Yaşını beklemek için istifa eden daha sonra yeniden kamuya geri dönebilir mi?

Yaşını beklemek için istifa edecek memurların, kağıt üstünde dönüşünün mümkün olduğunu ancak fiiliyatta dönüşünün çok zor olduğunu bilmesi gerekiyor.

SORU: Selamlar..1972 doğumlu bayanım...02.03.1998 yılında kredi yurtlar kurumuna devlet memuru olarak girdim.. Şu an için yılım doldu ancak yaşımı bekliyorum... Yaşı beklemek şartıyla 2019 ocak ayında ayrılma dilekçemi vermek istiyorum... Ancak olur da geçinemezsem geri dönmem mümkün mü? 7 yılım var yaşı beklemeye... Diyelim 3 sene sonra yeniden kuruma girebilirmiyim.. yani böyle özel bir hakkım varmı

CEVAP: Hizmet yılını doldurup yaş grubunu beklemek üzere istifa eden memur, tekrardan memurluğa dönebilir mi? Sorunuz özelinde konuyu değerlendirmekteyiz.

Memurluk hizmetlerinden istifalar arasında emeklilik hizmet süresini doldurup da yaş şartını yerine getirecekleri tarihe kadar herhangi bir statüde çalışmadan bekleme uygulaması da bulunmaktadır.

Emeklilik yaşını bekleme süresi fazla olanlar bu süre içerisinde durumlarını değerlendirip istifa etme sürecinden vazgeçme yolunu da düşünmektedirler. Ziyaretçimizin durumu da çalışmadan geçirilecek sürelerde olası oluşabilecek olumsuz durumlarda tekrardan eski memurluk görevine dönülüp dönülemeyeceğidir.

Memurluktan istifa edenlerin memurluğa dönüş yapılabilmesinin kuralları bulunur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bu durumları aşağıdaki belirteceğimiz maddelerde barındırmaktadır.

Bu bağlamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki ilgili hükümler:

Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları:

Madde 92 - İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

Çekilme:

Madde 94 - Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler.

Çekilmede devir ve teslim süresi:

Madde 95 - Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir.

Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü:

Madde 96 - Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. Bu hüküm 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi ile değiştirilmiştir. Yeni şekli "MADDE 96- Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar."

Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları:

Madde 97 - Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar.

Bu hükümler bağlamında değerlendirmemiz:

OHAL döneminde de olsa emeklilik hizmet süresini dolduran ve emeklilik yaşını beklemek üzere istifa etmek isteyen memurun, mutlaka çalıştığı kurumun yazılı olarak vermiş olduğu istifasını kabul etmesi şartıyla istifa edebilir ve tekrardan memurluğa dönebilir.

Memurluğa dönebilmesi için beklemesi gereken süre ve belirli şartlar bulunur:

- İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya 657 sayılı Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

- 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

- OHAL döneminde istifa veya çekilme isteklerinin mutlaka çalıştıkları kurumca kabul edilmesi gerekmektedir.

- İstifası kabul edilen memurların açıkta geçirmeleri gereken süre en az 6 ay olmalıdır. Bu süre geçtikten sonra memurluğa dönmeleri mümkün olabilmekte, bu konuda Kurumun karar verilmesine bağlı bir işlem olmaktadır.

- Son bir husus olarak şu hususu önemle vurgulamak gerekmektedir. Son dönemde atama izin sayıları çok az verilmektedir. Örneğin 2018 yılı tüm kamu kurumlarına verilen atama izni sayısı 5 bindir. Bu sayının ise sadece yüzde 2'si istifa sonrası dönüşlere kullandırılmaktadır. Dolaysıyla tüm kamuya ayrılan sayı 100'dür. Diğer taraftan istifa sonrası dönüşlerde mutlak surette subjektif değerlendirmeler olmaktadır. Yani istifa ettikten sonra dönüşünüzün, kağıt üstünde mümkün olduğunu ancak fiiliyatta çok zor olduğunu bilmeniz gerekiyor.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar