Beraat eden memur görevine dönebilir mi?

Haklarında açılan davalar nedeniyle 'işlerini' kaybeden kamu görevlilerine Danıştay'dan güzel haber geldi. Danıştay, hakkında güveni kötüye kullanma suçu nedeniyle hakkında dava açılan ve bu sebeple memurluktan çıkarılan bir öğretmenin 'geri dönüş talebini' haklı buldu. Danıştay, kamu görevlisinin davadan beraat etmesi koşuluyla görevini geri dönebileceğini hüküm altına aldı.

Kamu görevlerinin geri dönüşlerindne emsal teşkil edecek olay Kahramanmaraş'ta yaşandı.

sgkrehberi.com'un ulaştığı mahkeme tutanaklarına göre, bir ilkokulda öğretmenlik yapan davacı, 'hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçu' nedeniyle para cezası aldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı üzerine öğretmen memurluktan çıkarıldı.

Öğretmen ilk olarak hakkında verilen kararı itiraz etti. Ve yeniden yargılandı. Öğretmen bu kez, hakkındaki suçlamalardan dolayı 'beraat' etti.

Beraat kararını alan öğretmen, memuriyetten çıkarılma kararının iptali için idare mehkamesinde dava açtı.

İdare mahkemesi ise, memurluktan çıkarılma kararının hukuka uygun olduğunu belirterek, davanın reddi yönünde hüküm kurdu.

Dava bu kez Danıştay'a taşındı. Danıştay 12. Dairesi ise bu kapsamdaki memurlara emsal teşkil edecek bir karara imza atarak, beraat eden memurların görevlerine dönebileceklerini hüküm altına aldı.

Danıştay 12. Dairesi'nin ilgili kararı şöyle,

"..... İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacının hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçundan yargılaması sonucu Elbistan 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 11/07/2014 tarihli ve E:2013/104, K:2014/612 Sayılı kararıyla 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırıldığı ve bu kararının temyiz edilmeden kesinleştiği, anılan karar uyarınca davacının 657 Sayılı Kanun'un 48/A-5 ve 98/b maddelerinde öngörülen memur olma şartlarını sonradan kaybettiğinden bahisle 'nın 14/11/2014 tarihli ve 190037 Sayılı işlemi ile görevine son verildiği, davacı tarafından kesinleşen adli yargı kararına karşı 04/06/2015 tarihinde yeniden yargılanma talebinde bulunulduğu, aynı Mahkemece yargılanmanın yenilenmesi talebinin reddedilmesine dair itirazın Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28/12/2015 tarihli ve 2015/650 Değişik İş sayılı kararıyla kabul edilmesi üzerine yeniden yapılan yargılama sonucu Elbistan 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 09/02/2016 tarihli ve E:2015/1101, K:2016/37 Sayılı kararı ile davacının sunmuş olduğu arsa satış sözleşmesinin incelenmesinden, davaya konu alım satım işleminin hukuki ilişki çerçevesinde gerçekleştiği, olayın tamamen bir hukuki ihtilaf kapsamında kaldığı, karşılıklı beyanların da birbirini doğrular nitelikte olduğu, tüm bu sebeplerle davacının üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca beraatine karar verildiği ve bu kararın 10/03/2016 tarihinde keşinleştiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacı hakkında "güveni kötüye kullanma" suçuyla ilgili yapılan yargılama sonucu verilen cezanın, yeniden yapılan yargılama sonucu ortadan kaldırılarak davacının beraatine karar verilmiş olduğu hususu dikkate alındığında, ortaya çıkan bu yeni hukuki durum sebebiyle davacının görevine son verilmesine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından İdare Mahkemesi kararının bozulması gerekmektedir...."

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar