacaktır. Bu durumda, yeni başlayacak statü açısından personelin o kadro veya pozisyona atanma genel ve özel şartlarını sağlayıp sağlamadığı, yürürlükte olan mevzuata göre tekrar değerlendirilecektir.

Bu itibarla; 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta iken 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi bir kadroya naklen yahut istifa ederek atanmak istenmesi durumunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan "güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma" şartı gereğince akademik kadroya atanmak isteyen hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması gerektiğini ve bu gereklilik nedeniyle naklen yahut istifa suretiyle geçiş sürecinin uzama ihtimalinin söz konusu olabileceğini düşünmekteyiz.

Dolayısıyla personel için yürürlükte olan mevzuat gereğince aranması zorunluluğu söz konusu olacaktır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar