Hakim ve savcı maaşları nasıl hesaplanır?

Hakim ve savcı maaşları, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri esas alınarak hesaplanmaktadır.

Maaşların hesaplanmasında temel kriter "kıstas aylık"tır. 2802 sayılı Kanunun 102 inci maddesine göre kıstas aylık, en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının brüt tutarını ifade etmektedir. Kamu personel sisteminde en yüksek Devlet memuru ise Başbakanlık Müsteşarı kabul edilmektedir.

Başbakanlık Müsteşarına fiilen yapılan ödemelerin brüt tutarları şunlardır:

Aylık Ortalama Sözleşme Ücreti : 9.183,33

Özel Hizmet Tazminatı (% 345) : 3.557,73

Fazla Çalışma Ücreti (% 35) : 360,93

Makam Tazminatının Yarısı (7.500) : 814,13

TOPLAM : 13.916,12

Bu çerçevede, 2018 yılı Ocak ayı için brüt kıstas aylık; 13.916,12 TL'dir.

Kıstas aylığı oluşturan her bir ödeme unsurunun;

a) Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısına % 100'ü,

b) Yargıtay ve Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları ile Adalet Bakanlığı Müsteşarına % 86'sı,

c) Yargıtay ve Danıştay Üyelerine % 83'ü,

ç) Birinci sınıf hakim ve savcılara % 79'u,

d) Birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılara % 65'i,

e) Birinci derecede bulunan diğer hakim ve savcılara % 55'i,

f) İkinci derecede bulunan hakim ve savcılara % 53'ü,

g) Üçüncü derecede bulunan hakim ve savcılara % 51'i,

ğ) Dördüncü derecede bulunan hakim ve savcılara % 49'u,

h) Beşinci derecede bulunan hakim ve savcılara % 47'si,

ı) Altıncı derecede bulunan hakim ve savcılara % 45'i,

i) Yedinci derecede bulunan hakim ve savcılara % 43'ü,

j) Sekizinci derecede bulunan hakim ve savcılara % 41'i,

oranında aylık ödeme yapılır.

Birinci sınıf hakim ve savcıların almakta oldukları aylık oranlarına, ödemeye esas olacak olan oran Yargıtay ve Danıştay üyeleri için belirlenmiş oranı geçmemek üzere, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilebilme yeterliliklerini kaybetmedikleri sürece her üç yılda bir iki puan ilave edilir.

Kıstas aylığı oluşturan ödeme unsurlarından vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar, aynı şekilde vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Bu kapsamda kıstas aylığın sözleşme ücretini oluşturan kısmından gelir ve damga vergisi kesilmekte iken; özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti ve makam tazminatını oluşturan kısmından sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Yukarıda unvanları sayılanlara ayrıca, brüt aylıklarının % 10'u oranında yargı ödeneği verilmektedir. Yargı ödeneğinden sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

2014 yılında yapılan düzenleme ile; Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf hakim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar ve diğer hakim ve savcılara (15.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenmektedir. Ek tazminattan da sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi hakim ve savcıların prime esas kazançlarının belirlenmesinde; gösterge, ek gösterge, taban ve kıdem aylıkları, kıstas aylığın özel hizmet tazminatına karşılık gelen kısmı, makam, görev ve temsil tazminatları esas alınmaktadır. Bu şekilde belirlenen prime esas kazançtan % 9 oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta prim kesintisi, % 5 oranında da genel sağlık sigortası prim kesintisi yapılmaktadır.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi hakim ve savcıların emekli keseneğine esas aylıklarının belirlenmesinde ise; gösterge, ek gösterge, taban ve kıdem aylıkları ile Kanunun ek 70 inci maddesi uyarınca ek göstergelere göre belirlenen tazminat yansıtma oranlarının en yüksek devlet memuru aylığı ile çarpımı sonucunda bulunan miktar esas alınır. Bu çerçevede tespit edilen emekli keseneğine esas aylığın % 16'sı oranında emekli keseneği yapılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, 1. sınıf hakim ve savcıların maaş hesabına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

1. SINIF HAKİM VE SAVCILARIN OCAK 2018 MAAŞI TIKLA İNDİR

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar