Kredili bankomattan dolayı 3 ayrı icra gelirse, 3 ayrı disiplin cezası mı verilir?

Kredili bankomat hesabına zamanında ödememe yapmamaktan dolayı 3 ayrı icra geldiğinde memura 3 ayrı ceza mı verilir?

İyi çalışmalar kolay gelsin. Kurumda çalışmış olduğumuz bir arkadaşın A bankasına olan kredi karti borcu nedeniyle icra takibi başlatıldığından disiplin soruşturması başlatılıp uyarma cezası aldı. Ancak yine ayni banka kredi borcu nedeniyle ayrı ve yeni bir icra takibi başlattığından yeniden disiplin soruşturması başlatıldı. Arkadaşın dediğine göre kredili bankomattan dolayı aynı banka faizi işletip ayri bir icra daha göndereceğini söylüyor. Bu durumlar karşısında aynı bankanın 3 icra takibi sebebiyle 3 ayrı disiplin cezasi verilmesi mevzuta uygun mu? Yoksa ilk verilen ceza kafi olup diğerlerinde ceza verilmesine yer olmadigina dair karar vermek mi gerekmektedir. Simdiden tskler.

Devlet memurlarına uygulanacak disiplin cezası gerektiren fiiller ve disiplin cezaları Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenmiştir.

Devlet Memurları Kanununun 125/B-k bendine göre "Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak" kınama cezasını gerektiren bir fiil olarak sayılmıştır.

Aynı şekilde Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde "Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir." hükmü yer almaktadır. Buna göre disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi için öngörülen süre içerisinde yeniden aynı fiilin işlenmesi halinde ceza ağırlaşacaktır. Bu noktada disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi için gerekli olan süre önem arz etmektedir.

Devlet Memurları Kanununun "Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi" başlıklı 133. maddesi "Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır." şeklindedir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerini incelemeden önce üzerinde önemle durulması gereken nokta Devlet Memurları Kanununun genel kanun olduğu hususudur. Memurun kadrosu itibariyle tabi olduğu özel bir kanun var ise o vakit özel kanunun hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Örneğin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 66. maddesinin (b) bendinde söz konusu fiil için kademe ilerlemesinin durdurulması cezası öngörülmüştür.

Memurun kadrosu itibariyle tabi olduğu özel bir kanun yok ise "Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak" kınama cezasını gerektiren bir fiildir. Ceza hukukunda bir fiil için birden fazla ceza verilmesi mümkün değildir. Ancak her bir icra takibine neden olma fiili ayrı olduğundan her bir fiil için soruşturma açılıp ceza verilebilir. Aynı borç için borcun faizi ile ilgili olarak farklı takip açmak gerekmez. İcra takibi ile asıl alacak, icra harçları, takip masrafları, faiz ve vekalet ücreti talep edilebilir.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus kanun metnindeki "kasten" ibaresidir. Antalya 1. İdare Mahkemesinin 20/10/2011 tarihli ve 2011/1252 E. sayılı kararında maaşının ¼'üne haciz konulan memurun savunmasında ileri sürdüğü hastalıkların getirdiği maddi külfet nedeniyle borcun bir kısmını ödeyemediği hususunun araştırılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Sonuç olarak; Devlet memurunun kasten neden olduğu her bir icra takibi için idare soruşturma açabilir ve ikinci fiilden itibaren şartları varsa cezayı ağırlaştırabilir. Ancak memurun savunmasının alınması yeterli görülmemeli, memurun icra takibine kasten mi neden olduğu hususu araştırılıp incelenmelidir. Soruşturmacı sadece memurun aleyhine olan değil lehine olan delilleri de toplamak zorundadır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar