Sayıştay'dan sınavsız atamalara ilişkin kritik karar

Bu köşeyi takip edenler, milyonlarca kişi sınavla atama beklerken istisnai kadrolara yapılan atamaların bazen vicdanları kanattığını ifade etmiş olduğumuzu hatırlayacaklardır. Sayıştay bu konuda ilginç, aynı zamanda da kritik bir karar vermiştir.

Sayıştay 5. Dairesi sınavsız atamalarla ilgili olarak vermiş olduğu kararda şu ifadelere yer vererek adeta ezber bozmuştur. Bu kararda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 59'uncu maddesi hükmü uyarınca Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan .............'in 48 gün sonra sınav şartı yerine getirilmeden mühendis kadrosuna atanıp, aylık, zam ve tazminatlar ile ek ödemelerinin mühendis kadrosu için öngörülen tutarlar üzerinden ödenmesi sonucu ...........TL kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede; 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı (Değişik:RG-7/5/2014-28993) 5'inci maddesinin (2)'nci bendinde, unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında mühendis kadrosu da sayılmış, "Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8'inci maddesinin (1)'inci bendinin b) fıkrasında da "Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak," gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, aynı yönetmeliğin 20'nci maddesinin 1'inci fıkrasının (ç) bendinde bulunan, "İstisnai memurluklarda çalışanlar veya çalışmış olanlar, bu yönetmelik kapsamındaki kadrolara, atanacakları kadro için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla sınavsız atanabilir" hükmü Danıştay.... Dairesi'nin ....... tarihli ve Esas No: ......ve Karar No: ...... sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 03/06/2009 tarihli ve 2009/50 sayılı genelgesinde; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59'uncu maddesi kapsamında tanınan atama yetkisi, sınırsız bir yetki olmayıp, bu yetkinin memuriyete sınavsız girişin bir yönetimi gibi kullanımına hukuken imkan bulunmamaktadır. Bu sebeple, özel kalem müdürlüğü kadrolarına atanacakların seçiminde, belediye başkanlarının bir seçim dönemi boyunca çalışabilecekleri ehliyet ve liyakat sahibi kişileri seçmeleri esastır" denilmektedir.

Anılan hükümler uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 59'uncu maddesi hükmü uyarınca özel kalem müdürlüğü görevini yürüten ilgilinin unvan değişikliği sınavında başarılı olmadan mühendis kadrosuna atanıp, bu kadro için öngörülen aylık, zam ve tazminatlar ile ek ödemelerin verilmesi mümkün değildir.

Bu nedenlerle, özel kalem müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan .........'in 48 gün sonra sınav şartı yerine getirilmeden mühendis kadrosuna atanıp, aylık, zam ve tazminatlar ile ek ödemelerinin Mühendis kadrosu için öngörülen tutarlar üzerinden ödenmesi sonucu........ TL kamu zararına sebebiyet verildiği ifade edilmiştir.

Her ne kadar Devlet Personel Başkanlığı aksi yönde görüş vermiş olsa da (DPB'nin vermiş olduğu görüşte; Halen istisnai memuriyet niteliğindeki bir kadroda görev yapan personelin, öğrenimle ihraz etmiş bulunduğu unvana ilişkin Bakanlığınıza ait unvan değişikliğine tabi kadrolara sınavsız, genel hükümlere göre atanmasının mümkün bulunduğu ifade edilmiştir) bu kararla birlikte istisnai kadrolara ilk defa atananların memur kadrolarından başka kadrolara atanmasının yolu kesilmiştir. Çünkü, aksi yönde yapılacak atamaların tazmini ile karşı karşıya kalınması söz konusudur.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar